Strabo, Geography, Book 10, chapter 1 3:

(스트라본, 지리학, Book 10, chapter 1 3:)

παραμήκησ μὲν τοίνυν ἐστὶν ἡ νῆσοσ ἐπὶ χιλίουσ σχεδόν τι καὶ διακοσίουσ σταδίουσ ἀπὸ Κηναίου πρὸσ Γεραιστόν, τὸ δὲ πλάτοσ ἀνώμαλοσ, κατὰ δὲ τὸ πλέον ὅσον πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν σταδίων. τὸ μὲν οὖν Κήναιον ἔστι κατὰ Θερμοπύλασ καὶ τὰ ἔξω Θερμοπυλῶν ἐπ’ ὀλίγον, Γεραιστὸσ δὲ καὶ Πεταλία πρὸσ Σουνίῳ. γίνεται οὖν ἀντίπορθμοσ τῇ τε Ἀττικῇ καὶ Βοιωτίᾳ καὶ Λοκρίδι καὶ τοῖσ Μαλιεῦσι. διὰ δὲ τὴν στενότητα καὶ τὸ λεχθὲν μῆκοσ ὑπὸ τῶν παλαιῶν Μάκρισ ὠνομάσθη. συνάπτει δὲ τῇ ἠπείρῳ κατὰ Χαλκίδα μάλιστα, κυρτὴ προπίπτουσα πρὸσ τοὺσ κατὰ τὴν Αὐλίδα τόπουσ τῆσ Βοιωτίασ καὶ ποιοῦσα τὸν Εὔριπον, περὶ οὗ διὰ πλειόνων εἰρήκαμεν, σχεδὸν δέ τι καὶ περὶ τῶν ἀντιπόρθμων ἀλλήλοισ τόπων κατά τε τὴν ἤπειρον καὶ κατὰ τὴν νῆσον ἐφ’ ἑκάτερα τοῦ Εὐρίπου, τά τε ἐντὸσ καὶ τὰ ἐκτόσ. εἰ δέ τι ἐλλέλειπται, νῦν προσδιασαφήσομεν. καὶ πρῶτον, ὅτι τῆσ Εὐβοίασ τὰ Κοῖλα λέγουσι τὰ μεταξὺ Αὐλίδοσ καὶ τῶν περὶ Γεραιστὸν τόπων· κολποῦται γὰρ ἡ παραλία, πλησιάζουσα δὲ τῇ Χαλκίδι κυρτοῦται πάλιν πρὸσ τὴν ἤπειρον.

SEARCH

MENU NAVIGATION