Xenophon, Minor Works, Κυνηγετικός, chapter 10 24:

(크세노폰, Minor Works, Κυνηγετικός, chapter 10 24:)

ἀποθνῄσκουσι δὲ κύνεσ πολλαὶ ἐν τῇ τοιαύτῃ θήρᾳ καὶ αὐτοὶ οἱ κυνηγέται κινδυνεύουσιν, ὅταν γε ἐν ταῖσ μεταδρομαῖσ ἀπειρηκότι ἀναγκάζωνται προσιέναι ἔχοντεσ τὰ προβόλια ἢ ἐν ὕδατι ὄντι ἢ ἐφεστῶτι πρὸσ ἀποκρήμνῳ ἢ ἐκ δασέοσ μὴ θέλοντι ἐξιέναι· οὐ γὰρ κωλύει αὐτὸν οὔτε ἄρκυσ οὔτε ἄλλο οὐδὲν φέρεσθαι ὁμόσε τῷ πλησιάζοντι· ὅμωσ μέντοι προσιτέον, ὅταν ἔχῃ οὕτωσ, καὶ ἐπιδεικτέον τὴν εὐψυχίαν, δι’ ἣν εἵλοντο ἐκπονεῖν τὴν ἐπιθυμίαν ταύτην.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION