Xenophon, Minor Works, Ἀγησίλαος, chapter 3

(크세노폰, Minor Works, Ἀγησίλαος, chapter 3)

καὶ ταῦτα μὲν δὴ εἴρηται ὅσα τῶν ἐκείνου ἔργων μετὰ πλείστων μαρτύρων ἐπράχθη. τὰ γὰρ τοιαῦτα οὐ τεκμηρίων προσδεῖται, ἀλλ’ ἀναμνῆσαι μόνον ἀρκεῖ καὶ εὐθὺσ πιστεύεται. νῦν δὲ τὴν ἐν τῇ ψυχῇ αὐτοῦ ἀρετὴν πειράσομαι δηλοῦν, δι’ ἣν ταῦτα ἔπραττε καὶ πάντων τῶν καλῶν ἤρα καὶ πάντα <τὰ> αἰσχρὰ ἐξεδίωκεν. Ἀγησίλαοσ γὰρ τὰ μὲν θεῖα οὕτωσ ἐσέβετο ὡσ καὶ οἱ πολέμιοι τοὺσ ἐκείνου ὁρ́κουσ καὶ τὰσ ἐκείνου σπονδὰσ πιστοτέρασ ἐνόμιζον ἢ τὴν ἑαυτῶν φιλίαν·

<οἳ καὶ πρὸσ ἀλλήλουσ ἔστιν ὅτε> μὲν ὤκνουν εἰσ ταὐτὸν ἰέναι, Ἀγησιλάῳ δὲ αὑτοὺσ ἐνεχείριζον. ὅπωσ δὲ μή τισ ἀπιστῇ, καὶ ὀνομάσαι βούλομαι τοὺσ ἐπιφανεστάτουσ αὐτῶν. Σπιθριδάτησ μέν γε ὁ Πέρσησ εἰδὼσ ὅτι Φαρνάβαζοσ γῆμαι μὲν τὴν βασιλέωσ ἔπραττε θυγατέρα, τὴν δ’ αὐτοῦ ἄνευ γάμου λαβεῖν ἐβούλετο, ὕβριν νομίσασ τοῦτο Ἀγησιλάῳ ἑαυτὸν καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα καὶ τὴν δύναμιν ἐνεχείρισε.

Κότυσ δὲ ὁ τῶν Παφλαγόνων ἄρχων βασιλεῖ μὲν οὐχ ὑπήκουσε δεξιὰν πέμποντι, φοβούμενοσ μὴ ληφθεὶσ ἢ χρήματα πολλὰ ἀποτείσειεν ἢ καὶ ἀποθάνοι, Ἀγησιλάου δὲ καὶ οὗτοσ ταῖσ σπονδαῖσ πιστεύσασ εἰσ τὸ στρατόπεδόν τε ἦλθε καὶ συμμαχίαν ποιησάμενοσ εἵλετο σὺν Ἀγησιλάῳ στρατεύεσθαι, χιλίουσ μὲν ἱππέασ, δισχιλίουσ δὲ πελτοφόρουσ ἔχων.

ἀφίκετο δὲ καὶ Φαρνάβαζοσ Ἀγησιλάῳ εἰσ λόγουσ καὶ διωμολόγησεν, εἰ μὴ αὐτὸσ πάσησ τῆσ στρατιᾶσ στρατηγὸσ κατασταθείη, ἀποστήσεσθαι βασιλέωσ·

ἢν μέντοι ἐγὼ γένωμαι στρατηγόσ, ἔφη, πολεμήσω σοι, ὦ Ἀγησίλαε, ὡσ ἂν ἐγὼ δύνωμαι κράτιστα. καὶ ταῦτα λέγων ἐπίστευε μηδὲν ἂν παράσπονδον παθεῖν. οὕτω μέγα καὶ καλὸν κτῆμα τοῖσ τε ἄλλοισ ἅπασι καὶ ἀνδρὶ δὴ στρατηγῷ τὸ ὅσιόν τε καὶ πιστὸν εἶναί τε καὶ ὄντα ἐγνῶσθαι. καὶ περὶ μὲν εὐσεβείασ ταῦτα.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION