Strabo, Geography, Book 7, chapter 2 6:

(스트라본, 지리학, Book 7, chapter 2 6:)

ἔθοσ δέ τι τῶν Κίμβρων διηγοῦνται τοιοῦτον, ὅτι ταῖσ γυναιξὶν αὐτῶν συστρατευούσαισ παρηκολούθουν προμάντεισ ἱέρειαι πολιότριχεσ, λευχείμονεσ, καρπασίνασ ἐφαπτίδασ ἐπιπεπορπημέναι, ζῶσμα χαλκοῦν ἔχουσαι, γυμνόποδεσ· τοῖσ οὖν αἰχμαλώτοισ διὰ τοῦ στρατοπέδου συνήντων ξιφήρεισ, καταστέψασαι δ’ αὐτοὺσ ἦγον ἐπὶ κρατῆρα χαλκοῦν ὅσον ἀμφορέων εἴκοσιν· εἶχον δὲ ἀναβάθραν, ἣν ἀναβᾶσα . . . ὑπερπετὴσ τοῦ λέβητοσ ἐλαιμοτόμει ἕκαστον μετεωρισθέντα· ἐκ δὲ τοῦ προχεομένου αἵματοσ εἰσ τὸν κρατῆρα μαντείαν τινὰ ἐποιοῦντο, ἄλλαι δὲ διασχίσασαι ἐσπλάγχνευον ἀναφθεγγόμεναι νίκην τοῖσ οἰκείοισ. ἐν δὲ τοῖσ ἀγῶσιν ἔτυπτον τὰσ βύρσασ τὰσ περιτεταμένασ τοῖσ γέρροισ τῶν ἁρμαμαξῶν, ὥστ’ ἀποτελεῖσθαι ψόφον ἐξαίσιον.

SEARCH

MENU NAVIGATION