Strabo, Geography, Book 7, chapter 7 10:

(스트라본, 지리학, Book 7, chapter 7 10:)

τῶν μὲν οὖν Ἠπειρωτῶν ἔθνη φησὶν εἶναι Θεόπομποσ τετταρεσκαίδεκα, τούτων δ’ ἐνδοξότατα Χάονεσ καὶ Μολοττοὶ διὰ τὸ ἄρξαι ποτὲ πάσησ τῆσ Ἠπειρώτιδοσ πρότερον μὲν Χάονασ, ὕστερον δὲ Μολοττούσ, οἳ καὶ διὰ τὴν συγγένειαν τῶν βασιλέων ἐπὶ πλέον ηὐξήθησαν τῶν γὰρ Αἰακιδῶν ἦσαν, καὶ διὰ τὸ παρὰ τούτοισ εἶναι τὸ ἐν Δωδώνῃ μαντεῖον, παλαιόν τε καὶ ὀνομαστὸν ὄν. Χάονεσ μὲν οὖν καὶ Θεσπρωτοὶ καὶ μετὰ τούτουσ ἐφεξῆσ Κασσωπαῖοι καὶ οὗτοι δ’ εἰσὶ Θεσπρωτοὶ τὴν ἀπὸ τῶν Κεραυνίων ὀρῶν μέχρι τοῦ Ἀμβρακικοῦ κόλπου παραλίαν νέμονται χώραν εὐδαίμονα ἔχοντεσ· ὁ δὲ πλοῦσ ἀπὸ τῶν Χαόνων ἀρξαμένῳ πρὸσ ἀνίσχοντα ἥλιον καὶ πρὸσ τὸν Ἀμβρακικὸν κόλπον καὶ τὸν Κορινθιακόν, ἐν δεξιᾷ ἔχοντι τὸ Αὐσόνιον πέλαγοσ, ἐν ἀριστερᾷ δὲ τὴν Ἤπειρον, εἰσὶ χίλιοι καὶ τριακόσιοι στάδιοι ἀπὸ τῶν Κεραυνίων ἐπὶ τὸ στόμα τοῦ Ἀμβρακικοῦ κόλπου. ἐν τούτῳ δ’ ἐστὶ τῷ διαστήματι Πάνορμόσ τε λιμὴν μέγασ ἐν μέσοισ τοῖσ Κεραυνίοισ ὄρεσι, καὶ μετὰ ταῦτα Ὄγχησμοσ λιμὴν ἄλλοσ, καθ’ ὃν τὰ δυσμικὰ ἄκρα τῆσ Κορκυραίασ ἀντίκειται, καὶ πάλιν ἄλλοσ Κασσιόπη, ἀφ’ οὗ ἐπὶ Βρεντέσιον χίλιοι ἑπτακόσιοι στάδιοι· οἱ δ’ ἴσοι καὶ ἐπὶ Τάραντα ἀπὸ ἄλλου ἀκρωτηρίου νοτιωτέρου τῆσ Κασσιόπησ ὃ καλοῦσι Φαλακρόν. μετὰ δὲ Ὄγχησμον Ποσείδιον καὶ Βουθρωτὸν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ Πηλώδουσ καλουμένου λιμένοσ ἱδρυμένον ἐν τόπῳ χερρονησίζοντι, ἐποίκουσ ἔχον Ῥωμαίουσ, καὶ τὰ Σύβοτα. εἰσὶ δὲ νησῖδεσ τὰ Σύβοτα τῆσ μὲν Ἠπείρου μικρὸν ἀπέχουσαι, κατὰ δὲ τὸ ἑῷον ἄκρον τῆσ Κορκυραίασ τὴν Λευκίμμαν κείμεναι. καὶ ἄλλαι δ’ ἐν τῷ παράπλῳ νησῖδεσ εἰσὶν οὐκ ἄξιαι μνήμησ. ἔπειτα ἄκρα Χειμέριον καὶ Γλυκὺσ λιμήν, εἰσ ὃν ἐμβάλλει ὁ Ἀχέρων ποταμόσ, ῥέων ἐκ τῆσ Ἀχερουσίασ λίμνησ καὶ δεχόμενοσ πλείουσ ποταμοὺσ ὥστε καὶ γλυκαίνειν τὸν κόλπον· ῥεῖ δὲ καὶ ὁ Θύαμισ πλησίον. ὑπέρκειται δὲ τούτου μὲν τοῦ κόλπου Κίχυροσ, ἡ πρότερον Ἐφύρα, πόλισ Θεσπρωτῶν· τοῦ δὲ κατὰ Βουθρωτὸν ἡ Φοινίκη. ἐγγὺσ δὲ τῆσ Κιχύρου πολίχνιον Βουχέτιον Κασσωπαίων μικρὸν ὑπὲρ τῆσ θαλάττησ ὄν, καὶ Ἐλάτρια καὶ Πανδοσία καὶ Βατίαι ἐν μεσογαίᾳ, καθήκει δ’ αὐτῶν ἡ χώρα μέχρι τοῦ κόλπου. μετὰ δὲ Γλυκὺν λιμένα ἐφεξῆσ εἰσι δύο ἄλλοι λιμένεσ, ὁ μὲν ἐγγυτέρω καὶ ἐλάττων Κόμαροσ ἰσθμὸν ποιῶν ἑξήκοντα σταδίων πρὸσ τὸν Ἀμβρακικὸν κόλπον καὶ τὸ τοῦ Σεβαστοῦ Καίσαροσ κτίσμα τὴν Νικόπολιν· ὁ δὲ ἀπωτέρω καὶ μείζων καὶ ἀμείνων πλησίον τοῦ στόματοσ τοῦ κόλπου, διέχων τῆσ Νικοπόλεωσ ὅσον δώδεκα σταδίουσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION