Xenophon, Minor Works, Ἀγησίλαος, chapter 9

(크세노폰, Minor Works, Ἀγησίλαος, chapter 9)

ἀλλὰ μὴν ἐρῶ γε ὡσ καὶ τὸν τρόπον ὑπεστήσατο τῇ τοῦ Πέρσου ἀλαζονείᾳ. πρῶτον <μὲν> γὰρ ὁ μὲν τῷ σπανίωσ ὁρᾶσθαι ἐσεμνύνετο, Ἀγησίλαοσ δὲ τῷ ἀεὶ ἐμφανὴσ εἶναι ἠγάλλετο, νομίζων αἰσχρουργίᾳ μὲν τὸ ἀφανίζεσθαι πρέπειν, τῷ δὲ εἰσ κάλλοσ βίῳ τὸ φῶσ μᾶλλον κόσμον παρέχειν. ἔπειτα δὲ ὁ μὲν τῷ δυσπρόσοδοσ εἶναι ἐσεμνύνετο, ὁ δὲ τῷ πᾶσιν εὐπρόσοδοσ εἶναι ἔχαιρε·

καὶ ὁ μὲν ἡβρύνετο τῷ βραδέωσ διαπράττειν, ὁ δὲ τότε μάλιστα ἔχαιρεν ὁπότε τάχιστα τυχόντασ ὧν δέοιντο ἀποπέμποι. ἀλλὰ μὴν καὶ τὴν εὐπάθειαν ὅσῳ ῥᾴονα καὶ εὐπορωτέραν Ἀγησίλαοσ ἐπετήδευσεν ἄξιον κατανοῆσαι.

τῷ μὲν γὰρ Πέρσῃ πᾶσαν γῆν περιέρχονται μαστεύοντεσ τί ἂν ἡδέωσ πίοι, μυρίοι δὲ τεχνῶνται τί ἂν ἡδέωσ φάγοι· ὅπωσ γε μὲν καταδάρθοι οὐδ’ ἂν εἴποι τισ ὅσα πραγματεύονται. Ἀγησίλαοσ δὲ διὰ τὸ φιλόπονοσ εἶναι πᾶν μὲν τὸ παρὸν ἡδέωσ ἔπινε, πᾶν δὲ τὸ συντυχὸν ἡδέωσ ἤσθιεν· εἰσ δὲ τὸ ἀσμένωσ κοιμηθῆναι πᾶσ τόποσ ἱκανὸσ ἦν αὐτῷ. καὶ ταῦτα οὐ μόνον πράττων ἔχαιρεν, ἀλλὰ καὶ ἐνθυμούμενοσ ἠγάλλετο ὅτι αὐτὸσ μὲν ἐν μέσαισ ταῖσ εὐφροσύναισ ἀναστρέφοιτο, τὸν δὲ βάρβαρον ἑώρα, εἰ μέλλοι ἀλύπωσ βιώσεσθαι, συνελκυστέον αὐτῷ ταῖσ ἀπὸ περάτων τῆσ γῆσ τὰ τέρψοντα.

ηὔφραινε δὲ αὐτὸν καὶ τάδε, ὅτι αὐτὸσ μὲν ᾔδει τῇ τῶν θεῶν κατασκευῇ δυνάμενοσ ἀλύπωσ χρῆσθαι, τὸν δὲ ἑώρα φεύγοντα μὲν θάλπη, φεύγοντα δὲ ψύχη, δι’ ἀσθένειαν ψυχῆσ, οὐκ ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἀλλὰ θηρίων τῶν ἀσθενεστάτων βίον μιμούμενον.

ἐκεῖνό γε μὴν πῶσ οὐ καλὸν καὶ μεγαλογνῶμον, τὸ αὐτὸν μὲν ἀνδρὸσ ἔργοισ καὶ κτήμασι κοσμεῖν τὸν ἑαυτοῦ οἶκον, κύνασ τε πολλοὺσ θηρευτὰσ καὶ ἵππουσ πολεμιστηρίουσ τρέφοντα, Κυνίσκαν δὲ ἀδελφὴν οὖσαν πεῖσαι ἁρματοτροφεῖν καὶ ἐπιδεῖξαι νικώσησ αὐτῆσ ὅτι τὸ θρέμμα τοῦτο οὐκ ἀνδραγαθίασ ἀλλὰ πλούτου ἐπίδειγμά ἐστι;

τόδε γε μὴν πῶσ οὐ σαφῶσ πρὸσ τὸ γενναῖον ἔγνω, ὅτι ἁρ́ματι μὲν νικήσασ τοὺσ ἰδιώτασ οὐδὲν ὀνομαστότεροσ ἂν εἰή γένοιτο, εἰ δὲ φίλην μὲν πάντων μάλιστα τὴν πόλιν ἔχοι, πλείστουσ δὲ φίλουσ καὶ ἀρίστουσ ἀνὰ πᾶσαν τὴν γῆν κεκτῇτο, νικῴη δὲ τὴν μὲν πατρίδα καὶ τοὺσ ἑταίρουσ εὐεργετῶν, τοὺσ δὲ ἀντιπάλουσ τιμωρούμενοσ, ὅτι οὕτωσ ἂν εἰή νικηφόροσ τῶν καλλίστων καὶ μεγαλοπρεπεστάτων ἀγωνισμάτων καὶ ὀνομαστότατοσ καὶ ζῶν καὶ τελευτήσασ γένοιτ’ ἄν;

SEARCH

MENU NAVIGATION