Strabo, Geography, Book 13, chapter 4 29:

(스트라본, 지리학, Book 13, chapter 4 29:)

λέγονται δὲ ἀπόγονοι Λυδῶν οἱ Κιβυρᾶται τῶν κατασχόντων τὴν Καβαλίδα· ὕστερον δὲ Πισιδῶν τῶν ὁμόρων ἐποικησάντων καὶ μετακτισάντων εἰσ ἕτερον τόπον εὐερκέστατον ἐν κύκλῳ σταδίων περὶ ἑκατόν. ηὐξήθη δὲ διὰ τὴν εὐνομίαν, καὶ αἱ κῶμαι παρεξέτειναν ἀπὸ Πισιδίασ καὶ τῆσ ὁμόρου Μιλυάδοσ ἑώσ Λυκίασ καὶ τῆσ Ῥοδίων περαίασ· προσγενομένων δὲ τριῶν πόλεων ὁμόρων, Βουβῶνοσ Βαλβούρων Οἰνοάνδων, τετράπολισ τὸ σύστημα ἐκλήθη, μίαν ἑκάστησ ψῆφον ἐχούσησ, δύο δὲ τῆσ Κιβύρασ· ἔστελλε γὰρ αὕτη πεζῶν μὲν τρεῖσ μυριάδασ ἱππέασ δὲ δισχιλίουσ· ἐτυραννεῖτο δ’ ἀεί, σωφρόνωσ δ’ ὅμωσ· ἐπὶ Μοαγέτου δ’ ἡ τυραννὶσ τέλοσ ἔσχε, καταλύσαντοσ αὐτὴν Μουρηνᾶ καὶ Λυκίοισ προσορίσαντοσ τὰ Βάλβουρα καὶ τὴν Βουβῶνα· οὐδὲν δ’ ἧττον ἐν ταῖσ μεγίσταισ ἐξετάζεται διοικήσεσι τῆσ Ἀσίασ ἡ Κιβυρατική. τέτταρσι δὲ γλώτταισ ἐχρῶντο οἱ Κιβυρᾶται, τῇ Πισιδικῇ τῇ Σολύμων τῇ Ἑλληνίδι τῇ Λυδῶν· . . . δὲ οὐδ’ ἴχνοσ ἐστὶν ἐν Λυδίᾳ. ἴδιον δ’ ἐστὶν ἐν Κιβύρᾳ τὸ τὸν σίδηρον τορεύεσθαι ῥᾳδίωσ. Μιλύα δ’ ἐστὶν ἡ ἀπὸ τῶν κατὰ Τερμησσὸν στενῶν καὶ τῆσ εἰσ τὸ ἐντὸσ τοῦ Ταύρου ὑπερθέσεωσ δι’ αὐτῶν ἐπὶ Ἴσινδα παρατείνουσα ὀρεινὴ μέχρι Σαγαλασσοῦ καὶ τῆσ Ἀπαμέων χώρασ.

상위

Geography (지리학)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION