Xenophon, Cyropaedia, Κύρου Παιδείασ Δ, chapter 2 37:

(크세노폰, Cyropaedia, Κύρου Παιδείασ Δ, chapter 2 37:)

οἱ μὲν δὴ Μῆδοι καὶ Ὑρκάνιοι, οἱᾶ δὴ εἰκὸσ κρατοῦντασ, τοιαῦτα ἐποίουν διώκοντεσ. ὁ δὲ Κῦροσ τοὺσ παρ’ ἑαυτῷ ἱππέασ καταλειφθέντασ περιελαύνειν ἐκέλευε τὸ στρατόπεδον, καὶ εἴ τινασ σὺν ὅπλοισ ἴδοιεν ἐξιόντασ, κατακαίνειν· τοῖσ δ’ ὑπομένουσιν ἐκήρυξεν, ὁπόσοι τῶν πολεμίων στρατιωτῶν ἦσαν ἱππεῖσ ἢ πελτασταὶ ἢ τοξόται, ἀποφέρειν τὰ ὅπλα συνδεδεμένα, τοὺσ δὲ ἵππουσ ἐπὶ ταῖσ σκηναῖσ καταλείπειν· ὅστισ δὲ ταῦτα μὴ ποιήσοι, αὐτίκα τῆσ κεφαλῆσ στερήσεσθαι· τὰσ δὲ κοπίδασ προχείρουσ ἔχοντεσ ἐν τάξει περιέστασαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION