Apollodorus, Argonautica, book 2 18:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 2 18:)

Ὧσ ἄρ’ ἔφη· πάντεσσι δ’ ἐπίρροθοσ ἥνδανε μῆτισ. ἀμφὶ δὲ χαλκείασ κόρυθασ κεφαλῇσιν ἔθεντο δεινὸν λαμπομένασ, ἐπὶ δὲ λόφοι ἐσσείοντο φοινίκεοι. καὶ τοὶ μὲν ἀμοιβήδην ἐλάασκον· τοὶ δ’ αὖτ’ ἐγχείῃσι καὶ ἀσπίσι νῆ’ ἐκάλυψαν. ὡσ δ’ ὅτε τισ κεράμῳ κατερέψεται ἑρκίον ἀνήρ, δώματοσ ἀγλαϊήν τε καὶ ὑετοῦ ἔμμεναι ἄλκαρ, ἄλλῳ δ’ ἔμπεδον ἄλλοσ ὁμῶσ ἐπαμοιβὸσ ἄρηρεν· ὧσ οἵγ’ ἀσπίσι νῆα συναρτύναντεσ ἔρεψαν. οἱή δὲ κλαγγὴ δῄου πέλει ἐξ ὁμάδοιο ἀνδρῶν κινυμένων, ὁπότε ξυνίωσι φάλαγγεσ, τοίη ἄρ’ ὑψόθι νηὸσ ἐσ ἠέρα κίδνατ’ ἀυτή. οὐδέ τιν’ οἰωνῶν ἔτ’ ἐσέδρακον, ἀλλ’ ὅτε νήσῳ χρίμψαντεσ σακέεσσιν ἐπέκτυπον, αὐτίκ’ ἄρ’ οἵγε μυρίοι ἔνθα καὶ ἔνθα πεφυζότεσ ἠερέθοντο. ὡσ δ’ ὁπότε Κρονίδησ πυκινὴν ἐφέηκε χάλαζαν ἐκ νεφέων ἀνά τ’ ἄστυ καὶ οἰκία, τοὶ δ’ ὑπὸ τοῖσιν ἐνναέται κόναβον τεγέων ὕπερ εἰσαϊόντεσ ἧνται ἀκήν, ἐπεὶ οὔ σφε κατέλλαβε χείματοσ ὡρ́η ἀπροφάτωσ, ἀλλὰ πρὶν ἐκαρτύναντο μέλαθρον· ὧσ πυκινὰ πτερὰ τοῖσιν ἐφίεσαν ἀίσσοντεσ ὕψι μάλ’ ἂμ πέλαγοσ περάτησ εἰσ οὔρεα γαίησ. Τίσ γὰρ δὴ Φινῆοσ ἐήν νόοσ, ἐνθάδε κέλσαι ἀνδρῶν ἡρώων θεῖον στόλον; ἢ καὶ ἔπειτα ποῖον ὄνειαρ ἔμελλεν ἐελδομένοισιν ἱκέσθαι; Υἱῆεσ Φρίξοιο μετὰ πτόλιν Ὀρχομενοῖο ἐξ Αἰήσ ἐνέοντο παρ’ Αἰήταο Κυταίου, Κολχίδα νῆ’ ἐπιβάντεσ, ἵν’ ἄσπετον ὄλβον ἄρωνται πατρόσ· ὁ γὰρ θνῄσκων ἐπετείλατο τήνδε κέλευθον. καὶ δὴ ἔσαν νήσοιο μάλα σχεδὸν ἤματι κείνῳ. Ζεὺσ δ’ ἀνέμου βορέαο μένοσ κίνησεν ἀῆναι, ὕδατι σημαίνων διερὴν ὁδὸν Ἀρκτούροιο· αὐτὰρ ὅγ’ ἠμάτιοσ μὲν ἐν οὔρεσι φύλλ’ ἐτίνασσεν τυτθὸν ἐπ’ ἀκροτάτοισιν ἀήσυροσ ἀκρεμόνεσσιν· νυκτὶ δ’ ἔβη πόντονδε πελώριοσ, ὦρσε δὲ κῦμα κεκληγὼσ πνοιῇσι· κελαινὴ δ’ οὐρανὸν ἀχλὺσ ἄμπεχεν, οὐδέ πῃ ἄστρα διαυγέα φαίνετ’ ἰδέσθαι ἐκ νεφέων, σκοτόεισ δὲ περὶ ζόφοσ ἠρήρειστο. οἱ δ’ ἄρα μυδαλέοι, στυγερὸν τρομέοντεσ ὄλεθρον, υἱῆεσ Φρίξοιο φέρονθ’ ὑπὸ κύμασιν αὔτωσ. ἱστία δ’ ἐξήρπαξ’ ἀνέμου μένοσ, ἠδὲ καὶ αὐτὴν νῆα διάνδιχ’ ἐάξε τινασσομένην ῥοθίοισιν. ἔνθα δ’ ὑπ’ ἐννεσίῃσι θεῶν πίσυρέσ περ ἐόντεσ δούρατοσ ὠρέξαντο πελωρίου, οἱᾶ́ τε πολλὰ ῥαισθείσησ κεκέδαστο θόοισ συναρηρότα γόμφοισ. καὶ τοὺσ μὲν νῆσόνδε, παρὲξ ὀλίγον θανάτοιο, κύματα καὶ ῥιπαὶ ἀνέμου φέρον ἀσχαλόωντασ. αὐτίκα δ’ ἐρράγη ὄμβροσ ἀθέσφατοσ, ὑε͂ δὲ πόντον καὶ νῆσον καὶ πᾶσαν ὅσην κατεναντία νήσου χώρην Μοσσύνοικοι ὑπέρβιοι ἀμφενέμοντο. τοὺσ δ’ ἄμυδισ κρατερῷ σὺν δούρατι κύματοσ ὁρμὴ υἱῆασ Φρίξοιο μετ’ ἠιόνασ βάλε νήσου νύχθ’ ὕπο λυγαίην· τὸ δὲ μυρίον ἐκ Διὸσ ὕδωρ λῆξεν ἅμ’ ἠελίω· ͅ τάχα δ’ ἐγγύθεν ἀντεβόλησαν ἀλλήλοισ, Ἄργοσ δὲ παροίτατοσ ἔκφατο μῦθον·

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION