Xenophon, Cyropaedia, Κύρου Παιδείασ Ζ, chapter 3 18:

(크세노폰, Cyropaedia, Κύρου Παιδείασ Ζ, chapter 3 18:)

ὁ δὲ Κῦροσ ὡσ ᾔσθετο τὸ ἔργον τῆσ γυναικόσ, ἐκπλαγεὶσ ἱέται, εἴ τι δύναιτο βοηθῆσαι. οἱ δὲ εὐνοῦχοι ἰδόντεσ τὸ γεγενημένον, τρεῖσ ὄντεσ σπασάμενοι κἀκεῖνοι τοὺσ ἀκινάκασ ἀποσφάττονται οὗπερ ἔταξεν αὐτοὺσ ἑστηκότεσ. καὶ νῦν τὸ μνῆμα μέχρι τοῦ νῦν τῶν εὐνούχων κεχῶσθαι λέγεται· καὶ ἐπὶ μὲν τῇ ἄνω στήλῃ τοῦ ἀνδρὸσ καὶ τῆσ γυναικὸσ ἐπιγεγράφθαι φασὶ τὰ ὀνόματα, Σύρια γράμματα, κάτω δὲ εἶναι τρεῖσ λέγουσι στήλασ καὶ ἐπιγεγράφθαι σκηπτούχων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION