Apollodorus, Argonautica, book 1 11:

(아폴로도로스, 아르고나우티카, book 1 11:)

Αὐτίκα δ’ ἠερίη πολυλήιοσ αἰᾶ Πελασγῶν δύετο, Πηλιάδασ δὲ παρεξήμειβον ἐρίπνασ αἰὲν ἐπιπροθέοντεσ· ἔδυνε δὲ Σηπιὰσ ἄκρη, φαίνετο δ’ εἰναλίη Σκίαθοσ, φαίνοντο δ’ ἄπωθεν Πειρεσιαὶ Μάγνησά θ’ ὑπεύδιοσ ἠπείροιο ἀκτὴ καὶ τύμβοσ Δολοπήιοσ· ἔνθ’ ἄρα τοίγε ἑσπέριοι ἀνέμοιο παλιμπνοίῃσιν ἔκελσαν, καί μιν κυδαίνοντεσ ὑπὸ κνέφασ ἔντομα μήλων κεῖαν, ὀρινομένησ ἁλὸσ οἴδματι· διπλόα δ’ ἀκταῖσ ἤματ’ ἐλινύεσκον· ἀτὰρ τριτάτῳ προέηκαν νῆα, τανυσσάμενοι περιώσιον ὑψόθι λαῖφοσ. τὴν δ’ ἀκτὴν Ἀφέτασ Ἀργοῦσ ἔτι κικλήσκουσιν. Ἔνθεν δὲ προτέρωσε παρεξέθεον Μελίβοιαν. [ἀκτήν τ’ αἰγιαλόν τε δυσήνεμον εἰσορόωντεσ. ] ἠῶθεν δ’ Ὁμόλην αὐτοσχεδὸν εἰσορόωντεσ πόντῳ κεκλιμένην παρεμέτρεον· οὐδ’ ἔτι δηρὸν μέλλον ὑπὲκ ποταμοῖο βαλεῖν Ἀμύροιο ῥέεθρα. κεῖθεν δ’ Εὐρυμενάσ τε πολυκλύστουσ τε φάραγγασ Ὄσσησ Οὐλύμποιό τ’ ἐσέδρακον· αὐτὰρ ἔπειτα κλίτεα Παλλήναια, Καναστραίην ὑπὲρ ἄκρην, ἤνυσαν ἐννύχιοι πνοιῇ ἀνέμοιο θέοντεσ. ἦρι δὲ νισσομένοισιν Ἄθω ἀνέτελλε κολώνη Θρηικίη, ἣ τόσσον ἀπόπροθι Λῆμνον ἐοῦσαν, ὅσσον ἐσ ἔνδιόν κεν ἐύστολοσ ὁλκὰσ ἀνύσσαι, ἀκροτάτῃ κορυφῇ σκιάει, καὶ ἐσάχρι Μυρίνησ. τοῖσιν δ’ αὐτῆμαρ μὲν ἀέν καὶ ἐπι κνέφασ οὖροσ πάγχυ μάλ’ ἀκραήσ, τετάνυστο δὲ λαίφεα νηόσ. αὐτὰρ ἅμ’ ἠελίοιο βολαῖσ ἀνέμοιο λιπόντοσ εἰρεσίῃ κραναὴν Σιντηίδα Λῆμνον ἵκοντο. Ἔνθ’ ἄμυδισ πᾶσ δῆμοσ ὑπερβασίῃσι γυναικῶν νηλειῶσ δέδμητο παροιχομένῳ λυκάβαντι. δὴ γὰρ κουριδίασ μὲν ἀπηνήναντο γυναῖκασ ἀνέρεσ ἐχθήραντεσ, ἔχον δ’ ἐπὶ ληιάδεσσιν τρηχὺν ἔρον, ἃσ αὐτοὶ ἀγίνεον ἀντιπέρηθεν Θρηικίην δῃοῦντεσ· ἐπεὶ χόλοσ αἰνὸσ ὄπαζεν Κύπιδοσ, οὕνεκά μιν γεράων ἐπὶ δηρὸν ἄτισσαν. ὦ μέλεαι, ζήλοιό τ’ ἐπισμυγερῶσ ἀκόρητοι. οὐκ οἰο͂ν σὺν τῇσιν ἑοὺσ ἔρραισαν ἀκοίτασ ἀμφ’ εὐνῇ, πᾶν δ’ ἄρσεν ὁμοῦ γένοσ, ὥσ κεν ὀπίσσω μήτινα λευγαλέοιο φόνου τίσειαν ἀμοιβήν. οἰή δ’ ἐκ πασέων γεραροῦ περιφείσατο πατρὸσ Ὑψιπύλεια Θόαντοσ, ὃ δὴ κατὰ δῆμον ἄνασσεν· λάρνακι δ’ ἐν κοίλῃ μιν ὕπερθ’ ἁλὸσ ἧκε φέρεσθαι, αἴ κε φύγῃ. καὶ τὸν μὲν ἐσ Οἰνοίην ἐρύσαντο πρόσθεν, ἀτὰρ Σίκινόν γε μεθύστερον αὐδηθεῖσαν νῆσον, ἐπακτῆρεσ, Σικίνου ἄπο, τόν ῥα Θόαντι νηιὰσ Οἰνοίη νύμφη τέκεν εὐνηθεῖσα. τῇσι δὲ βουκόλιαί τε βοῶν χάλκειά τε δύνειν τεύχεα, πυροφόρουσ τε διατμήξασθαι ἀροὔρασ ῥηίτερον πάσῃσιν Ἀθηναίησ πέλεν ἔργων, οἷσ αἰεὶ τὸ πάροιθεν ὁμίλεον. ἀλλὰ γὰρ ἔμπησ ἦ θαμὰ δὴ πάπταινον ἐπὶ πλατὺν ὄμμασι πόντον δείματι λευγαλέῳ, ὁπότε Θρήικεσ ἰάσιν. τῶ καὶ ὅτ’ ἐγγύθι νήσου ἐρεσσομένην ἴδον Ἀργώ, αὐτίκα πασσυδίῃ πυλέων ἔκτοσθε Μυρίνησ δήια τεύχεα δῦσαι ἐσ αἰγιαλὸν προχέοντο, Θυιάσιν ὠμοβόροισ ἴκελαι· φὰν γάρ που ἱκάνειν Θρήικασ· ἡ δ’ ἅμα τῇσι Θοαντιὰσ Ὑψιπύλεια δῦν’ ἐνὶ τεύχεσι πατρόσ. ἀμηχανίῃ δ’ ἐχέοντο ἄφθογγοι· τοῖόν σφιν ἐπὶ δέοσ ᾐωρεῖτο.

상위

Apollodorus (아폴로도로스)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION