Strabo, Geography, Book 9, chapter 2 54:

(스트라본, 지리학, Book 9, chapter 2 54:)

τὸ δὲ Τηνερικὸν πεδίον ἀπὸ Τηνέρου προσηγόρευται μυθεύεται δ’ Ἀπόλλωνοσ υἱὸσ ἐκ Μελίασ, προφήτησ τοῦ μαντείου κατὰ τὸ Πτῷον ὄροσ, ὅ φησιν εἶναι τρικόρυφον ὁ αὐτὸσ ποιητήσ καί ποτε τὸν τρικάρανον Πτωίου κευθμῶνα κατέσχεθε· καὶ τὸν Τήνερον καλεῖ ναοπόλον μάντιν δαπέδοισιν ὁμοκλέα. ὑπέρκειται δὲ τὸ Πτῷον τοῦ Τηνερικοῦ πεδίου καὶ τῆσ Κωπαί̈δοσ λίμνησ πρὸσ Ἀκραιφίῳ· Θηβαίων δ’ ἦν τό τε μαντεῖον καὶ τὸ ὄροσ· τὸ δ’ Ἀκραίφιον καὶ αὐτὸ κεῖται ἐν ὕψει. φασὶ δὲ τοῦτο καλεῖσθαι Ἄρνην ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ, ὁμώνυμον τῇ Θετταλικῇ.

SEARCH

MENU NAVIGATION