Xenophon, Minor Works, Λακεδαιμονίων Πολιτεία, chapter 5

(크세노폰, Minor Works, Λακεδαιμονίων Πολιτεία, chapter 5)

ἃ μὲν οὖν ἑκάστῃ ἡλικίᾳ ἐνομοθέτησεν ὁ Λυκοῦργοσ ἐπιτηδεύματα σχεδὸν εἴρηται· οἱάν δὲ καὶ πᾶσι δίαιταν κατεσκεύασε, νῦν πειράσομαι διηγεῖσθαι. Λυκοῦργοσ τοίνυν παραλαβὼν τοὺσ Σπαρτιάτασ ὥσπερ τοὺσ ἄλλουσ Ἕλληνασ οἴκοι σκηνοῦντασ, γνοὺσ ἐν τούτοισ πλεῖστα ῥᾳδιουργεῖσθαι, εἰσ τὸ φανερὸν ἐξήγαγε τὰ συσκήνια, οὕτωσ ἡγούμενοσ ἥκιστ’ ἂν παραβαίνεσθαι τὰ προσταττόμενα.

καὶ σῖτόν γε ἔταξεν αὐτοῖσ ὡσ μήτε ὑπερπληροῦσθαι μήτε ἐνδεεῖσ γίγνεσθαι.

πολλὰ δὲ καὶ παράλογα γίγνεται ἀπὸ τῶν ἀγρευομένων· οἱ δὲ πλούσιοι ἔστιν ὅτε καὶ ἄρτον ἀντιπαραβάλλουσιν· ὥστε οὔτε ἔρημόσ ποτε ἡ τράπεζα βρωτῶν γίγνεται, ἔστ’ ἂν διασκηνῶσιν, οὔτε πολυδάπανοσ. καὶ μὴν τοῦ πότου ἀποπαύσασ τὰσ οὐκ ἀναγκαίασ πόσεισ, αἳ σφάλλουσι μὲν σώματα, σφάλλουσι δὲ γνώμασ, ἐφῆκεν ὁπότε διψῴη ἕκαστοσ πίνειν, οὕτω νομίζων ἀβλαβέστατόν τε καὶ ἥδιστον ποτὸν γίγνεσθαι.

οὕτω γε μὴν συσκηνούντων πῶσ ἄν τισ ἢ ὑπὸ λιχνείασ ἢ οἰνοφλυγίασ ἢ αὑτὸν ἢ οἶκον διαφθείρειεν; καὶ γὰρ δὴ ἐν μὲν ταῖσ ἄλλαισ πόλεσιν ὡσ τὸ πολὺ οἱ ἥλικεσ ἀλλήλοισ σύνεισι, μεθ’ ὧνπερ καὶ ἐλαχίστη αἰδὼσ παραγίγνεται·

ὁ δὲ Λυκοῦργοσ ἐν τῇ Σπάρτῃ ἀνέμειξε . . . παιδεύεσθαι τὰ πολλὰ τοὺσ νεωτέρουσ ὑπὸ τῆσ τῶν γεραιτέρων ἐμπειρίασ. καὶ γὰρ δὴ ἐπιχώριον ἐν τοῖσ φιλιτίοισ λέγεσθαι ὅ τι ἂν καλῶσ τισ ἐν τῇ πόλει ποιήσῃ·

ὥστ’ ἐκεῖ ἥκιστα μὲν ὕβριν, ἥκιστα δὲ παροινίαν, ἥκιστα δὲ αἰσχρουργίαν καὶ αἰσχρολογίαν ἐγγίγνεσθαι. ἀγαθά γε μὴν ἀπεργάζεται καὶ τάδε ἡ ἔξω σίτησισ·

περιπατεῖν τε γὰρ ἀναγκάζονται ἐν τῇ οἴκαδε ἀφόδῳ, καὶ μὴν τοῦ ὑπὸ οἴνου μὴ σφάλλεσθαι ἐπιμελεῖσθαι, εἰδότεσ ὅτι οὐκ ἔνθαπερ ἐδείπνουν καταμενοῦσι καὶ τῇ ὄρφνῃ ὅσα ἡμέρᾳ χρηστέον· οὐδὲ γὰρ ὑπὸ φανοῦ τὸν ἔτι ἔμφρουρον ἔξεστι πορεύεσθαι. καταμαθών γε μὴν ὁ Λυκοῦργοσ καὶ ὅτι ἀπὸ τῶν σίτων οἱ μὲν διαπονούμενοι εὖχροί τε καὶ εὔσαρκοι καὶ εὔρωστοί εἰσιν, οἱ δ’ ἄπονοι πεφυσημένοι τε καὶ αἰσχροὶ καὶ ἀσθενεῖσ ἀναφαίνονται, οὐδὲ τούτου ἠμέλησεν, ἀλλ’ ἐννοῶν ὅτι καὶ ὅταν αὐτόσ τισ τῇ ἑαυτοῦ γνώμῃ φιλοπονῇ, ἀρκούντωσ τὸ σῶμα ἔχων ἀναφαίνεται, ἐπέταξε τὸν ἀεὶ πρεσβύτατον ἐν τῷ γυμνασίῳ ἑκάστῳ ἐπιμελεῖσθαι ὡσ μήποτε αὐτοὶ ἐλάττουσ τῶν σιτίων γίγνεσθαι.

καὶ ἐμοὶ μὲν οὐδ’ ἐν τούτῳ σφαλῆναι δοκεῖ.

οὐκ ἂν οὖν ῥᾳδίωσ γέ τισ εὑρ́οι Σπαρτιατῶν οὔτε ὑγιεινοτέρουσ οὔτε τοῖσ σώμασι χρησιμωτέρουσ· ὁμοίωσ γὰρ ἀπό τε τῶν σκελῶν καὶ ἀπὸ χειρῶν καὶ ἀπὸ τραχήλου γυμνάζονται.

SEARCH

MENU NAVIGATION