Apollodorus, Argonautica, book 1 12:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 1 12:)

Τείωσ δ’ αὖτ’ ἐκ νηὸσ ἀριστῆεσ προέηκαν Αἰθαλίδην κήρυκα θοόν, τῷπέρ τε μέλεσθαι ἀγγελίασ καὶ σκῆπτρον ἐπέτρεπον Ἑρμείαο, σφωιτέροιο τοκῆοσ, ὅ οἱ μνῆστιν πόρε πάντων ἄφθιτον· οὐδ’ ἔτι νῦν περ ἀποιχομένου Ἀχέροντοσ δίνασ ἀπροφάτουσ ψυχὴν ἐπιδέδρομε λήθη· ἀλλ’ ἥγ’ ἔμπεδον αἰὲν ἀμειβομένη μεμόρηται, ἄλλοθ’ ὑποχθονίοισ ἐναρίθμιοσ, ἄλλοτ’ ἐσ αὐγὰσ ἠελίου ζωοῖσι μετ’ ἀνδράσιν. ἀλλὰ τί μύθουσ Αἰθαλίδεω χρειώ με διηνεκέωσ ἀγορεύειν; ὅσ ῥα τόθ’ Ὑψιπύλην μειλίξατο δέχθαι ἰόντασ ἤματοσ ἀνομένοιο διὰ κνέφασ· οὐδὲ μὲν ἠοῖ πείσματα νηὸσ ἔλυσαν ἐπὶ πνοιῇ βορέαο. Λημνιάδεσ δὲ γυναῖκεσ ἀνὰ πτόλιν ἷζον ἰοῦσαι εἰσ ἀγορήν· αὐτὴ γὰρ ἐπέφραδεν Ὑψιπύλεια. καί ῥ’ ὅτε δὴ μάλα πᾶσαι ὁμιλαδὸν ἠγερέθοντο, αὐτίκ’ ἄρ’ ἥγ’ ἐνὶ τῇσιν ἐποτρύνουσ’ ἀγόρευεν· "Ὦφιλαι, εἰ δ’ ἄγε δὴ μενοεικέα δῶρα πόρωμεν ἀνδράσιν, οἱᾶ́ τ’ ἐοίκεν ἄγειν ἐπὶ νηὸσ ἔχοντασ, ἠιά, καὶ μέθυ λαρόν, ἵν’ ἔμπεδον ἔκτοθι πύργων μίμνοιεν, μηδ’ ἄμμε κατὰ χρειὼ μεθέποντεσ ἀτρεκέωσ γνώωσι, κακὴ δ’ ἐπὶ πολλὸν ἵκηται βάξισ· ἐπεὶ μέγα ἔργον ἐρέξαμεν, οὐδέ τι πάμπαν θυμηδὲσ καὶ τοῖσι τόγ’ ἔσσεται, εἴ κε δαεῖεν. ἡμετέρη μὲν νῦν τοίη παρενήνοθε μῆτισ· ὑμέων δ’ εἴ τισ ἄρειον ἔποσ μητίσεται ἄλλη, ἐγρέσθω· τοῦ γάρ τε καὶ εἵνεκα δεῦρ’ ἐκάλεσσα. " Ὧσ ἄρ’ ἔφη, καὶ θῶκον ἐφίζανε πατρὸσ ἑοῖο λάινον· αὐτὰρ ἔπειτα φίλη τροφὸσ ὦρτο Πολυξώ, γήραϊ δὴ ῥικνοῖσιν ἐπισκάζουσα πόδεσσιν, βάκτρῳ ἐρειδομένη, περὶ δὲ μενέαιν’ ἀγορεῦσαι. τῇ καὶ παρθενικαὶ πίσυρεσ σχεδὸν ἑδριόωντο ἀδμῆτεσ λευκῇσιν ἐπιχνοαούσῃ ἐθείραισ. στῆ δ’ ἄρ’ ἐνὶ μέσσῃ ἀγορῇ, ἀνὰ δ’ ἔσχεθε δειρὴν ἦκα μόλισ κυφοῖο μεταφρένου, ὧδέ τ’ ἐείπεν· "Δῶρα μέν, ὡσ αὐτῇ περ ἐφανδάνει Ὑψιπυλείῃ, πέμπωμεν ξείνοισιν, ἐπεὶ καὶ ἄρειον ὀπάσσαι. ὔμμι γε μὴν τίσ μῆτισ ἐπαύρεσθαι βιότοιο, αἴ κεν ἐπιβρίσῃ Θρήιξ στρατόσ, ἠέ τισ ἄλλοσ δυσμενέων, ἅ τε πολλὰ μετ’ ἀνθρώποισι πέλονται; ὡσ καὶ νῦν ὅδ’ ὅμιλοσ ἀνωίστωσ ἐφικάνει. εἰ δὲ τὸ μὲν μακάρων τισ ἀποτρέποι, ἄλλα δ’ ὀπίσσω μυρία δηιοτῆτοσ ὑπέρτερα πήματα μίμνει, εὖτ’ ἂν δὴ γεραραὶ μὲν ἀποφθινύθωσι γυναῖκεσ, κουρότεραι δ’ ἄγονοι στυγερὸν ποτὶ γῆρασ ἵκησθε. πῶσ τῆμοσ βώσεσθε δυσάμμοροι; ἠε͂ βαθείαισ αὐτόματοι βόεσ ὔμμιν ἐνιζευχθέντεσ ἀρούραισ γειοτόμον νειοῖο διειρύσσουσιν ἄροτρον, καὶ πρόκα τελλομένου ἔτεοσ στάχυν ἀμήσονται; ἦ μὲν ἐγών, εἰ καί με τὰ νῦν ἔτι πεφρίκασιν Κῆρεσ, ἐπερχόμενόν που ὀίομαι εἰσ ἔτοσ ἤδη γαῖαν ἐφέσσεσθαι, κτερέων ἀπὸ μοῖραν ἑλοῦσαν αὔτωσ, ἣ θέμισ ἐστί, πάροσ κακότητα πελάσσαι. ὁπλοτέρῃσι δὲ πάγχυ τάδε φράζεσθαι ἄνωγα. νῦν γὰρ δὴ παρὰ ποσσὶν ἐπήβολόσ ἐστ’ ἀλεωρή, εἴ κεν ἐπιτρέψητε δόμουσ καὶ ληίδα πᾶσαν ὑμετέρην ξείνοισι καὶ ἀγλαὸν ἄστυ μέλεσθαι.

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION