Unknown, Elegy and Iambus, Volume I, Κριτίου, ael. v.h. 10. 13.

(작자 미상, 비가, Κριτίου, ael. v.h. 10. 13.)

ἀλλ’, ἔφη γε ὁ κατήγοροσ, Σωκράτει ὁμιλητὰ γενομένω Κριτίασ τε καὶ Ἀλκιβιάδησ πλεῖστα κακὰ τὴν πόλιν ἐποιησάτην. Κριτίασ μὲν γὰρ τῶν ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳπάντων πλεονεκτίστατόσ τε καὶ βιαιότατοσ ἐγένετο, Ἀλκιβιάδησ δὲ αὖ τῶν ἐν τῇ δημοκρατίᾳ πάντων ἀκρατέστατόσ τε καὶ ὑβριστότατοσ. λέγεται τὸν Σωκράτην ἄλλων τε πολλῶν παρόντων καὶ τοῦ Εὐθυδήμου εἰπεῖν ὅτι ὑϊκὸν αὐτῷ δοκοίη πάσχειν ὁ Κριτίασ, ἐπιθυμῶν Εὐθυδήμῳ προσκνῆσθαι ὥσπερ τὰ ὑΐδια τοῖσ λίθοισ. ἐξ ὧν δὴ καὶ ἐμίσει τὸν Σωκράτην ὁ Κριτίασ, ὥστε καὶ ὅτε τῶν τριάκοντα ὢν νομοθέτησ μετὰ Χαρικλέουσ ἐγένετο, ἀπεμνημόνευσεν αὐτῷ, καὶ ἐν τοῖσ νόμοισ ἔγραψε λόγων τέχνην μὴ διδάσκειν, ἐπηρεάζων ἐκείνῳ καὶ οὐκ ἔχων ὅπῃ ἐπιλάβοιτο, ἀλλὰ τὸ κοινῇ τοῖσ φιλοσόφοισ ὑπὸ τῶν πολλῶν ἐπιτιμώμενον ἐπιφέρων αὐτῷ καὶ διαβάλλων πρὸσ τοὺσ πολλούσ. τῷ δ’ ἐπιόντι ἔτει . . ἔδοξε τῷ δήμῳ τριάκοντα ἄνδρασ ἑλέσθαι, οἳ νόμουσ συγγράψουσι καθ’ οὓσ πολιτεύσουσι. καὶ ᾑρέθησαν οἵδε· Πολυχάρησ, Κριτίασ, Μηλόβιοσ, κτλ. ἀπέθανον δ’ ἐνταῦθα τῶν τριακοντα Κριτίασ τε καὶ Ἱππόμαχοσ. τί δέ; Καρχηδονίοισ οὐκ ἐλυσιτέλει Κριτίαν λαβοῦσιν ἢ Διαγόραν νομοθέτην ἀπ’ ἀρχῆσ, μήτε τινὰ δαιμόνων μήτε θεῶν νομίζειν ἢ τοιαῦτα θύειν οἱᾶ τῷ Κρόνῳ ἔθυον; Σόλωνοσ γὰρ ἦν ἀδελφὸσ Δρωπίδησ . . οὗ Κριτίασ ὁ τῶν τριάκοντα. Χαμαιλέων γοῦν ὁ Ἡρακλεώτησ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Προτρεπτικῷ Λακεδαιμονίουσ φησὶ καὶ Θηβαίουσ πάντασ αὐλεῖν μανθάνειν . . Ἀθηναίων τε τοὺσ ἐπιφανεστάτουσ, Καλλίαν τε τὸν Ἱππονίκου καὶ Κριτίαν τὸν Καλλαίσχρου. ΣΩΚΡΑΤΗΣ καὶ ΧΑΡΜΙΔΗΣ· σΩ. ἥ τε γὰρ πατρῴα ὑμῖν οἰκία ἡ Κριτίου τοῦ Δρωπίδου καὶ ὑπὸ Ἀνακρέοντοσ καὶ ὑπὸ Σόλωνοσ καὶ ὑπ’ ἄλλων πολλῶν ποιητῶν ἐγκεκωμιασμένη παραδέδοται ἡμῖν. ὁ τὸν Πειρίθουν γράψασ, εἴτε Κριτίασ ἐστὶν ὁ τύραννοσ ἢ Εὐριπίδησ. π. Κριτίου· ἔστι γὰρ καὶ οὗτοσ σεμνὸσ μὲν παραπλησίωσ τῷ Ἀντιφῶντι καὶ διηρμένοσ πρὸσ ὄγκον καὶ τὰ πολλὰ λέγων ἀποφαντικῶσ, καθαρώτεροσ δὲ τὴν λέξιν, καὶ ὅτε παραβάλλοι διευκρινῶν, ὥστε εἶναι καὶ σαφὴσ ἅμα τῷ μεγέθει καὶ εὐκρινήσ. ἔχει δὲ πολλαχοῦ καὶ μάλιστα ἐν τοῖσ Δημηγορικοῖσ Προοιμίοισ καὶ τὸ ἀληθινόν τε καὶ πιθανόν. ἕτεροι δὲ τὴν ψυχὴν εἶναι ἀπεφήναντο αἷμα, καθάπερ Κριτίασ. τρόποι εἰσὶ πόσεων κατὰ πόλεισ ἴδιοι, ὡσ Κριτίασ παρίστησιν ἐν τῇ Λακεδαιμονίων Πολιτείᾳ διὰ τούτων· "Ὁ μὲν Χῖοσ καὶ Θάσιοσ ἐκ μεγάλων κυλίκων ἐπιδέξια, ὁ δ’ Ἀττικὸσ ἐκ μικρῶν ἐπιδέξια, ὁ δὲ Θετταλικὸσ κτλ. ὁ δὲ Κριτίασ ἦν μὲν γενναίασ καὶ ἁδρᾶσ φύσεωσ, ἥπτετο δὲ καὶ φιλοσόφων συνουσιῶν, καὶ ἐκαλεῖτο ἰδιώτησ μὲν ἐν φιλοσόφοισ, φιλόσοφοσ δὲ ἐν ἰδιώταισ. τυραννικώτατοσ δὲ καὶ φονικώτατοσ ὁ Κριτίασ γενόμενοσ, καὶ τὴν πατρίδα ἐλύπησε πολλὰ καὶ αὐτὸσ μισούμενοσ τὸν βίον κατέστρεψε.

SEARCH

MENU NAVIGATION