Unknown, Greek Anthology, book 5, chapter 132 1:

(작자 미상, Greek Anthology, book 5, chapter 132 1:)

εἰ δ’ Ὀπικὴ καὶ Φλῶρα καὶ οὐκ ᾄδουσα τὰ Σαπφοῦσ, καὶ Περσεὺσ Ἰνδῆσ ἠράσατ’ Ἀνδρομέδησ.

상위

Greek Anthology

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION