Apollodorus, Argonautica, book 2 6:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 2 6:)

Πέτρασ μὲν πάμπρωτον, ἀφορμηθέντεσ ἐμεῖο, Κυανέασ ὄψεσθε δύω ἁλὸσ ἐν ξυνοχῇσιν, τάων οὔτινά φημι διαμπερὲσ ἐξαλέασθαι. οὐ γάρ τε ῥίζῃσιν ἐρήρεινται νεάτῃσιν, ἀλλὰ θαμὰ ξυνίασιν ἐναντίαι ἀλλήλῃσιν εἰσ ἕν, ὕπερθε δὲ πολλὸν ἁλὸσ κορθύεται ὕδωρ βρασσόμενον· στρηνὲσ δὲ περὶ στυφελῇ βρέμει ἀκτῇ. τῶ νῦν ἡμετέρῃσι παραιφασίῃσι πίθεσθε, εἰ ἐτεὸν πυκινῷ τε νόῳ μακάρων τ’ ἀλέγοντεσ πείρετε· μηδ’ αὔτωσ αὐτάγρετον οἶτον ὄλησθε ἀφραδέωσ, ἢ θύνετ’ ἐπισπόμενοι νεότητι. οἰωνῷ δή πρόσθε πελειάδι πειρήσασθαι νηὸσ ἄπο προμεθέντεσ ἐφιέμεν. ἢν δὲ δι’ αὐτῶν πετράων πόντονδε σόη πτερύγεσσι δίηται, μηκέτι δὴν μηδ’ αὐτοὶ ἐρητύεσθε κελεύθου, ἀλλ’ εὖ καρτύναντεσ ἑαῖσ ἐνὶ χερσὶν ἐρετμὰ τέμνεθ’ ἁλὸσ στεινωπόν· ἐπεὶ φάοσ οὔ νύ τι τόσσον ἔσσετ’ ἐν εὐχωλῇσιν, ὅσον τ’ ἐνὶ κάρτεϊ χειρῶν. τῶ καὶ τἆλλα μεθέντεσ ὀνήιστον πονέεσθαι θαρσαλέωσ· πρὶν δ’ οὔτι θεοὺσ λίσσεσθαι ἐρύκω. εἰ δέ κεν ἀντικρὺ πταμένη μεσσηγὺσ ὄληται, ἄψορροι στέλλεσθαι ἐπεὶ πολὺ βέλτερον εἶξαι ἀθανάτοισ. οὐ γάρ κε κακὸν μόρον ἐξαλέαισθε πετράων, οὐδ’ εἴ κε σιδηρείη πέλοι Ἰλργώ. ὦ μέλεοι, μὴ τλῆτε παρὲξ ἐμὰ θέσφατα βῆναι, εἰ καί με τρὶσ τόσσον ὀίεσθ’ Οὐρανίδῃσιν, ὅσσον ἀνάρσιόσ εἰμι, καὶ εἰ πλεῖον στυγέεσθαι· μὴ τλῆτ’ οἰωνοῖο πάρεξ ἔτι νηὶ περῆσαι. καὶ τὰ μὲν ὥσ κε πέλῃ, τὼσ ἔσσεται. ἢν δὲ φύγητε σύνδρομα πετράων ἀσκηθέεσ ἔνδοθι Πόντου, αὐτίκα Βιθυνῶν ἐπὶ δεξιὰ γαῖαν ἔχοντεσ πλώετε ῥηγμῖνασ πεφυλαγμένοι, εἰσόκεν αὖτε Ῥήβαν ὠκυρόην ποταμὸν ἄκρην τε Μέλαιναν γνάμψαντεσ νήσου Θυνηίδοσ ὁρ́μον ἵκησθε. κεῖθεν δ’ οὐ μάλα πουλὺ διὲξ ἁλὸσ ἀντιπέραιαν γῆν Μαριανδυνῶν ἐπικέλσετε νοστήσαντεσ. ἔνθα μὲν εἰσ Αἴδαο καταιβάτισ ἐστὶ κέλευθοσ, ἄκρη τε προβλὴσ Ἀχερουσιὰσ ὑψόθι τείνει, δινήεισ τ’ Ἀχέρων αὐτὴν διὰ νειόθι τέμνων ἄκρην ἐκ μεγάλησ προχοὰσ ἱήσι φάραγγοσ. ἀγχίμολον δ’ ἐπὶ τῇ πολέασ παρανεῖσθε κολωνοὺσ Παφλαγόνων, τοῖσίν τ’ Ἐνετήιοσ ἐμβασίλευσεν πρῶτα Πέλοψ, τοῦ καί περ ἀφ’ αἵματοσ εὐχετόωνται. ἔστι δέ τισ ἄκρη Ἑλίκησ κατεναντίον Ἄρκτου, πάντοθεν ἠλίβατοσ, καί μιν καλέουσι Κάραμβιν, τῆσ καὶ ὑπὲρ βορέαο περισχίζονται ἀέλλαι· ὧδε μάλ’ ἂμ πέλαγοσ τετραμμένη αἰθέρι κύρει. τήνδε περιγνάμψαντι πολὺσ παρακέκλιται· ἤδη Αἰγιαλόσ· πολέοσ δ’ ἐπὶ πείρασιν Αἰγιαλοῖο ἀκτῇ ἐπὶ προβλῆτι ῥοαὶ Ἅλυοσ ποταμοῖο δεινὸν ἐρεύγονται· μετὰ τὸν δ’ ἀγχίροοσ ͂Ἰρισ μειότεροσ λευκῇσιν ἑλίσσεται εἰσ ἅλα δίναισ. κεῖθεν δὲ προτέρωσε μέγασ καὶ ὑπείροχοσ ἀγκὼν ἐξανέχει γαίησ· ἐπὶ δὲ στόμα Θερμώδοντοσ κόλπῳ ἐν εὐδιόωντι Θεμισκύρειον ὑπ’ ἄκρην μύρεται, εὐρείησ διαειμένοσ ἠπείροιο. ἔνθα δὲ Δοίαντοσ πεδίον, σχεδόθεν δὲ πόληεσ τρισσαὶ Ἀμαζονίδων, μετά τε σμυγερώτατοι ἀνδρῶν τρηχεῖαν Χάλυβεσ καὶ ἀτειρέα γαῖαν ἔχουσιν, ἐργατίναι· τοὶ δ’ ἀμφὶ σιδήρεα ἔργα μέλονται. ἄγχι δὲ ϝαιετάουσι πολύρρηνεσ Τιβαρηνοὶ Ζηνὸσ Εὐξείνοιο Γενηταίην ὑπὲρ ἄκρην. τῇ δ’ ἐπὶ Μοσσύνοικοι ὁμούριοι ὑλήεσσαν ἑξείησ ἤπειρον, ὑπωρείασ τε νέμονται, δουρατέοισ πύργοισιν ἐν οἰκία τεκτήναντεσ [κάλινα καὶ πύργουσ εὐπηγέασ, οὓσ καλέουσιν μόσσυνασ· καὶ δ’ αὐτοὶ ἐπώνυμοι ἔνθεν ἐάσιν. ] τοὺσ παραμειβόμενοι λισσῇ ἐπικέλσετε νήσῳ, μήτι παντοίῃ μέγ’ ἀναιδέασ ἐξελάσαντεσ οἰωνούσ, οἳ δῆθεν ἀπειρέσιοι ἐφέπουσιν νῆσον ἐρημαίην. τῇ μέν τ’ ἐνὶ νηὸν Ἄρηοσ λαΐνεον ποίησαν Ἀμαζονίδων βασίλειαι Ὀτρηρή τε καὶ Ἀντιόπη, ὁπότε στρατόωντο. ἔνθα γὰρ ὔμμιν ὄνειαρ ἀδευκέοσ ἐξ ἁλὸσ εἶσιν ἄρρητον· τῶ καί τε φίλα φρονέων ἀγορεύω ἰσχέμεν. ἀλλὰ τίη με πάλιν χρειὼ ἀλιτέσθαι μαντοσύνῃ τὰ ἕκαστα διηνεκὲσ ἐξενέποντα; νήσου δὲ προτέρωσε καὶ ἠπείροιο περαίησ φέρβονται Φίλυρεσ· Φιλύρων δ’ ἐφύπερθεν ἐάσιν Μάκρωνεσ· μετὰ δ’ αὖ περιώσια φῦλα Βεχείρων. ἑξείησ δὲ Σάπειρεσ ἐπὶ σφίσι ναιετάουσιν· Βύζηρεσ δ’ ἐπὶ τοῖσιν ὁμώλακεσ, ὧν ὕπερ ἤδη αὐτοὶ Κόλχοι ἔχονται ἀρήιοι. ἀλλ’ ἐνὶ νηὶ πείρεθ’, ἑώσ μυχάτῃ κεν ἐνιχρίμψητε θαλάσσῃ. ἔνθα δ’ ἐπ’ ἠπείροιο Κυταιίδοσ, ἠδ’ Ἀμαραντῶν τηλόθεν ἐξ ὀρέων πεδίοιό τε Κιρκαίοιο Φᾶσισ δινήεισ εὐρὺν ῥόον εἰσ ἅλα βάλλει. κείνου νῆ’ ἐλάοντεσ ἐπὶ προχοὰσ ποταμοῖο πύργουσ εἰσόψεσθε Κυταιέοσ Αἰήταο, ἄλσοσ τε σκιόειν Ἄρεοσ, τόθι κῶασ ἐπ’ ἄκρησ πεπτάμενον φηγοῖο δράκων, τέρασ αἰνὸν ἰδέσθαι, ἀμφὶσ ὀπιπεύει δεδοκημένοσ· οὐδέ οἱ ἦμαρ, οὐ κνέφασ ἥδυμοσ ὕπνοσ ἀναιδέα δάμναται ὄσσε.

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION