Strabo, Geography, Book 11, chapter 8 9:

(스트라본, 지리학, Book 11, chapter 8 9:)

Μασσαγέται δ’ ἐδήλωσαν τὴν σφετέραν ἀρετὴν ἐν τῷ πρὸσ Κῦρον πολέμῳ, περὶ οὗ θρυλοῦσι πολλοί, καὶ δεῖ πυνθάνεσθαι παρ’ ἐκείνων. ἄργυροσ δ’ οὐ γίνεται παρ’ αὐτοῖσ, σίδηροσ δ’ ὀλίγοσ, χαλκὸσ δὲ καὶ χρυσὸσ ἄφθονοσ. λέγεται δὲ καὶ τοιαῦτα περὶ τῶν Μασσαγετῶν, ὅτι κατοικοῦσιν οἱ μὲν ὄρη τινὲσ δ’ αὐτῶν πεδία οἱ δὲ ἕλη ἃ ποιοῦσιν οἱ ποταμοί, οἱ δὲ τὰσ ἐν τοῖσ ἕλεσι νήσουσ. μάλιστα δέ φασι τὸν Ἀράξην ποταμὸν κατακλύζειν τὴν χώραν πολλαχῆ σχιζόμενον, ἐκπίπτοντα δὲ τοῖσ μὲν ἄλλοισ στόμασιν εἰσ τὴν ἄλλην τὴν πρὸσ ἄρκτοισ θάλατταν, ἑνὶ δὲ μόνῳ πρὸσ τὸν κόλπον τὸν Ὑρκάνιον. θεὸν δὲ ἥλιον μόνον ἡγοῦνται, τούτῳ δὲ ἱπποθυτοῦσι· γαμεῖ δ’ ἕκαστοσ μίαν, χρῶνται δὲ καὶ ταῖσ ἀλλήλων οὐκ ἀφανῶσ, ὁ δὲ μιγνύμενοσ τῇ ἀλλοτρίᾳ τὴν φαρέτραν ἐξαρτήσασ ἐκ τῆσ ἁμάξησ φανερῶσ μίγνυται· θάνατοσ δὲ νομίζεται παρ’ αὐτοῖσ ἄριστοσ, ὅταν γηράσαντεσ κατακοπῶσι μετὰ προβατείων κρεῶν καὶ ἀναμὶξ βρωθῶσι· τοὺσ δὲ νόσῳ θανόντασ ῥίπτουσιν ὡσ ἀσεβεῖσ καὶ ἀξίουσ ὑπὸ θηρίων βεβρῶσθαι. ἀγαθοὶ δὲ ἱππόται καὶ πεζοί, τόξοισ δὲ χρῶνται καὶ μαχαίραισ καὶ θώραξι καὶ σαγάρεσι χαλκαῖσ, ζῶναι δὲ αὐτοῖσ εἰσι χρυσαῖ καὶ διαδήματα ἐν ταῖσ μάχαισ· οἵ τε ἵπποι χρυσοχάλινοι, καὶ μασχαλιστῆρεσ δὲ χρυσοῖ·

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION