Strabo, Geography, Book 14, chapter 1 32:

(스트라본, 지리학, Book 14, chapter 1 32:)

παράκειται δὲ τῇ Σάμῳ νῆσοσ Ἰκαρία ἀφ’ ἧσ τὸ Ἰκάριον πέλαγοσ. αὕτη δ’ ἐπώνυμόσ ἐστιν Ἰκάρου παιδὸσ τοῦ Δαιδάλου, ὅν φασι τῷ πατρὶ κοινωνήσαντα τῆσ φυγῆσ, ἡνίκα ἀμφότεροι πτερωθέντεσ ἀπῆραν ἐκ Κρήτησ, πεσεῖν ἐνθάδε μὴ κρατήσαντα τοῦ δρόμου· μετεωρισθέντι γὰρ πρὸσ τὸν ἥλιον ἐπὶ πλέον περιρρυῆναι τὰ πτερὰ τακέντοσ τοῦ κηροῦ. τριακοσίων δ’ ἐστὶ τὴν περίμετρον σταδίων ἡ νῆσοσ ἅπασα καὶ ἀλίμενοσ πλὴν ὑφόρμων, ὧν ὁ κάλλιστοσ Ἱστοὶ λέγονται· ἄκρα δ’ ἐστὶν ἀνατείνουσα πρὸσ ζέφυρον. ἔστι δὲ καὶ Ἀρτέμιδοσ ἱερὸν καλούμενον Ταυροπόλιον ἐν τῇ νήσῳ καὶ πολισμάτιον Οἰνόη, καὶ ἄλλο Δράκανον ὁμώνυμον τῇ ἄκρᾳ ἐφ’ ᾗ ἵδρυται, πρόσορμον ἔχον· ἡ δὲ ἄκρα διέχει τῆσ Σαμίων ἄκρασ τῆσ Κανθαρίου καλουμένησ ὀγδοήκοντα σταδίουσ, ὅπερ ἐστὶν ἐλάχιστον δίαρμα τὸ μεταξύ. νυνὶ μέντοι λιπανδροῦσαν Σάμιοι νέμονται τὰ πολλὰ βοσκημάτων χάριν.

SEARCH

MENU NAVIGATION