Apollodorus, Argonautica, book 3 7:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 3 7:)

Τοῖα παρέννεπεν Ἄργοσ· ἄναξ δ’ ἐπεχώσατο μύθοισ εἰσαϊών· ὑψοῦ δὲ χόλῳ φρένεσ ἠερέθοντο. φῆ δ’ ἐπαλαστήσασ· μενέαινε δὲ παισὶ μάλιστα Χαλκιόπησ· τῶν γάρ σφε μετελθέμεν οὕνεκ’ ἐώλπει· ἐκ δέ οἱ ὄμματ’ ἔλαμψεν ὑπ’ ὀφρύσιν ἱεμένοιο· "Οὐκ ἄφαρ ὀφθαλμῶν μοι ἀπόπροθι, λωβητῆρεσ, νεῖσθ’ αὐτοῖσι δόλοισι παλίσσυτοι ἔκτοθι γαίησ, πρίν τινα λευγαλέον τε δέροσ καὶ Φρίξον ἰδέσθαι; αὐτίχ’ ὁμαρτήσαντεσ ἀφ’ Ἑλλάδοσ, οὐκ ἐπὶ κῶασ, σκῆπτρα δὲ καὶ τιμὴν βασιληίδα δεῦρο νέεσθε. εἰ δέ κε μὴ προπάροιθεν ἐμῆσ ἥψασθε τραπέζησ, ἦ τ’ ἂν ἀπὸ γλώσσασ τε ταμὼν καὶ χεῖρε κεάσσασ ἀμφοτέρασ, οἰοίσιν ἐπιπροέηκα πόδεσσιν, ὥσ κεν ἐρητύοισθε καὶ ὕστερον ὁρμηθῆναι, οἱᾶ δὲ καὶ μακάρεσσιν ἐπεψεύσασθε θεοῖσιν. " Φῆ ῥα χαλεψάμενοσ· μέγα δὲ φρένεσ Αἰακίδαο νειόθεν οἰδαίνεσκον· ἐέλδετο δ’ ἔνδοθι θυμὸσ ἀντιβίην ὀλοὸν φάσθαι ἔποσ· ἀλλ’ ἀπέρυκεν Αἰσονίδησ· πρὸ γὰρ αὐτὸσ ἀμείψατο μειλιχίοισιν· "Αἰήτη, σχέο μοι τῷδε στόλῳ. οὔτι γὰρ αὔτωσ ἄστυ τεὸν καὶ δώμαθ’ ἱκάνομεν, ὥσ που ἐόλπασ, οὐδὲ μὲν ἱέμενοι. τίσ δ’ ἂν τόσον οἶδμα περῆσαι τλαίη ἑκὼν ὀθνεῖον ἐπὶ κτέρασ; ἀλλά με δαίμων καὶ κρυερὴ βασιλῆοσ ἀτασθάλου ὦρσεν ἐφετμή. δὸσ χάριν ἀντομένοισι· σέθεν δ’ ἐγὼ Ἑλλάδι πάσῃ θεσπεσιην οἴσω κληηδόνα· καὶ δέ τοι ἤδη πρόφρονέσ εἰμεν ἄρηι θοὴν ἀποτῖσαι ἀμοιβήν, εἴτ’ οὖν Σαυρομάτασ γε λιλαίεαι, εἴτε τιν’ ἄλλον δῆμον σφωιτέροισιν ὑπὸ σκήπτροισι δαμάσσαι. " Ἴσκεν ὑποσσαίνων ἀγανῇ ὀπί· τοῖο δὲ θυμὸσ διχθαδίην πόρφυρεν ἐνὶ στήθεσσι μενοινήν, ἤ σφεασ ὁρμηθεὶσ αὐτοσχεδὸν ἐξεναρίζοι, ἦ ὅγε πειρήσαιτο βίησ. τό οἱ εἴσατ’ ἄρειον φραζομένῳ· καὶ δή μιν ὑποβλήδην προσέειπεν· "Ξεῖνε, τί κεν τὰ ἕκαστα διηνεκέωσ ἀγορεύοισ; εἰ γὰρ ἐτήτυμόν ἐστε θεῶν γένοσ, ἠὲ καὶ ἄλλωσ οὐδὲν ἐμεῖο χέρηεσ ἐπ’ ὀθνείοισιν ἔβητε, δώσω τοι χρύσειον ἄγειν δέροσ, αἴ κ’ ἐθέλῃσθα, πειρηθείσ. ἐσθλοῖσ γὰρ ἐπ’ ἀνδράσιν οὔτι μεγαίρω, ὡσ αὐτοὶ μυθεῖσθε τὸν Ἑλλάδι κοιρανέοντα. πεῖρα δέ τοι μένεόσ τε καὶ ἀλκῆσ ἔσσετ’ ἀέθλοσ, τόν ῥ’ αὐτὸσ περίειμι χεροῖν ὀλοόν περ ἐόντα. δοιώ μοι πεδίον τὸ Ἀρήιον ἀμφινέμονται ταύρω χαλκόποδε, στόματι φλόγα φυσιόωντεσ· τοὺσ ἐλάω ζεύξασ στυφελὴν κατὰ νειὸν Ἄρηοσ τετράγυον, τὴν αἶψα ταμὼν ἐπὶ τέλσον ἀρότρῳ οὐ σπόρον ὁλκοῖσιν Δηοῦσ ἐνιβᾴλλομαι ἀκτήν, ἀλλ’ ὄφιοσ δεινοῖο μεταλδήσκοντασ ὀδόντασ ἀνδράσι τευχηστῇσι δέμασ. τοὺσ δ’ αὖθι δαΐζων κείρω ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ περισταδὸν ἀντιόωντασ. ἠέριοσ ζεύγνυμι βόασ, καὶ δείελον ὡρ́ην παύομαι ἀμήτοιο. σύ δ’, εἰ τάδε τοῖα τελέσσεισ, αὐτῆμαρ τόδε κῶασ ἀποίσεαι εἰσ βασιλῆοσ· πρὶν δέ κεν οὐ δοίην, μηδ’ ἔλπεο. δὴ γὰρ ἀεικὲσ ἄνδρ’ ἀγαθὸν γεγαῶτα κακωτέρῳ ἀνέρι εἶξαι.

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION