Anonymous, Homeric Hymns, Εἲσ Ἀπόλλωνα [Δήλιον], [Εἲσ Ἀπόλλωνα Πύθιον]

(익명 저작, Homeric Hymns, Εἲσ Ἀπόλλωνα [Δήλιον], [Εἲσ Ἀπόλλωνα Πύθιον])

ὦ ἄνα, καὶ Λυκίην καὶ Μῃονίην ἐρατεινὴν καὶ Μίλητον ἔχεισ, ἔναλον πόλιν ἱμερόεσσαν, αὐτὸσ δ’ αὖ Δήλοιο περικλύστοιο μέγ’ ἀνάσσεισ. εἶσι δὲ φορμίζων Λητοῦσ ἐρικυδέοσ υἱὸσ φόρμιγγι γλαφυρῇ πρὸσ Πυθὼ πετρήεσσαν, ἄμβροτα εἵματ’ ἔχων τεθυωμένα·

τοῖο δὲ φόρμιγξ χρυσέου ὑπὸ πλήκτρου καναχὴν ἔχει ἱμερόεσσαν. ἔνθεν δὲ πρὸσ Ὄλυμπον ἀπὸ χθονόσ, ὥστε νόημα, εἶσι Διὸσ πρὸσ δῶμα θεῶν μεθ’ ὁμήγυριν ἄλλων. αὐτίκα δ’ ἀθανάτοισι μέλει κίθαρισ καὶ ἀοιδή· Μοῦσαι μέν θ’ ἅμα πᾶσαι ἀμειβόμεναι ὀπὶ καλῇ ὑμνεῦσίν ῥα θεῶν δῶρ’ ἄμβροτα ἠδ’ ἀνθρώπων τλημοσύνασ, ὅσ’ ἔχοντεσ ὑπ’ ἀθανάτοισι θεοῖσι ζώουσ’ ἀφραδέεσ καὶ ἀμήχανοι, οὐδὲ δύνανται εὑρέμεναι θανάτοιό τ’ ἄκοσ καὶ γήραοσ ἄλκαρ· αὐτὰρ ἐυπλόκαμοι Χάριτεσ καὶ ἐύφρονεσ Ὧραι Ἁρμονίη θ’ Ἥβη τε Διὸσ θυγάτηρ τ’ Ἀφροδίτη ὀρχεῦντ’ ἀλλήλων ἐπὶ καρπῷ χεῖρασ ἔχουσαι· τῇσι μὲν οὔτ’ αἰσχρὴ μεταμέλπεται οὔτ’ ἐλάχεια, ἀλλὰ μάλα μεγάλη τε ἰδεῖν καὶ εἶδοσ ἀγητή, Ἄρτεμισ ἰοχέαιρα ὁμότροφοσ Ἀπόλλωνι. ἐν δ’ αὖ τῇσιν Ἄρησ καὶ ἐύσκοποσ Ἀργειφόντησ παίζουσ’· αὐτὰρ ὁ Φοῖβοσ Α’πόλλων ἐγκιθαρίζει καλὰ καὶ ὕψι βιβάσ· αἴγλη δέ μιν ἀμφιφαείνει μαρμαρυγαί τε ποδῶν καὶ ἐυκλώστοιο χιτῶνοσ. οἳ δ’ ἐπιτέρπονται θυμὸν μέγαν εἰσορόωντεσ Λητώ τε χρυσοπλόκαμοσ καὶ μητίετα Ζεὺσ υἱᾶ φίλον παίζοντα μετ’ ἀθανάτοισι θεοῖσι. πῶσ τ’ ἄρ σ’ ὑμνήσω πάντωσ εὐύμνον ἐόντα;

ἠέ σ’ ἐνὶ μνηστῆρσιν ἀείδω καὶ φιλότητι, ὅππωσ μνωόμενοσ ἔκιεσ Ἀζαντίδα κούρην Ἴσχυ’ ἅμ’ ἀντιθέῳ Ἐλατιονίδη εὐίππῳ; ἢ ἅμα Θόρβαντι Τριοπέῳ γένοσ, ἢ ἅμ’ Ἐρευθεῖ; ἢ ἅμα Λευκίππῳ καὶ Λευκίπποιο δάμαρτι πεζόσ, ὃ δ’ ἵπποισιν· οὐ μὴν Τρίοπόσ γ’ ἐνέλειπεν. ἢ ὡσ τὸ πρῶτον χρηστήριον ἀνθρώποισι ζητεύων κατὰ γαῖαν ἔβησ, ἑκατηβόλ’ Ἄπολλον; Πιερίην μὲν πρῶτον ἀπ’ Οὐλύμποιο κατῆλθεσ· Λέκτον τ’ ἠμαθοέντα παρέστιχεσ ἠδ’ Ἐνιῆνασ καὶ διὰ Περραιβούσ· τάχα δ’ εἰσ Ιαὠλκὸν ἵκανεσ, Κηναίου τ’ ἐπέβησ ναυσικλειτῆσ Εὐβοίησ. στῆσ δ’ ἐπὶ Ληλάντῳ πεδίῳ· τό τοι οὐχ ἅδε θυμῷ τεύξασθαι νηόν τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα. ἔνθεν δ’ Εὔριπον διαβάσ, ἑκατηβόλ’ Ἄπολλον, βῆσ ἄν’ ὄροσ ζάθεον, χλωρόν· τάχα δ’ ἷξεσ ἀπ’ αὐτοῦ ἐσ Μυκαλησσὸν ἰὼν καὶ Τευμησσὸν λεχεποίην. Θήβησ δ’ εἰσαφίκανεσ ἕδοσ καταειμένον ὕλῃ·

