Apollodorus, Argonautica, book 3 3:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 3 3:)

Ὧσ φάτο· τὴν δ’ Ἥρη ῥαδινῆσ ἐπεμάσσατο χειρόσ, ἦκα δὲ μειδιόωσα παραβλήδην προσέειπεν· "Οὕτω νῦν, Κυθέρεια, τόδε χρέοσ, ὡσ ἀγορεύεισ, ἔρξον ἄφαρ· καὶ μή τι χαλέπτεο, μηδ’ ἐρίδαινε χωομένη σῷ παιδί· μεταλλήξει γὰρ ὀπίσσω. " Ἦ ῥα, καὶ ἔλλιπε θῶκον· ἐφωμάρτησε δ’ Ἀθήνη· ἐκ δ’ ἴσαν ἄμφω ταίγε παλίσσυτοι. ἡ δὲ καὶ αὐτὴ βῆ ῥ̓ ἴμεν Οὐλύμποιο κατὰ πτύχασ, εἴ μιν ἐφεύροι. εὑρ͂ε δὲ τόνγ’ ἀπάνευθε Διὸσ θαλερῇ ἐν ἀλωῇ, οὐκ οἰο͂ν, μετα καὶ Γανυμήδεα, τόν ῥά ποτε Ζεὺσ οὐρανῷ ἐγκατένασσεν ἐφέστιον ἀθανάτοισιν, κάλλεοσ ἱμερθείσ. ἀμφ’ ἀστραγάλοισι δὲ τώγε χρυσείοισ, ἅ τε κοῦροι ὁμήθεεσ, ἑψιόωντο. καί ῥ̓ ὁ μὲν ἤδη πάμπαν ἐνίπλεον ᾧ ὑπὸ μαζῷ μάργοσ Ἔρωσ λαιῆσ ὑποΐσχανε χειρὸσ ἀγοστόν, ὀρθὸσ ἐφεστηώσ· γλυκερὸν δέ οἱ ἀμφὶ παρειὰσ χροιῇ θάλλεν ἔρευθοσ. ὁ δ’ ἐγγύθεν ὀκλαδὸν ἧστο σῖγα κατηφιόων· δοιὼ δ’ ἔχεν, ἄλλον ἔτ’ αὔτωσ ἄλλῳ ἐπιπροϊείσ, κεχόλωτο δὲ καγχαλόωντι. καὶ μὴν τούσγε παρᾶσσον ἐπὶ προτέροισιν ὀλέσσασ βῆ κενεαῖσ σὺν χερσὶν ἀμήχανοσ, οὐδ’ ἐνόησεν Κύπριν ἐπιπλομένην. ἡ δ’ ἀντίη ἵστατο παιδόσ, καί μιν ἄφαρ γναθμοῖο κατασχομένη προσέειπεν· "Τίπτ’ ἐπιμειδιάᾳσ, ἄφατον κακόν; ἠε͂́ μιν αὔτωσ ἤπαφεσ, οὐδὲ δίκῃ περιέπλεο νῆιν ἐόντα; εἰ δ’ ἄγε μοι πρόφρων τέλεσον χρέοσ, ὅττι κεν εἴπω· καί κέν τοι ὀπάσαιμι Διὸσ περικαλλὲσ ἄθυρμα κεῖνο, τό οἱ ποίησε φίλη τροφὸσ Ἀδρήστεια ἄντρῳ ἐν Ἰδαίῳ ἔτι νήπια κουρίζοντι, σφαῖραν ἐυτρόχαλον, τῆσ οὐ σύγε μείλιον ἄλλο χειρῶν Ἡφαίστοιο κατακτεατίσσῃ ἄρειον. χρύσεα μέν οἱ κύκλα τετεύχαται· ἀμφὶ δ’ ἑκάστῳ διπλόαι ἁψῖδεσ περιηγέεσ εἱλίσσονται· κρυπταὶ δὲ ῥαφαί εἰσιν· ἕλιξ δ’ ἐπιδέδρομε πάσαισ κυανέη. ἀτὰρ εἴ μιν ἑαῖσ ἐνὶ χερσὶ βάλοιο, ἀστὴρ ὥσ, φλεγέθοντα δι’ ἠέροσ ὁλκὸν ἱήσιν. τήν τοι ἐγὼν ὀπάσω· σὺ δὲ παρθένον Αἰήταο θέλξον ὀιστεύσασ ἐπ’ Ιἤσονι· μηδέ τισ ἔστω ἀμβολίη. δὴ γάρ κεν ἀφαυροτέρη χάρισ εἰή. " Ὧσ φάτο· τῷ δ’ ἀσπαστὸν ἔποσ γένετ’ εἰσαϊόντι. μείλια δ’ ἔκβαλε πάντα, καὶ ἀμφοτέρῃσι χιτῶνοσ νωλεμὲσ ἔνθα καὶ ἔνθα θεᾶσ ἔχεν ἀμφιμεμαρπώσ. λίσσετο δ’ αἶψα πορεῖν αὐτοσχεδόν· ἡ δ’ ἀγανοῖσιν ἀντομένη μύθοισιν, ἐπειρύσσασα παρειάσ, κύσσε ποτισχομένη, καὶ ἀμείβετο μειδιόωσα· "Ἴστω νῦν τόδε σεῖο φίλον κάρη ἠδ’ ἐμὸν αὐτῆσ, ἦ μέν τοι δῶρόν γε παρέξομαι, οὐδ’ ἀπατήσω, εἴ κεν ἐνισκίμψῃσ κούρῃ βέλοσ Αἰήταο. " Φῆ· ὁ δ’ ἄῤ ἀστραγάλουσ συναμήσατο, κὰδ δὲ φαεινῷ μητρὸσ ἑῆσ εὖ πάντασ ἀριθμήσασ βάλε κόλπῳ. αὐτίκα δ’ ἰοδόκην χρυσέῃ περικάτθετο μίτρῃ πρέμνῳ κεκλιμένην· ἀνὰ δ’ ἀγκύλον εἵλετο τόξον. βῆ δὲ διὲκ μεγάροιο Διὸσ πάγκαρπον ἀλωήν. αὐτὰρ ἔπειτα πύλασ ἐξήλυθεν Οὐλύμποιο αἰθερίασ· ἔνθεν δὲ καταιβάτισ ἐστὶ κέλευθοσ οὐρανίη· δοιὼ δὲ πόλοι ἀνέχουσι κάρηνα οὐρέων ἠλιβάτων, κορυφαὶ χθονόσ, ᾗχί τ’ ἀερθεὶσ ἠέλιοσ πρώτῃσιν ἐρεύθεται ἀκτίνεσσιν. νειόθι δ’ ἄλλοτε γαῖα φερέσβιοσ ἄστεά τ’ ἀνδρῶν φαίνετο καὶ ποταμῶν ἱεροὶ ῥόοι, ἄλλοτε δ’ αὖτε ἄκριεσ, ἀμφὶ δὲ πόντοσ ἀν’ αἰθέρα πολλὸν ἰόντι.

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION