Xenophon, Anabasis, Κύρου Ἀναβάσεωσ Ε, chapter 3 2:

(크세노폰, Anabasis, Κύρου Ἀναβάσεωσ Ε, chapter 3 2:)

ἐπεὶ δὲ οὔτε Χειρίσοφοσ ἧκεν οὔτε πλοῖα ἱκανὰ ἦν οὔτε τὰ ἐπιτήδεια ἦν λαμβάνειν ἔτι, ἐδόκει ἀπιτέον εἶναι. καὶ εἰσ μὲν τὰ πλοῖα τούσ τε ἀσθενοῦντασ ἐνεβίβασαν καὶ τοὺσ ὑπὲρ τετταράκοντα ἔτη καὶ παῖδασ καὶ γυναῖκασ καὶ τῶν σκευῶν ὅσα μὴ ἀνάγκη ἦν ἔχειν. καὶ Φιλήσιον καὶ Σοφαίνετον τοὺσ πρεσβυτάτουσ τῶν στρατηγῶν εἰσβιβάσαντεσ τούτων ἐκέλευον ἐπιμελεῖσθαι· οἱ δὲ ἄλλοι ἐπορεύοντο· ἡ δὲ ὁδὸσ ὡδοποιημένη ἦν.

SEARCH

MENU NAVIGATION