Strabo, Geography, book 17, chapter 3 14:

(스트라본, 지리학, book 17, chapter 3 14:)

οὕτω δ’ εὐδαίμονα χώραν οἰκοῦντεσ τὴν πλείστην οἱ Μαυρούσιοι διατελοῦσιν ὅμωσ καὶ μέχρι δεῦρο τοῦ χρόνου νομαδικῶσ ζῶντεσ οἱ πολλοί. καλλωπίζονται δ’ ὅμωσ κόμησ ἐμπλοκῇ καὶ πώγωνι καὶ χρυσοφορίᾳ σμήξει τε ὀδόντων καὶ ὀνυχισμῷ· σπάνιόν τε ἂν ἴδοισ ἁπτομένουσ ἀλλήλων ἐν τοῖσ περιπάτοισ τοῦ παραμένειν αὐτοῖσ ἄθικτον τὸν κόσμον τῶν τριχῶν. μάχονται δ’ ἱππόται τὸ πλέον ἀπὸ ἄκοντοσ, σχοινοχαλίνοισ χρώμενοι τοῖσ ἵπποισ καὶ γυμνοῖσ· ἔχουσι δὲ καὶ μαχαίρασ· οἱ δὲ πεζοὶ τὰσ τῶν ἐλεφάντων δορὰσ ὡσ ἀσπίδασ προβάλλονται· τὰσ δὲ τῶν λεόντων καὶ παρδάλεων καὶ ἄρκτων ἀμπέχονται καὶ ἐγκοιμῶνται. σχεδὸν δέ τι καὶ οὗτοι καὶ οἱ ἐφεξῆσ Μασαισύλιοι καὶ κοινῶσ Λίβυεσ κατὰ τὸ πλέον ὁμοιόσκευοί εἰσι καὶ τὰ ἄλλα ἐμφερεῖσ, μικροῖσ ἵπποισ χρώμενοι, ὀξέσι δὲ καὶ εὐπειθέσιν ὥστ’ ἀπὸ ῥαβδίου οἰακίζεσθαι· περιτραχήλια δὲ ξύλινα ἢ τρίχινα, ἀφ’ ὧν ὁ ῥυτὴρ ἀπήρτηται· ἔνιοι δὲ καὶ χωρὶσ ὁλκῆσ ἕπονται ὡσ κύνεσ· πέλτη μικρὰ βυρσίνη, πλατύλογχα μικρά, ἄζωστοι πλατύσημοι χιτῶνεσ, ἐπιπόρπημα, ὡσ ἔφην, δορὰ καὶ προθωράκιον. Φαρούσιοι δὲ καὶ Νίγρητεσ οἱ ὑπὲρ τούτων οἰκοῦντεσ πρὸσ τοῖσ ἑσπερίοισ Αἰθίοψι καὶ τοξεύουσι, καθάπερ καὶ οἱ Αἰθίοπεσ· χρῶνται δὲ καὶ δρεπανηφόροισ ἁρ́μασι· μίσγονται δὲ καὶ τοῖσ Μαυρουσίοισ οἱ Φαρούσιοι διὰ τῆσ ἐρήμου σπανίωσ, ὑπὸ ταῖσ κοιλίαισ τῶν ἵππων ὑπαρτῶντεσ τοὺσ ἀσκοὺσ τοῦ ὕδατοσ· ἔστι δ’ ὅτε καὶ εἰσ Κίρταν ἀφικνοῦνται διά τινων τόπων ἑλωδῶν καὶ λιμνῶν. τινὰσ δ’ αὐτῶν καὶ τρωγλοδυτικῶσ οἰκεῖν φασιν ὀρύττοντασ τὴν γῆν. λέγεται δὲ κἀνταῦθα τοὺσ θερινοὺσ ὄμβρουσ ἐπιπολάζειν, χειμῶνοσ δὲ εἶναι ἀνυδρίαν. ἐνίουσ δὲ τῶν ταύτῃ βαρβάρων καὶ ὄφεων καὶ ἰχθύων δοραῖσ ἀμπεχόναισ τε καὶ στρώμασι χρῆσθαι. τοὺσ δὲ Φαρουσίουσ ἔνιοί φασιν Ἰνδοὺσ εἶναι τοὺσ συγκατελθόντασ Ἡρακλεῖ δεῦρο. μικρὸν μὲν οὖν πρὸ ἡμῶν οἱ περὶ Βόγον βασιλεῖσ καὶ Βόκχον κατεῖχον αὐτήν, φίλοι Ῥωμαίων ὄντεσ· ἐκλιπόντων δὲ τούτων, Ιοὔβασ παρέλαβε τὴν ἀρχήν, δόντοσ τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαροσ καὶ ταύτην αὐτῷ τὴν ἀρχὴν πρὸσ τῇ πατρῴᾳ· υἱὸσ δ’ ἦν Ιοὔβα τοῦ πρὸσ Καίσαρα τὸν θεὸν πολεμήσαντοσ μετὰ Σκιπίωνοσ. Ιοὔβασ μὲν οὖν νεωστὶ ἐτελεύτα τὸν βίον, διαδέδεκται δὲ τὴν ἀρχὴν υἱὸσ Πτολεμαῖοσ γεγονὼσ ἐξ Ἀντωνίου θυγατρὸσ καὶ Κλεοπάτρασ.

상위

Geography (지리학)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION