Aeschines, Speeches, κατὰ Τιμάρχου, section 18

(아이스키네스, 연설, κατὰ Τιμάρχου, section 18)

κἀκεῖνο δέ μοι συνδιαμνημονεύσατε, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, ὅτι ἐνταῦθ’ ὁ νομοθέτησ οὔπω διαλέγεται αὐτῷ τῷ σώματι τοῦ παιδόσ, ἀλλὰ τοῖσ περὶ τὸν παῖδα, πατρί, ἀδελφῷ, ἐπιτρόπῳ, διδασκάλοισ, καὶ ὅλωσ τοῖσ κυρίοισ· ἐπειδὰν δ’ ἐγγραφῇ τισ εἰσ τὸ ληξιαρχικὸν γραμματεῖον, καὶ τοὺσ νόμουσ εἰδῇ τοὺσ τῆσ πόλεωσ, καὶ ἤδη δύνηται διαλογίζεσθαι τὰ καλὰ καὶ τὰ μή, οὐκέτι ἑτέρῳ διαλέγεται, ἀλλ’ ἤδη αὐτῷ, ὦ Τίμαρχε.

상위

Speeches (연설)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION