Strabo, Geography, book 17, chapter 2 9:

(스트라본, 지리학, book 17, chapter 2 9:)

ἀληθὲσ δὲ καὶ τὸ Ἡροδότου καὶ ἔστιν Αἰγυπτιακὸν τὸ τὸν μὲν πηλὸν ταῖσ χερσὶ φυρᾶν, τὸ δὲ στέαρ τὸ εἰσ τὴν ἀρτοποιίαν τοῖσ ποσί. καὶ οἱ κάκεισ δὲ ἴδιόν τι ἄρτου γένοσ, στατικὸν κοιλίασ, καὶ τὸ κῖκι καρπόσ τισ σπειρόμενοσ ἐν ἀρούραισ, ἐξ οὗ ἔλαιον ἀποθλίβεται εἰσ μὲν λύχνον τοῖσ ἀπὸ τῆσ χώρασ σχεδόν τι πᾶσιν, εἰσ ἄλειμμα δὲ τοῖσ πενεστέροισ καὶ ἐργατικωτέροισ καὶ ἀνδράσι καὶ γυναιξί· καὶ τὰ κοί̈κινα δὲ πλέγματα Αἰγυπτιακά ἐστι φυτοῦ τινοσ, ὅμοια τοῖσ σχοινίνοισ ἢ φοινικίνοισ. τὸ δὲ ζύθοσ ἰδίωσ μὲν σκευάζεται παρ’ ἐκείνοισ, κοινὸν δ’ ἐστὶ πολλοῖσ, καὶ παρ’ ἑκάστοισ δὲ αἱ σκευασίαι διάφοροι. καὶ τοῦτο δὲ τῶν μάλιστα ζηλουμένων παρ’ αὐτοῖσ τὸ πάντα τρέφειν τὰ γεννώμενα παιδία καὶ τὸ περιτέμνειν καὶ τὰ θήλεα ἐκτέμνειν, ὅπερ καὶ τοῖσ Ιοὐδαίοισ νόμιμον· καὶ οὗτοι δ’ εἰσὶν Αἰγύπτιοι τὸ ἀνέκαθεν, καθάπερ εἰρήκαμεν ἐν τῷ περὶ ἐκείνων λόγῳ. φησὶ δ’ Ἀριστόβουλοσ ἐκ τῆσ θαλάττησ μηδὲν ἀνατρέχειν ὄψον εἰσ τὸν Νεῖλον πλὴν κεστρέωσ καὶ θρίσσησ καὶ δελφῖνοσ διὰ τοὺσ κροκοδείλουσ, τοὺσ μὲν δελφῖνασ διὰ τὸ κρείττουσ εἶναι, τοὺσ δὲ κεστρέασ τῷ παραπέμπεσθαι ὑπὸ τῶν χοίρων παρὰ γῆν κατά τινα οἰκείωσιν φυσικήν· τῶν δὲ χοίρων ἀπέχεσθαι τοὺσ κροκοδείλουσ στρογγύλων ὄντων καὶ ἐχόντων ἀκάνθασ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ φερούσασ κίνδυνον τοῖσ θηρίοισ· ἀναθεῖν μὲν οὖν ἐάροσ τοὺσ κεστρέασ γόνον ἔχοντασ, μικρὸν δὲ πρὸ δύσεωσ πλειάδοσ καταβαίνειν τεξομένουσ ἀθρόουσ, ὅτε καὶ ἡ ἅλωσισ αὐτῶν γίνεται περιπιπτόντων τοῖσ φράγμασιν ἀθρόων· τοιαύτην δέ τινα εἰκάζειν ἔστι καὶ περὶ τῆσ θρίσσησ αἰτίαν. ταῦτα καὶ περὶ Αἰγύπτου.

상위

Geography (지리학)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION