Xenophon, Cyropaedia, Κύρου Παιδείας, chapter 1 66:

(크세노폰, Cyropaedia, Κύρου Παιδείας, chapter 1 66:)

ἐπεὶ δὲ πάντα συνειστήκει αὐτῷ τὰ περὶ τοὺσ πύργουσ, ἐλάμβανε τοῦ ἀγωγίου πεῖραν· καὶ πολὺ ῥᾷον ἦγε τὰ ὀκτὼ ζεύγη τὸν πύργον καὶ τοὺσ ἐπ’ αὐτῷ ἄνδρασ ἢ τὸ σκευοφορικὸν βάροσ ἕκαστον τὸ ζεῦγοσ. σκευῶν μὲν γὰρ βάροσ ἀμφὶ τὰ πέντε καὶ εἴκοσι τάλαντα ἦν ζεύγει· τοῦ δὲ πύργου, ὥσπερ τραγικῆσ σκηνῆσ τῶν ξύλων πάχοσ ἐχόντων, καὶ εἴκοσιν ἀνδρῶν καὶ ὅπλων, τούτων ἐγένετο ἔλαττον ἢ πεντεκαίδεκα τάλαντα ἑκάστῳ ζεύγει τὸ ἀγώγιον.

SEARCH

MENU NAVIGATION