Strabo, Geography, book 16, chapter 4 28:

(스트라본, 지리학, book 16, chapter 4 28:)

οἱ δὲ χελωνοφάγοι τοῖσ ὀστράκοισ αὐτῶν σκεπάζονται μεγάλοισ οὖσιν ὥστε καὶ πλεῖσθαι ἐν αὐτοῖσ· ἔνιοι δὲ τοῦ φύκουσ ἀποβεβλημένου πολλοῦ καὶ θῖνασ ὑψηλὰσ καὶ λοφώδεισ ποιοῦντοσ, ὑπορύττοντεσ ταύτασ ὑποικοῦσι· τοὺσ δὲ νεκροὺσ ῥίπτουσι τροφὴν τοῖσ ἰχθύσιν, ἀναλαμβανομένουσ ὑπὸ τῶν πλημμυρίδων. τῶν δὲ νήσων τινὲσ τρεῖσ ἐφεξῆσ κεῖνται, ἡ μὲν χελωνῶν ἡ δὲ φωκῶν ἡ δ’ ἱεράκων λεγομένη. πᾶσα δ’ ἡ παραλία φοίνικάσ τε ἔχει καὶ ἐλαιῶνασ καὶ δαφνῶνασ, οὐχ ἡ ἐντὸσ τῶν στενῶν μόνον ἀλλὰ καὶ τῆσ ἐκτὸσ πολλή. ἔστι δέ τισ καὶ Φιλίππου νῆσοσ, καθ’ ἣν ὑπέρκειται τὸ Πυθαγγέλου καλούμενον τῶν ἐλεφάντων κυνήγιον· εἶτ’ Ἀρσινόη πόλισ καὶ λιμήν, καὶ μετὰ ταῦτα ἡ Δειρή· καὶ τούτων ὑπέρκειται θήρα τῶν ἐλεφάντων. ἀπὸ δὲ τῆσ Δειρῆσ ἡ ἐφεξῆσ ἐστιν ἀρωματοφόροσ, πρώτη μὲν ἡ τὴν σμύρναν φέρουσα, καὶ αὕτη μὲν ἰχθυοφάγων καὶ κρεοφάγων· φύει δὲ καὶ περσέαν καὶ συκάμινον Αἰγύπτιον· ὑπέρκειται δ’ ἡ Λίχα θήρα τῶν ἐλεφάντων· πολλαχοῦ δ’ εἰσὶ συστάδεσ τῶν ὀμβρίων ὑδάτων, ὧν ἀναξηρανθεισῶν οἱ ἐλέφαντεσ ταῖσ προβοσκίσι καὶ τοῖσ ὀδοῦσι φρεωρυχοῦσι καὶ ἀνευρίσκουσιν ὕδωρ. ἐν δὲ τῇ παραλίᾳ ταύτῃ μέχρι τοῦ Πυθολάου ἀκρωτηρίου δύο λίμναι εἰσὶν εὐμεγέθεισ· ἡ μὲν ἁλμυροῦ ὕδατοσ, ἣν καλοῦσι θάλατταν, ἡ δὲ γλυκέοσ, ἣ τρέφει καὶ ἵππουσ ποταμίουσ καὶ κροκοδείλουσ, περὶ τὰ χείλη δὲ πάπυρον· ὁρῶνται δὲ καὶ ἴβεισ περὶ τὸν τόπον. ἤδη δὲ καὶ οἱ πλησίον τῆσ ἄκρασ τῆσ Πυθολάου τὰ σώματα ὁλόκληροί εἰσι. μετὰ δὲ τούτουσ ἡ λιβανωτοφόροσ· ἐνταῦθα ἄκρα ἐστὶ καὶ ἱερὸν αἰγειρῶνα ἔχον. ἐν δὲ τῇ μεσογαίᾳ ποταμία τισ Ἴσιδοσ λεγομένη καὶ ἄλλη τισ Νεῖλοσ, ἄμφω καὶ σμύρναν καὶ λίβανον παραπεφυκότα ἔχουσαι. ἔστι δὲ καὶ δεξαμενή τισ τοῖσ ἐκ τῶν ὀρῶν ὕδασι πληρουμένη καὶ μετὰ ταῦτα Λέοντοσ σκοπὴ καὶ Πυθαγγέλου λιμήν· ἡ δ’ ἑξῆσ ἔχει καὶ ψευδοκασίαν. συνεχῶσ δ’ εἰσὶ ποτάμιαι τε πλείουσ ἔχουσαι λίβανον παραπεφυκότα καὶ ποταμοὶ μέχρι τῆσ κινναμωμοφόρου· ὁ δ’ ὁρίζων ταύτην ποταμὸσ φέρει καὶ φλοῦν πάμπολυν· εἶτ’ ἄλλοσ ποταμὸσ καὶ Δαφνοῦσ λιμὴν καὶ ποταμία Ἀπόλλωνοσ καλουμένη, ἔχουσα πρὸσ τῷ λιβάνῳ καὶ σμύρναν καὶ κιννάμωμον· τοῦτο δὲ πλεονάζει μᾶλλον περὶ τοὺσ ἐν βάθει τόπουσ· εἶθ’ ὁ Ἐλέφασ τὸ ὄροσ ἐκκείμενον εἰσ θάλατταν, καὶ διῶρυξ καὶ ἐφεξῆσ Ψυγμοῦ λιμὴν μέγασ καὶ ὕδρευμα τὸ κυνοκεφάλων καλούμενον, καὶ τελευταῖον ἀκρωτήριον τῆσ παραλίασ ταύτησ, τὸ Νότου κέρασ. κάμψαντι δὲ τοῦτο ὡσ ἐπὶ μεσημβρίαν οὐκέτι, φησίν, ἔχομεν λιμένων ἀναγραφὰσ οὐδὲ τόπων διὰ τὸ μηκέτι εἶναι γνώριμον ἐν δὲ τῇ ἑξῆσ παραλίᾳ.

상위

Geography (지리학)

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION