Xenophon, Minor Works, Ἀγησίλαος, chapter 10

(크세노폰, Minor Works, Ἀγησίλαος, chapter 10)

ἐγὼ μὲν οὖν τοιαῦτα ἐπαινῶ Ἀγησίλαον. ταῦτα γὰρ οὐχ ὥσπερ εἰ θησαυρῷ τισ ἐντύχοι, πλουσιώτεροσ μὲν ἂν εἰή, οἰκονομικώτεροσ δὲ οὐδὲν ἄν, καὶ εἰ νόσου δὲ πολεμίοισ ἐμπεσούσησ κρατήσειεν, εὐτυχέστεροσ μὲν ἂν εἰή, στρατηγικώτεροσ δὲ οὐδὲν ἄν· ὁ δὲ καρτερίᾳ μὲν πρωτεύων ἔνθα πονεῖν καιρόσ, ἀλκῇ δὲ ὅπου ἀνδρείασ ἀγών, γνώμῃ δὲ ὅπου βουλῆσ ἔργον, οὗτοσ ἔμοιγε δοκεῖ δικαίωσ ἀνὴρ ἀγαθὸσ παντελῶσ ἂν νομίζεσθαι. εἰ δὲ καλὸν εὑρ́ημα ἀνθρώποισ στάθμη καὶ κανὼν πρὸσ τὸ ὀρθὰ ἐργάζεσθαι, καλὸν ἄν μοι δοκεῖ εἶναι ἡ Ἀγησιλάου ἀρετὴ παράδειγμα γενέσθαι τοῖσ ἀνδραγαθίαν ἀσκεῖν βουλομένοισ.

τίσ γὰρ ἂν ἢ θεοσεβῆ μιμούμενοσ ἀνόσιοσ γένοιτο ἢ δίκαιον ἄδικοσ ἢ σώφρονα ὑβριστὴσ ἢ ἐγκρατῆ ἀκρατήσ; καὶ γὰρ δὴ οὐχ οὕτωσ ἐπὶ τῷ ἄλλων βασιλεύειν ὡσ ἐπὶ τῷ ἑαυτοῦ ἄρχειν ἐμεγαλύνετο, οὐδ’ ἐπὶ τῷ πρὸσ τοὺσ πολεμίουσ ἀλλ’ ἐπὶ τῷ πρὸσ πᾶσαν ἀρετὴν ἡγεῖσθαι τοῖσ πολίταισ. ἀλλὰ γὰρ μὴ ὅτι τετελευτηκὼσ ἐπαινεῖται τούτου ἕνεκα θρῆνόν τισ τοῦτον τὸν λόγον νομισάτω, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἐγκώμιον.

πρῶτον μὲν γὰρ ἅπερ ζῶν ἤκουε ταὐτὰ καὶ νῦν λέγεται περὶ αὐτοῦ· ἔπειτα δὲ τί καὶ πλέον θρήνου ἄπεστιν ἢ βίοσ τε εὐκλεὴσ καὶ θάνατοσ ὡραῖοσ; ἐγκωμίων δὲ τί ἀξιώτερον ἢ νῖκαί τε αἱ κάλλισται καὶ ἔργα τὰ πλείστου ἄξια; δικαίωσ δ’ ἂν ἐκεῖνόσ γε μακαρίζοιτο ὃσ εὐθὺσ μὲν ἐκ παιδὸσ ἐρασθεὶσ τοῦ εὐκλεὴσ γενέσθαι ἔτυχε τούτου μάλιστα τῶν καθ’ ἑαυτόν·

φιλοτιμότατοσ δὲ πεφυκὼσ ἀήττητοσ διετέλεσεν, ἐπεὶ βασιλεὺσ ἐγένετο. ἀφικόμενοσ δὲ ἐπὶ τὸ μήκιστον ἀνθρωπίνου αἰῶνοσ ἀναμάρτητοσ ἐτελεύτησε καὶ περὶ τούτουσ ὧν ἡγεῖτο καὶ πρὸσ ἐκείνουσ οἷσ ἐπολέμει.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION