Xenophon, Memorabilia, Ἀπομνημονευμάτων Β, chapter 1 2:

(크세노폰, Memorabilia, Ἀπομνημονευμάτων Β, chapter 1 2:)

ἐδόκει δέ μοι καὶ τοιαῦτα λέγων προτρέπειν τοὺσ συνόντασ ἀσκεῖν ἐγκράτειαν πρὸσ ἐπιθυμίαν βρωτοῦ καὶ ποτοῦ καὶ λαγνείασ καὶ ὕπνου καὶ ῥίγουσ καὶ θάλπουσ καὶ πόνου. γνοὺσ γάρ τινα τῶν συνόντων ἀκολαστοτέρωσ ἔχοντα πρὸσ τὰ τοιαῦτα, εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Ἀρίστιππε, εἰ δέοι σε παιδεύειν παραλαβόντα δύο τῶν νέων, τὸν μέν, ὅπωσ ἱκανὸσ ἔσται ἄρχειν, τὸν δ’, ὅπωσ μηδ’ ἀντιποιήσεται ἀρχῆσ, πῶσ ἂν ἑκάτερον παιδεύοισ; βούλει σκοπῶμεν ἀρξάμενοι ἀπὸ τῆσ τροφῆσ ὥσπερ ἀπὸ τῶν στοιχείων· καὶ ὁ Ἀρίστιπποσ ἔφη· δοκεῖ γοῦν μοι ἡ τροφὴ ἀρχὴ εἶναι· οὐδὲ γὰρ ζῴη γ’ ἄν τισ, εἰ μὴ τρέφοιτο.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION