Xenophon, Minor Works, Ἱππαρχικός, chapter 8 4:

(크세노폰, Minor Works, Ἱππαρχικός, chapter 8 4:)

οἱ δέ γε δεδιδαγμένοι τε καὶ εἰθισμένοι τάφρουσ διαπηδᾶν καὶ τειχία ὑπεραίρειν καὶ ἐπ’ ὄχθουσ ἀνάλλεσθαι καὶ ἀφ’ ὑψηλῶν ἀσφαλῶσ κατιέναι καὶ τὰ κατάντη ταχὺ ἐλαύνεσθαι, οὗτοι δ’ αὖ τοσοῦτον διαφέροιεν ἂν τῶν ἀμελετήτων ταῦτα ὅσονπερ πτηνοὶ πεζῶν· οἱ δέ γε αὖ τοὺσ πόδασ ἐκπεπονημένοι τῶν ἀτριβῶν πρὸσ τραχέα ὅσονπερ ὑγιεῖσ χωλῶν· καὶ οἵ γε τῶν τόπων ἔμπειροι πρὸσ τοὺσ ἀπείρουσ τοσοῦτον ἐν ταῖσ προελάσεσι καὶ ἀποχωρήσεσι διαφέροιεν ἂν ὅσονπερ οἱ ὁρῶντεσ τῶν τυφλῶν.

SEARCH

MENU NAVIGATION