οὐ γάρ πώ τισ ἔναιε βροτῶν ἱερῇ ἐνὶ Θήβῃ, οὐδ’ ἄρα πω τότε γ’ ἦσαν ἀταρπιτοὶ οὐδὲ κέλευθοι Θήβησ ἂμ πεδίον πυρηφόρον, ἀλλ’ ἔχεν ὕλη. ἔνθεν δὲ προτέρω ἔκιεσ, ἑκατηβόλ’ Ἄπολλον, Ὀγχηστὸν δ’ ἷξεσ, Ποσιδήιον ἀγλαὸν ἄλσοσ·

ἔνθα νεοδμὴσ πῶλοσ ἀναπνέει ἀχθόμενόσ περ ἕλκων ἁρ́ματα καλά· χαμαὶ δ’ ἐλατὴρ ἀγαθόσ περ ἐκ δίφροιο θορὼν ὁδὸν ἔρχεται· οἳ δὲ τέωσ μὲν κείν’ ὄχεα κροτέουσι ἀνακτορίην ἀφιέντεσ. εἰ δέ κεν ἁρ́ματ’ ἀγῇσιν ἐν ἄλσεϊ δενδρήεντι, ἵππουσ μὲν κομέουσι, τὰ δὲ κλίναντεσ ἐῶσιν· ὣσ γὰρ τὰ πρώτισθ’ ὁσίη γένεθ’· οἳ δὲ ἄνακτι εὔχονται, δίφρον δὲ θεοῦ τότε μοῖρα φυλάσσει. ἔνθεν δὲ προτέρω ἔκιεσ, ἑκατηβόλ’ Ἄπολλον·

Κηφισσὸν δ’ ἄρ’ ἔπειτα κιχήσαο καλλιρέεθρον, ὅσ τε Λιλαίηθεν προχέει καλλίρροον ὕδωρ. τὸν διαβάσ, Ἑκάεργε, καὶ Ὠκαλέην πολύπυργον ἔνθεν ἄρ’ εἰσ Ἁλίαρτον ἀφίκεο ποιήεντα. βῆσ δ’ ἐπὶ Τελφούσησ·

τόθι τοι ἅδε χῶροσ ἀπήμων τεύξασθαι νηόν τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα· στῆσ δὲ μάλ’ ἄγχ’ αὐτῆσ καὶ μιν πρὸσ μῦθον ἐείπεσ· Τελφοῦσ’, ἐνθάδε δὴ φρονέω περικαλλέα νηὸν ἀνθρώπων τεῦξαι χρηστήριον, οἵτε μοι αἰεὶ ἐνθάδ’ ἀγινήσουσι τεληέσσασ ἑκατόμβασ, ἠμὲν ὅσοι Πελοπόννησον πίειραν ἔχουσιν ἠδ’ ὅσοι Εὐρώπην τε καὶ ἀμφιρύτασ κατὰ νήσουσ, χρησόμενοι·

τοῖσιν δέ κ’ ἐγὼ νημερτέα βουλὴν πᾶσι θεμιστεύοιμι χρέων ἐνὶ πίονι νηῷ. ὣσ εἰπὼν διέθηκε θεμείλια Φοῖβοσ Ἀπόλλων εὐρέα καὶ μάλα μακρὰ διηνεκέσ·

ἣ δὲ ἰδοῦσα Τελφοῦσα κραδίην ἐχολώσατο εἶπέ τε μῦθον· φοῖβε ἄναξ ἑκάεργε, ἔποσ τί τοι ἐν φρεσὶ θήσω.

ἐνθάδ’ ἐπεὶ φρονέεισ τεῦξαι περικαλλέα νηὸν ἔμμεναι ἀνθρώποισ χρηστήριον, οἵτε τοι αἰεὶ ἐνθάδ’ ἀγινήσουσι τεληέσσασ ἑκατόμβασ· ἀλλ’ ἔκ τοι ἐρέω, σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσι, πημανέει σ’ αἰεὶ κτύποσ ἵππων ὠκειάων ἀρδόμενοί τ’ οὐρῆεσ ἐμῶν ἱερῶν ἀπὸ πηγέων· ἔνθα τισ ἀνθρώπων βουλήσεται εἰσοράασθαι ἁρ́ματά τ’ εὐποίητα καὶ ὠκυπόδων κτύπον ἵππων ἢ νηόν τε μέγαν καὶ κτήματα πόλλ’ ἐνεόντα. ἀλλ’ εἰ δή τι πίθοιο, σὺ δὲ κρείσσων καὶ ἀρείων ἐσσί, ἄναξ, ἐμέθεν, σεῦ δὲ σθένοσ ἐστὶ μέγιστον, ἐν Κρίσῃ ποίησαι ὑπὸ πτυχὶ Παρνησοῖο.

ἔνθ’ οὔθ’ ἁρ́ματα καλὰ δονήσεται οὔτε τοι ἵππων ὠκυπόδων κτύποσ ἔσται ἐύδμητον περὶ βωμόν, ἀλλά τοι ὣσ προσάγοιεν Ιἠπαιήονι δῶρα ἀνθρώπων κλυτὰ φῦλα· σὺ δὲ φρένασ ἀμφιγεγηθὼσ δέξαι’ ἱερὰ καλὰ περικτιόνων ἀνθρώπων. ὣσ εἰποῦσ’ Ἑκάτου πέπιθε φρένασ, ὄφρα οἱ αὐτῇ Τελφούσῃ κλέοσ εἰή ἐπὶ χθονί, μηδ’ Ἑκάτοιο. ἔνθεν δὲ προτέρω ἔκιεσ, ἑκατηβόλ’ Ἄπολλον·

ἷξεσ δ’ ἐσ Φλεγύων ἀνδρῶν πόλιν ὑβριστάων, οἳ Διὸσ οὐκ ἀλέγοντεσ ἐπὶ χθονὶ ναιετάασκον ἐν καλῇ βήσσῃ Κηφισίδοσ ἐγγύθι λίμνησ. ἔνθεν καρπαλίμωσ προσέβησ πρὸσ δειράδα θύων ἵκεο δ’ ἐσ Κρίσην ὑπὸ Παρνησὸν νιφόεντα, κνημὸν πρὸσ Ζέφυρον τετραμμένον, αὐτὰρ ὕπερθεν πέτρη ἐπικρέμαται, κοίλη δ’ ὑποδέδρομε βῆσσα, τρηχεῖ’· ἔνθα ἄναξ τεκμήρατο Φοῖβοσ Ἀπόλλων νηὸν ποιήσασθαι ἐπήρατον εἶπέ τε μῦθον· ἐνθάδε δὴ φρονέω τεῦξαι περικαλλέα νηὸν ἔμμεναι ἀνθρώποισ χρηστήριον, οἵτε μοι αἰεὶ ἐνθάδ’ ἀγινήσουσι τεληέσσασ ἑκατόμβασ, ἠμὲν ὅσοι Πελοπόννησον πίειραν ἔχουσιν, ἠδ’ ὅσοι Εὐρώπην τε καὶ ἀμφιρύτασ κατὰ νήσουσ, χρησόμενοι·

τοῖσιν δ’ ἄρ’ ἐγὼ νημερτέα βουλὴν πᾶσι θεμιστεύοιμι χρέων ἐνὶ πίονι νηῷ. ὣσ εἰπὼν διέθηκε θεμείλια Φοῖβοσ Ἀπόλλων εὐρέα καὶ μάλα μακρὰ διηνεκέσ·

αὐτὰρ ἐπ’ αὐτοῖσ λάινον οὐδὸν ἔθηκε Τροφώνιοσ ἠδ’ Ἀγαμήδησ, υἱέεσ Ἐργίνου, φίλοι ἀθανάτοισι θεοῖσιν· ἀμφὶ δὲ νηὸν ἔνασσαν ἀθέσφατα φῦλ’ ἀνθρώπων ξεστοῖσιν λάεσσιν, ἀοίδιμον ἔμμεναι αἰεί. ἀγχοῦ δὲ κρήνη καλλίρροοσ, ἔνθα δράκαιναν κτεῖνεν ἄναξ, Διὸσ υἱόσ, ἀπὸ κρατεροῖο βιοῖο, ζατρεφέα, μεγάλην, τέρασ ἄγριον, ἣ κακὰ πολλὰ ἀνθρώπουσ ἔρδεσκεν ἐπὶ χθονί, πολλὰ μὲν αὐτούσ, πολλὰ δὲ μῆλα ταναύποδ’, ἐπεὶ πέλε πῆμα δαφοινόν.

καὶ ποτε δεξαμένη χρυσοθρόνου ἔτρεφεν Ἥρησ δεινόν τ’ ἀργαλέον τε Τυφάονα, πῆμα βροτοῖσιν·

ὅν ποτ’ ἄρ’ Ἥρη ἔτικτε χολωσαμένη Διὶ πατρί, ἡνίκ’ ἄρα Κρονίδησ ἐρικυδέα γείνατ’ Ἀθήνην ἐν κορυφῇ· ἣ δ’ αἶψα χολώσατο πότνια Ἥρη ἠδὲ καὶ ἀγρομένοισι μετ’ ἀθανάτοισιν ἐείπε· κέκλυτέ μευ, πάντεσ τε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι, ὡσ ἔμ’ ἀτιμάζειν ἄρχει νεφεληγερέτα Ζεὺσ πρῶτοσ, ἐπεί μ’ ἄλοχον ποιήσατο κέδν’ εἰδυῖαν·

καὶ νῦν νόσφιν ἐμεῖο τέκε γλαυκῶπιν Ἀθήνην, ἣ πᾶσιν μακάρεσσι μεταπρέπει ἀθανάτοισιν· αὐτὰρ ὅ γ’ ἠπεδανὸσ γέγονεν μετὰ πᾶσι θεοῖσι παῖσ ἐμὸσ Ἥφαιστοσ, ῥικνὸσ πόδασ, ὃν τέκον αὐτή· [αἶσχοσ ἐμοὶ καὶ ὄνειδοσ ἐν οὐρανῷ ὅντε καὶ αὐτή] ῥῖψ’ ἀνὰ χερσὶν ἑλοῦσα καὶ ἔμβαλον εὐρέι πόντῳ· ἀλλά ἑ Νηρῆοσ θυγάτηρ Θέτισ ἀργυρόπεζα δέξατο καὶ μετὰ ᾗσι κασιγνήτῃσι κόμισσεν. ὡσ ὄφελ’ ἄλλο θεοῖσι χαρίζεσθαι μακάρεσσι. σχέτλιε, ποικιλομῆτα, τί νῦν μητίσεαι ἄλλο; πῶσ ἔτλησ οἰο͂σ τεκέειν γλαυκῶπιν Ἀθήνην; οὐκ ἂν ἐγὼ τεκόμην; καὶ σὴ κεκλημένη ἔμπησ ἠᾶ ῥ’ ἐν ἀθανάτοισιν, οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσι. φράζεο νῦν μή τοί τι κακὸν μητίσομ’ ὀπίσσω. καὶ νῦν μέντοι ἐγὼ τεχνήσομαι, ὥσ κε γένηται παῖσ ἐμόσ, ὅσ κε θεοῖσι μεταπρέποι ἀθανάτοισιν, οὔτε σὸν αἰσχύνασ’ ἱερὸν λέχοσ οὔτ’ ἐμὸν αὐτῆσ. οὐδέ τοι εἰσ εὐνὴν πωλήσομαι, ἀλλ’ ἀπὸ σεῖο τηλόθ’ ἐοῦσα θεοῖσι μετέσσομαι ἀθανάτοισιν. ὣσ εἰποῦσ’ ἀπὸ νόσφι θεῶν κίε χωομένη κῆρ.

αὐτίκ’ ἔπειτ’ ἠρᾶτο βοῶπισ πότνια Ἥρη, χειρὶ καταπρηνεῖ δ’ ἔλασε χθόνα καὶ φάτο μῦθον· κέκλυτε νῦν μευ, Γαῖα καὶ Οὐρανὸσ εὐρὺσ ὕπερθεν Τιτῆνέσ τε θεοί, τοὶ ὑπὸ χθονὶ ναιετάοντεσ Τάρταρον ἀμφὶ μέγαν, τῶν ἒξ ἄνδρεσ τε θεοί τε·

αὐτοὶ νῦν μευ πάντεσ ἀκούσατε καὶ δότε παῖδα νόσφι Διόσ, μηδέν τι βίην ἐπιδευέα κείνου· ἀλλ’ ὅ γε φέρτεροσ ἔστω, ὅσον Κρόνου εὐρύοπα Ζεύσ. ὣσ ἄρα φωνήσασ’ ἵμασε χθόνα χειρὶ παχείῃ· κινήθη δ’ ἄρα Γαῖα φερέσβιοσ· ἣ δὲ ἰδοῦσα τέρπετο ὃν κατὰ θυμόν· ὀίετο γὰρ τελέεσθαι. ἐκ τούτου δὴ ἔπειτα τελεσφόρον εἰσ ἐνιαυτὸν οὔτε πότ’ εἰσ εὐνὴν Διὸσ ἤλυθε μητιόεντοσ, οὔτε πότ’ ἐσ θῶκον πολυδαίδαλον, ὡσ τὸ πάροσ περ αὐτῷ ἐφεζομένη πυκινὰσ φραζέσκετο βουλάσ· ἀλλ’ ἥ γ’ ἐν νηοῖσι πολυλλίστοισι μένουσα τέρπετο οἷσ ἱεροῖσι βοῶπισ πότνια Ἥρη. ἀλλ’ ὅτε δὴ μῆνέσ τε καὶ ἡμέραι ἐξετελεῦντο ἂψ περιτελλομένου ἔτεοσ καὶ ἐπήλυθον ὡρ͂αι, ἣ δ’ ἔτεκ’ οὔτε θεοῖσ ἐναλίγκιον οὔτε βροτοῖσι, δεινόν τ’ ἀργαλέον τε Τυφάονα, πῆμα βροτοῖσιν.

αὐτίκα τόνδε λαβοῦσα βοῶπισ πότνια Ἥρη δῶκεν ἔπειτα φέρουσα κακῷ κακόν· ἣ δ’ ὑπέδεκτο. ὃσ κακὰ πόλλ’ ἔρδεσκεν ἀγακλυτὰ φῦλ’ ἀνθρώπων· ὃσ τῇ γ’ ἀντιάσειε, φέρεσκέ μιν αἴσιμον ἦμαρ, πρίν γέ οἱ ἰὸν ἐφῆκε ἄναξ ἑκάεργοσ Ἀπόλλων καρτερόν· ἣ δ’ ὀδύνῃσιν ἐρεχθομένη χαλεπῇσι κεῖτο μέγ’ ἀσθμαίνουσα κυλινδομένη κατὰ χῶρον. θεσπεσίη δ’ ἐνοπὴ γένετ’ ἄσπετοσ· ἣ δὲ καθ’ ὕλην πυκνὰ μάλ’ ἔνθα καὶ ἔνθα ἑλίσσετο, λεῖπε δὲ θυμὸν φοινὸν ἀποπνείουσ’· ὃ δ’ ἐπηύξατο Φοῖβοσ Ἀπόλλων· ἐνταυθοῖ νῦν πύθευ ἐπὶ χθονὶ βωτιανείρῃ·

οὐδὲ σύ γε ζώουσα κακὸν δήλημα βροτοῖσιν ἔσσεαι, οἳ γαίησ πολυφόρβου καρπὸν ἔδοντεσ ἐνθάδ’ ἀγινήσουσι τεληέσσασ ἑκατόμβασ· οὐδέ τί τοι θάνατόν γε δυσηλεγέ’ οὔτε Τυφωεὺσ ἀρκέσει οὔτε Χίμαιρα δυσώνυμοσ, ἀλλά σέ γ’ αὐτοῦ πύσει Γαῖα μέλαινα καὶ ἠλέκτωρ Ὑπερίων. ὣσ φάτ’ ἐπευχόμενοσ·

τὴν δὲ σκότοσ ὄσσε κάλυψε. τὴν δ’ αὐτοῦ κατέπυσ’ ἱερὸν μένοσ Ηἐλίοιο, ἐξ οὗ νῦν Πυθὼ κικλήσκεται· οἳ δὲ ἄνακτα Πύθιον ἀγκαλέουσιν ἐπώνυμον, οὕνεκα κεῖθι αὐτοῦ πῦσε πέλωρ μένοσ ὀξέοσ Ηἐλίοιο. καὶ τότ’ ἄρ’ ἔγνω ᾗσιν ἐνὶ φρεσὶ Φοῖβοσ Ἀπόλλων, οὕνεκά μιν κρήνη καλλίρροοσ ἐξαπάφησε·

βῆ δ’ ἐπὶ Τελφούσῃ κεχολωμένοσ, αἶψα δ’ ἵκανε· στῆ δὲ μάλ’ ἄγχ’ αὐτῆσ καί μιν πρὸσ μῦθον ἐείπε· Τελφοῦσ’, οὐκ ἄρ’ ἔμελλεσ ἐμὸν νόον ἐξαπαφοῦσα χῶρον ἔχουσ’ ἐρατὸν προρέειν καλλίρροον ὕδωρ.

ἐνθάδε δὴ καὶ ἐμὸν κλέοσ ἔσσεται, οὐδὲ σὸν οἰήσ. ἦ καὶ ἐπὶ ῥίον ὦσε ἄναξ ἑκάεργοσ Ἀπόλλων πετραίῃσ προχυτῇσιν, ἀπέκρυψεν δὲ ῥέεθρα καὶ βωμὸν ποιήσατ’ ἐν ἄλσεϊ δενδρήεντι, ἄγχι μάλα κρήνησ καλλιρρόου·

ἔνθαδ’ ἄνακτι πάντεσ ἐπίκλησιν Τελφουσίῳ εὐχετόωνται, οὕνεκα Τελφούσησ ἱερῆσ ᾔσχυνε ῥέεθρα. καὶ τότε δὴ κατὰ θυμὸν ἐφράζετο Φοῖβοσ Απόλλων, οὕστινασ ἀνθρώπουσ ὀργείονασ εἰσαγάγοιτο, οἳ θεραπεύσονται Πυθοῖ ἔνι πετρηέσσῃ·

ταῦτ’ ἄρα ὁρμαίνων ἐνόησ’ ἐπὶ οἴνοπι πόντῳ νῆα θοήν· ἐν δ’ ἄνδρεσ ἔσαν πολέεσ τε καὶ ἐσθλοί, Κρῆτεσ ἀπὸ Κνωσοῦ Μινωίου, οἵ ῥα ἄνακτι ἱερά τε ῥέζουσι καὶ ἀγγέλλουσι θέμιστασ φοίβου Ἀπόλλωνοσ χρυσαόρου, ὅττι κεν εἴπῃ χρείων ἐκ δάφνησ γυάλων ὕπο Παρνησοῖο. οἳ μὲν ἐπὶ πρῆξιν καὶ χρήματα νηὶ μελαίνῃ ἐσ Πύλον ἠμαθόεντα Πυλοιγενέασ τ’ ἀνθρώπουσ ἔπλεον·

αὐτὰρ ὃ τοῖσι συνήντετο Φοῖβοσ Ἀπόλλων· ἐν πόντῳ δ’ ἐπόρουσε δέμασ δελφῖνι ἐοικὼσ νηὶ θοῇ καὶ κεῖτο πέλωρ μέγα τε δεινόν τε· τῶν δ’ οὔτισ κατὰ θυμὸν ἐπεφράσαθ’ ὥστε νοῆσαι [ἐκβάλλειν δ’ ἔθελον δελφῖν’· ὁ δὲ νῆα μέλαιναν] πάντοσ’ ἀνασσείσασκε, τίνασσε δὲ νήια δοῦρα. οἳ δ’ ἀκέων ἐνὶ νηὶ καθήατο δειμαίνοντεσ· οὐδ’ οἵ γ’ ὅπλ’ ἔλυον κοίλην ἀνὰ νῆα μέλαιναν, οὐδ’ ἔλυον λαῖφοσ νηὸσ κυανοπρώροιο, ἀλλ’ ὡσ τὰ πρώτιστα κατεστήσαντο βοεῦσιν, ὣσ ἔπλεον· κραιπνὸσ δὲ Νότοσ κατόπισθεν ἔπειγε νῆα θοήν· πρῶτον δὲ παρημείβοντο Μάλειαν, πὰρ δὲ Λακωνίδα γαῖαν ἁλιστέφανον πτολίεθρον ἷξον καὶ χῶρον τερψιμβρότου Ηἐλίοιο, Ταίναρον, ἔνθα τε μῆλα βαθύτριχα βόσκεται αἰεὶ Ηἐλίοιο ἄνακτοσ, ἔχει δ’ ἐπιτερπέα χῶρον. οἳ μὲν ἄρ’ ἔνθ’ ἔθελον νῆα σχεῖν ἠδ’ ἀποβάντεσ φράσσασθαι μέγα θαῦμα καὶ ὀφθαλμοῖσιν ἰδέσθαι, εἰ μενέει νηὸσ γλαφυρῆσ δαπέδοισι πέλωρον ἢ εἰσ οἶδμ’ ἅλιον πολυί̈χθυον αὖτισ ὀρούσει. ἀλλ’ οὐ πηδαλίοισιν ἐπείθετο νηῦσ εὐεργήσ, ἀλλὰ παρὲκ Πελοπόννησον πίειραν ἔχουσα ἠί’ ὁδόν· πνοιῇ δὲ ἄναξ ἑκάεργοσ Ἀπόλλων ῥηιδίωσ ἴθυν’· ἣ δὲ πρήσσουσα κέλευθον Ἀρήνην ἵκανε καὶ Ἀργυφέην ἐρατεινὴν καὶ Θρύον, Ἀλφειοῖο πόρον, καὶ ἐύκτιτον Αἶπυ καὶ Πύλον ἠμαθόεντα Πυλοιγενέασ τ’ ἀνθρώπουσ. βῆ δὲ παρὰ Κπουνοὺσ καὶ Χαλκίδα καὶ παρὰ Δύμην ἠδὲ παρ’ Ἤλιδα δῖαν, ὅθι κρατέουσιν Ἐπειοί. εὖτε Φερὰσ ἐπέβαλλεν, ἀγαλλομένη Διὸσ οὔρῳ, καί σφιν ὑπὲκ νεφέων Ἰθάκησ τ’ ὄροσ αἰπὺ πέφαντο Δουλίχιόν τε Σάμη τε καὶ ὑλήεσσα Ζάκυνθοσ. ἀλλ’ ὅτε δὴ Πελοπόννησον παρενίσατο πᾶσαν καὶ δὴ ἐπὶ Κρίσησ κατεφαίνετο κόλποσ ἀπείρων, ὅστε διὲκ Πελοπόννησον πίειραν ἐέργει· ἦλθ’ ἄνεμοσ Ζέφυροσ μέγασ, αἴθριοσ, ἐκ Διὸσ αἴσησ, λάβροσ ἐπαιγίζων ἐξ αἰθέροσ, ὄφρα τάχιστα νηῦσ ἀνύσειε θέουσα θαλάσσησ ἁλμυρὸν ὕδωρ. ἄψορροι δὴ ἔπειτα πρὸσ ἠῶ τ’ ἠέλιόν τε ἔπλεον· ἡγεμόνευε δ’ ἄναξ Διὸσ υἱὸσ Ἀπόλλων· ἷξον δ’ ἐσ Κρίσην εὐδείελον, ἀμπελόεσσαν, ἐσ λιμέν’· ἣ δ’ ἀμάθοισιν ἐχρίμψατο ποντοπόροσ νηῦσ. ἔνθ’ ἐκ νηὸσ ὄρουσε ἄναξ ἑκάεργοσ Ἀπόλλων, ἀστέρι εἰδόμενοσ μέσῳ ἤματι·

τοῦ δ’ ἀπὸ πολλαὶ σπινθαρίδεσ πωτῶντο, σέλασ δ’ εἰσ οὐρανὸν ἷκεν· ἐσ δ’ ἄδυτον κατέδυσε διὰ τριπόδων ἐριτίμων. ἔνθ’ ἄρ’ ὅ γε φλόγα δαῖε πιφαυσκόμενοσ τὰ ἃ κῆλα·

πᾶσαν δὲ Κρίσην κάτεχεν σέλασ· αἳ δ’ ὀλόλυξαν Κρισαίων ἄλοχοι καλλίζωνοί τε θύγατρεσ Φοίβου ὑπὸ ῥιπῆσ· μέγα γὰρ δέοσ ἔμβαλ’ ἑκάστῳ. ἔνθεν δ’ αὖτ’ ἐπὶ νῆα νόημ’ ὣσ ἆλτο πέτεσθαι, ἀνέρι εἰδόμενοσ αἰζηῷ τε κρατερῷ τε, πρωθήβῃ, χαίτῃσ εἰλυμένοσ εὐρέασ ὤμουσ· καί σφεασ φωνήσασ ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· ὦ ξεῖνοι, τίνεσ ἐστέ;

πόθεν πλεῖθ’ ὑγρὰ κέλευθα; ἤ τι κατὰ πρῆξιν ἢ μαψιδίωσ ἀλάλησθε οἱᾶ́ τε ληιστῆρεσ ὑπεὶρ ἅλα, τοί τ’ ἀλόωνται ψυχὰσ παρθέμενοι, κακὸν ἀλλοδαποῖσι φέροντεσ; τίφθ’ οὕτωσ ἧσθον τετιηότεσ, οὐδ’ ἐπὶ γαῖαν ἐκβῆτ’, οὐδὲ καθ’ ὅπλα μελαίνησ νηὸσ ἔθεσθε; αὕτη μέν γε δίκη πέλει ἀνδρῶν ἀλφηστάων, ὁππότ’ ἂν ἐκ πόντοιο ποτὶ χθονὶ νηὶ μελαίνῃ ἔλθωσιν καμάτῳ ἀδηκότεσ, αὐτίκα δέ σφεασ σίτοιο γλυκεροῖο περὶ φρένασ ἵμεροσ αἱρεῖ. ὣσ φάτο καί σφιν θάρσοσ ἐνὶ στήθεσσιν ἔθηκε.

ἀλλά τισ ἀθανάτων δεῦρ’ ἤγαγεν οὐκ ἐθέλοντασ. τὸν καὶ ἀμειβόμενοσ Κρητῶν ἀγὸσ ἀντίον ηὔδα· ξεῖν’, ἐπεὶ οὐ μὲν γάρ τι καταθνητοῖσι ἐοίκασ, οὐ δέμασ οὐδὲ φυήν, ἀλλ’ ἀθανάτοισι θεοῖσιν, οὖλέ τε καὶ μέγα χαῖρε, θεοὶ δέ τοι ὄλβια δοῖεν. καί μοι τοῦτ’ ἀγόρευσον ἐτήτυμον, ὄφρ’ εὖ εἰδῶ· τίσ δῆμοσ; τίσ γαῖα; τίνεσ βροτοὶ ἐγγεγάασιν; ἄλλῃ γὰρ φρονέοντεσ ἐπεπλέομεν μέγα λαῖτμα ἐσ Πύλον ἐκ Κρήτησ, ἔνθεν γένοσ εὐχόμεθ’ εἶναι· νῦν δ’ ὧδε ξὺν νηὶ κατήλθομεν οὔ τι ἑκόντεσ, νόστου ἱέμενοι, ἄλλην ὁδόν, ἄλλα κέλευθα· τοὺσ δ’ ἀπαμειβόμενοσ προσέφη ἑκάεργοσ Ἀπόλλων·

ξεῖνοι, τοὶ Κνωσὸν πολυδένδρεον ἀμφενεμεσθε τὸ πρίν, ἀτὰρ νῦν οὐκ ἔθ’ ὑπότροποι αὖτισ ἔσεσθε ἔσ τε πόλιν ἐρατὴν καὶ δώματα καλὰ ἕκαστοσ ἔσ τε φίλασ ἀλόχουσ· ἀλλ’ ἐνθάδε πίονα νηὸν ἕξετ’ ἐμὸν πολλοῖσι τετιμένον ἀνθρώποισιν. εἰμὶ δ’ ἐγὼ Διὸσ υἱόσ, Ἀπόλλων δ’ εὔχομαι εἶναι· ὑμέασ δ’ ἤγαγον ἐνθάδ’ ὑπὲρ μέγα λαῖμα θαλάσσησ, οὔ τι κακὰ φρονέων, ἀλλ’ ἐνθάδε πίονα νηὸν ἕξετ’ ἐμὸν πᾶσιν μάλα τίμιον ἀνθρώποισι, βουλάσ τ’ ἀθανάτων εἰδήσετε, τῶν ἰότητι αἰεὶ τιμήσεσθε διαμπερὲσ ἤματα πάντα. ἀλλ’ ἄγεθ’, ὡσ ἂν ἐγὼ εἴπω, πείθεσθε τάχιστα· ἱστία μὲν πρῶτον κάθετον λύσαντε βοείασ, νῆα δ’ ἔπειτα θοὴν μὲν ἐπ’ ἠπείρου ἐρύσασθε, ἐκ δὲ κτήμαθ’ ἕλεσθε καὶ ἔντεα νηὸσ ἐίσησ καὶ βωμὸν ποιήσατ’ ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσησ· πῦρ δ’ ἐπικαίοντεσ ἐπί τ’ ἄλφιτα λευκὰ θύοντεσ εὔχεσθαι δὴ ἔπειτα παριστάμενοι περὶ βωμόν. ὡσ μὲν ἐγὼ τὸ πρῶτον ἐν ἠεροειδέι πόντῳ εἰδόμενοσ δελφῖνι θοῆσ ἐπὶ νηὸσ ὄρουσα, ὣσ ἐμοὶ εὔχεσθαι Δελφινίῳ·

αὐτὰρ ὁ βωμὸσ αὐτὸσ Δελφίνιοσ καὶ ἐπόψιοσ ἔσσεται αἰεί. δειπνῆσαί τ’ ἄρ’ ἔπειτα θοῇ παρὰ νηὶ μελαίνῃ καὶ σπεῖσαι μακάρεσσι θεοῖσ, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν. αὐτὰρ ἐπὴν σίτοιο μελίφρονοσ ἐξ ἔρον ἧσθε, ἔρχεσθαί θ’ ἅμ’ ἐμοὶ καὶ ἰηπαιήον’ ἀείδειν, εἰσ ὅ κε χῶρον ἵκησθον, ἵν’ ἕξετε πίονα νηόν. ὣσ ἔφαθ’·

οἳ δ’ ἄρα τοῦ μάλα μὲν κλύον ἠδ’ ἐπίθοντο. ἱστία μὲν πρῶτον κάθεσαν, λῦσαν δὲ βοείασ, ἱστὸν δ’ ἱστοδόκῃ πέλασαν προτόνοισιν ὑφέντεσ· ἐκ δὲ καὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσησ. ἐκ δ’ ἁλὸσ ἤπειρόνδε θοὴν ἀνὰ νῆ’ ἐρύσαντο ὑψοῦ ἐπὶ ψαμάθοισ, ὑπὸ δ’ ἑρ́ματα μακρὰ τάνυσσαν· καὶ βωμὸν ποίησαν ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσησ· πῦρ δ’ ἐπικαίοντεσ ἐπί τ’ ἄλφιτα λευκὰ θύοντεσ εὔχονθ’, ὡσ ἐκέλευε, παριστάμενοι περὶ βωμόν. δόρπον ἔπειθ’ εἵλοντο θοῇ παρὰ νηὶ μελαίνῃ καὶ σπεῖσαν μακάρεσσι θεοῖσ, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσιν. αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιοσ καὶ ἐδητύοσ ἐξ ἔρον ἕντο, βάν ῥ’ ἴμεν· ἦρχε δ’ ἄρα σφιν ἄναξ Διὸσ υἱὸσ Ἀπόλλων, φόρμιγγ’ ἐν χείρεσσιν ἔχων, ἐρατὸν κιθαρίζων, καλὰ καὶ ὕψι βιβάσ· οἳ δὲ ῥήσσοντεσ ἕποντο Κρῆτεσ πρὸσ Πυθὼ καὶ ἰηπαιήον’ ἀείδον, οἱοῖ́ τε Κρητῶν παιήονεσ, οἷσί τε Μοῦσα ἐν στήθεσσιν ἔθηκε θεὰ μελίγηρυν ἀοιδήν. ἄκμητοι δὲ λόφον προσέβαν ποσίν, αἶψα δ’ ἵκοντο Παρνησὸν καὶ χῶρον ἐπήρατον, ἔνθ’ ἄρ’ ἔμελλον οἰκήσειν πολλοῖσι τετιμένοι ἀνθρώποισι· δεῖξε δ’ ἄγων ἄδυτον ζάθεον καὶ πίονα νηόν. τῶν δ’ ὠρίνετο θυμὸσ ἐνὶ στήθεσσι φίλοισι·

τὸν καὶ ἀνειρόμενοσ Κρητῶν ἀγὸσ ἀντίον ηὔδα· ὦ ἄνα, εἰ δὴ τῆλε φίλων καὶ πατρίδοσ αἰήσ ἤγαγεσ·

οὕτω που τῷ σῷ φίλον ἔπλετο θυμῷ· πῶσ καὶ νῦν βιόμεσθα; τό σε φράζεσθαι ἄνωγμεν. οὔτε τρυγηφόροσ ἥδε γ’ ἐπήρατοσ οὔτ’ εὐλείμων, ὥστ’ ἀπό τ’ εὖ ζώειν καὶ ἅμ’ ἀνθρώποισιν ὀπάζειν. τοὺσ δ’ ἐπιμειδήσασ προσέφη Διὸσ υἱὸσ Ἀπόλλων·

νήπιοι ἄνθρωποι, δυστλήμονεσ, οἳ μελεδῶνασ βούλεσθ’ ἀργαλέουσ τε πόνουσ καὶ στείνεα θυμῷ·

ῥηίδιον ἔποσ ὔμμ’ ἐρέω καὶ ἐπὶ φρεσὶ θήσω, δεξιτερῇ μάλ’ ἕκαστοσ ἔχων ἐν χειρὶ μάχαιραν, σφάζειν αἰεὶ μῆλα· τὰ δ’ ἄφθονα πάντα παρέσται, ὅσσα τ’ ἐμοί κ’ ἀγάγωσι περικλυτὰ φῦλ’ ἀνθρώπων· νηὸν δὲ προφύλαχθε, δέδεχθε δὲ φῦλ’ ἀνθρώπων ἐνθάδ’ ἀγειρομένων καὶ ἐμὴν ἰθύν τε μάλιστα. [δείκνυσθε θνητοῖσι· σὺ δὲ φρεσὶ δέξο θέμιστα. εἰ δέ τισ ἀφραδίῃσ οὐ πείσεται, ἀλλ’ ἀλογήσει] ἠέ τι τηύ̈σιον ἔποσ ἔσσεται ἠέ τι ἔργον ὕβρισ θ’, ἣ θέμισ ἐστὶ καταθνητῶν ἀνθρώπων, ἄλλοι ἔπειθ’ ὑμῖν σημάντορεσ ἄνδρεσ ἔσονται, τῶν ὑπ’ ἀναγκαίῃ δεδμήσεσθ’ ἤματα πάντα. εἴρηταί τοι πάντα· σὺ δὲ φρεσὶ σῇσι φύλαξαι. καὶ σὺ μὲν οὕτω χαῖρε, Διὸσ καὶ Λητοῦσ υἱέ·

αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλησ μνήσομ’ ἀοιδῆσ.

상위

Homeric Hymns

목록

  • part
  • [Εἲσ Ἀπόλλωνα Πύθιον]
일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION