Xenophon, Minor Works, Ἀγησίλαος, chapter 6

(크세노폰, Minor Works, Ἀγησίλαος, chapter 6)

ἀνδρείασ γε μὴν οὐκ ἀφανῆ τεκμήριά μοι δοκεῖ παρασχέσθαι ὑφιστάμενοσ μὲν ἀεὶ πολεμεῖν πρὸσ τοὺσ ἰσχυροτάτουσ τῶν ἐχθρῶν τῇ τε πόλει καὶ τῇ Ἑλλάδι, ἐν δὲ τοῖσ πρὸσ τούτουσ ἀγῶσι πρῶτον μὲν ἑαυτὸν τάττων. ἔνθα γε μὴν ἠθέλησαν αὐτῷ οἱ πολέμιοι μάχην συνάψαι, οὐ φόβῳ τρεψάμενοσ νίκησ ἔτυχεν, ἀλλὰ μάχῃ ἀντιτύπῳ κρατήσασ τρόπαιον ἐστήσατο, ἀθάνατα μὲν τῆσ ἑαυτοῦ ἀρετῆσ μνημεῖα καταλιπών, σαφῆ δὲ καὶ αὐτὸσ σημεῖα ἀπενεγκάμενοσ τοῦ θυμῷ μάχεσθαι·

ὥστ’ οὐκ ἀκούοντασ ἀλλ’ ὁρῶντασ ἐξῆν αὐτοῦ τὴν ψυχὴν δοκιμάζειν. τρόπαια μὴν Ἀγησιλάου οὐχ ὅσα ἐστήσατο ἀλλ’ ὅσα ἐστρατεύσατο δίκαιον νομίζειν.

μεῖον μὲν γὰρ οὐδὲν ἐκράτει ὅτε οὐκ ἤθελον αὐτῷ οἱ πολέμιοι μάχεσθαι, ἀκινδυνότερον δὲ καὶ συμφορώτερον τῇ τε πόλει καὶ τοῖσ συμμάχοισ· καὶ ἐν τοῖσ ἀγῶσι δὲ οὐδὲν ἧττον τοὺσ ἀκονιτὶ ἢ τοὺσ διὰ μάχησ νικῶντασ στεφανοῦσι. τήν γε μὴν σοφίαν αὐτοῦ ποῖαι τῶν ἐκείνου πράξεων οὐκ ἐπιδεικνύουσιν;

ὃσ τῇ μὲν πατρίδι οὕτωσ ἐχρῆτο ὥστε μάλιστα πειθόμενοσ <τοῖσ δ’> ἑταίροισ πρόθυμοσ ὢν ἀπροφασίστουσ τοὺσ φίλουσ ἐκέκτητο· τοὺσ δέ γε στρατιώτασ ἅμα πειθομένουσ καὶ φιλοῦντασ αὐτὸν παρεῖχε. καίτοι πῶσ ἂν ἰσχυροτέρα γένοιτο φάλαγξ ἢ διὰ τὸ μὲν πείθεσθαι εὔτακτοσ οὖσα, διὰ δὲ τὸ φιλεῖν τὸν ἄρχοντα πιστῶσ παροῦσα; τούσ γε μὴν πολεμίουσ εἶχε ψέγειν μὲν οὐ δυναμένουσ, μισεῖν δὲ ἀναγκαζομένουσ.

τοὺσ γὰρ συμμάχουσ ἀεὶ πλέον ἔχειν αὐτῶν ἐμηχανᾶτο, ἐξαπατῶν μὲν ὅπου καιρὸσ εἰή, φθάνων δὲ ὅπου τάχουσ δέοι, λήθων δὲ ὅπου τοῦτο συμφέροι, πάντα δὲ τἀναντία πρὸσ τοὺσ πολεμίουσ ἢ πρὸσ τοὺσ φίλουσ ἐπιτηδεύων. καὶ γὰρ νυκτὶ μὲν ὅσαπερ ἡμέρᾳ ἐχρῆτο, ἡμέρᾳ δὲ ὅσαπερ νυκτί, πολλάκισ ἄδηλοσ γιγνόμενοσ ὅπου τε εἰή καὶ ὅποι ἰοί καὶ ὅ τι ποιήσοι.

ὥστε καὶ τὰ ἐχυρὰ ἀνώχυρα τοῖσ ἐχθροῖσ καθίστη, τὰ μὲν παριών, τὰ δὲ ὑπερβαίνων, τὰ δὲ κλέπτων. ὁπότε γε μὴν πορεύοιτο εἰδὼσ ὅτι ἐξείη τοῖσ πολεμίοισ μάχεσθαι, εἰ βούλοιντο, συντεταγμένον μὲν οὕτωσ ἦγε τὸ στράτευμα ὡσ ἂν ἐπικουρεῖν μάλιστα ἑαυτῷ δύναιτο, ἡσύχωσ δ’ ὥσπερ ἂν παρθένοσ ἡ σωφρονεστάτη προβαίνοι, νομίζων ἐν τῷ τοιούτῳ τὸ τε ἀτρεμὲσ καὶ ἀνεκπληκτότατον καὶ ἀθορυβητότατον καὶ ἀναμαρτητότατον καὶ δυσεπιβουλευτότατον εἶναι.

τοιγαροῦν τοιαῦτα ποιῶν τοῖσ μὲν πολεμίοισ δεινὸσ ἦν, τοῖσ δὲ φίλοισ θάρροσ καὶ ῥώμην ἐνεποίει.

ὥστε ἀκαταφρόνητοσ μὲν ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν διετέλεσεν, ἀζήμιοσ δ’ ὑπὸ τῶν πολιτῶν, ἄμεμπτοσ δ’ ὑπὸ τῶν φίλων, πολυεραστότατοσ δὲ καὶ πολυεπαινετώτατοσ ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων.

SEARCH

MENU NAVIGATION