Strabo, Geography, Book 12, chapter 8 23:

(스트라본, 지리학, Book 12, chapter 8 23:)

ἡ μὲν οὖν παρώρεια ὀρεινήν τινα ἔχει ῥάχιν ἀπὸ τῆσ ἀνατολῆσ ἐκτεινομένην ἐπὶ δύσιν· ταύτῃ δ’ ἑκατέρωθεν ὑποπέπτωκέ τι πεδίον μέγα, καὶ πόλεισ πλησίον αὐτῆσ πρὸσ ἄρκτον μὲν Φιλομήλιον, ἐκ θατέρου δὲ μέρουσ Ἀντιόχεια ἡ πρὸσ Πισιδίᾳ καλουμένη, ἡ μὲν ἐν πεδίῳ κειμένη πᾶσα ἡ δ’ ἐπὶ λόφου ἔχουσα ἀποικίαν Ῥωμαίων· ταύτην δ’ ᾤκισαν Μάγνητεσ οἱ πρὸσ Μαιάνδρῳ. Ῥωμαῖοι δ’ ἠλευθέρωσαν τῶν βασιλέων, ἡνίκα τὴν ἄλλην Ἀσίαν Εὐμένει παρέδοσαν τὴν ἐντὸσ τοῦ Ταύρου· ἦν δὲ ἐνταῦθα καὶ ἱερωσύνη τισ Μηνὸσ Ἀρκαίου, πλῆθοσ ἔχουσα ἱεροδούλων καὶ χωρίων ἱερῶν· κατελύθη δὲ μετὰ τὴν Ἀμύντου τελευτὴν ὑπὸ τῶν πεμφθέντων ἐπὶ τὴν ἐκείνου κληρονομίαν. Σύνναδα δ’ ἐστὶν οὐ μεγάλη πόλισ· πρόκειται δ’ αὐτῆσ ἐλαιόφυτον πεδίον ὅσον ἑξήκοντα σταδίων· ἐπέκεινα δ’ ἐστὶ Δοκιμία κώμη, καὶ τὸ λατόμιον Συνναδικοῦ λίθου οὕτω μὲν Ῥωμαῖοι καλοῦσιν, οἱ δ’ ἐπιχώριοι Δοκιμίτην καὶ Δοκιμαῖον, κατ’ ἀρχὰσ μὲν μικροὺσ βώλουσ ἐκδιδόντοσ τοῦ μετάλλου, διὰ δὲ τὴν νυνὶ πολυτέλειαν τῶν Ῥωμαίων κίονεσ ἐξαιροῦνται μονόλιθοι μεγάλοι, πλησιάζοντεσ τῷ ἀλαβαστρίτῃ λίθῳ κατὰ τὴν ποικιλίαν, ὥστε καίπερ πολλῆσ οὔσησ τῆσ ἐπὶ θάλατταν ἀγωγῆσ τῶν τηλικούτων φορτίων ὅμωσ καὶ κίονεσ καὶ πλάκεσ εἰσ Ῥώμην κομίζονται θαυμασταὶ κατὰ τὸ μέγεθοσ καὶ κάλλοσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION