Strabo, Geography, Book 12, chapter 3 61:

(스트라본, 지리학, Book 12, chapter 3 61:)

ἡ δ’ ἡμετέρα πόλισ κεῖται μὲν ἐν φάραγγι βαθείᾳ καὶ μεγάλῃ, δι’ ἧσ ὁ Ἶρισ φέρεται ποταμόσ, κατεσκεύασται δὲ θαυμαστῶσ προνοίᾳ τε καὶ φύσει, πόλεωσ τε ἅμα καὶ φρουρίου παρέχεσθαι χρείαν δυναμένη· πέτρα γὰρ ὑψηλὴ καὶ περίκρημνοσ κατερρωγυῖα ἐπὶ τὸν ποταμόν, τῇ μὲν ἔχουσα τὸ τεῖχοσ ἐπὶ τῷ χείλει τοῦ ποταμοῦ καθ’ ὃ ἡ πόλισ συνῴκισται, τῇ δ’ ἀνατρέχον ἑκατέρωθεν ἐπὶ τὰσ κορυφάσ· δύο δ’ εἰσὶ συμφυεῖσ ἀλλήλαισ πεπυργωμέναι παγκάλωσ· ἐν δὲ τῷ περιβόλῳ τούτῳ βασίλειά τ’ ἐστὶ καὶ μνήματα βασιλέων· αἱ κορυφαὶ δ’ ἔχουσιν αὐχένα παντάπασι στενόν, πέντε ἢ ἓξ σταδίων ἑκατέρωθεν τὸ ὕψοσ ἀπὸ τῆσ ποταμίασ ἀναβαίνοντι καὶ τῶν προαστείων· ἀπὸ δὲ τοῦ αὐχένοσ ἐπὶ τὰσ κορυφὰσ ἄλλη σταδιαία λείπεται πρόσβασισ ὀξεῖα καὶ πάσησ βίασ κρείττων· ἔχει δὲ καὶ ὑδρεῖα ἐντὸσ ἀναφαίρετα, συρίγγων τετμημένων δυεῖν, τῆσ μὲν ἐπὶ τὸν ποταμὸν τῆσ δ’ ἐπὶ τὸν αὐχένα· ἐπέζευκται δὲ γέφυρα τῷ ποταμῷ μία μὲν ἀπὸ τῆσ πόλεωσ ἐπὶ τὸ προάστειον, ἄλλη δ’ ἀπὸ τοῦ προαστείου πρὸσ τὴν ἔξω χώραν· κατὰ γὰρ τὴν γέφυραν ταύτην ἀπολήγει τὸ ὄροσ τὸ τῆσ πέτρασ ὑπερκείμενον. αὐλὼν δ’ ἐστὶν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ διήκων οὐ πλατὺσ τὸ πρῶτον τελέωσ, ἔπειτα πλατύνεται καὶ ποιεῖ τὸ Χιλιόκωμον καλούμενον πεδίον· εἶθ’ ἡ Διακοπηνὴ καὶ ἡ Πιμωλισηνὴ χώρα πᾶσα εὐδαίμων μέχρι τοῦ Ἅλυοσ. ταῦτα μὲν τὰ ἀρκτικὰ μέρη τῆσ τῶν Ἀμασέων χώρασ, μῆκοσ ὅσον πεντακοσίων σταδίων· ἔπειθ’ ἑξῆσ ἡ λοιπὴ πολὺ ταύτησ ἐπιμηκεστέρα μέχρι τοῦ Βαβανόμου καὶ τῆσ Ξιμήνησ, ἥπερ καὶ αὐτὴ καθήκει μέχρι πρὸσ τὸν Ἅλυν· τοῦτο μὲν δὴ τὸ μῆκοσ, πλάτοσ δὲ τὸ ἀπὸ τῶν ἄρκτων πρὸσ νότον ἐπί τε τὴν Ζηλῖτιν καὶ τὴν μεγάλην Καππαδοκίαν μέχρι τῶν Τροκμῶν. εἰσὶ δ’ ἐν τῇ Ξιμήνῃ ἅλαι ὀρυκτῶν ἁλῶν, ἀφ’ ὧν εἰκάζουσιν εἰρῆσθαι Ἅλυν τὸν ποταμόν. ἔστι δὲ καὶ ἐρύματα πλείω κατεσκαμμένα ἐν τῇ ἡμετέρᾳ χώρᾳ καὶ ἔρημοσ γῆ πολλὴ διὰ τὸν Μιθριδατικὸν πόλεμον. ἔστι μέντοι πᾶσα μὲν εὔδενδροσ, ἡ δ’ ἱππόβοτοσ καὶ τοῖσ ἄλλοισ θρέμμασι πρόσφοροσ· ἅπασα δ’ οἰκήσιμοσ καλῶσ. ἐδόθη δὲ καὶ ἡ Ἀμάσεια βασιλεῦσι, νῦν δ’ ἐπαρχία ἐστί.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION