Strabo, Geography, Book 6, chapter 4 2:

(스트라본, 지리학, Book 6, chapter 4 2:)

τοσαύτη μὲν δὴ καὶ τοιαύτη τισ ἡ Ἰταλία. πολλὰ δ’ εἰρηκότων, τὰ μέγιστα νῦν ἐπισημανούμεθα, ὑφ’ ὧν εἰσ τοσοῦτον ὕψοσ ἐξήρθησαν Ῥωμαῖοι. ἓν μὲν ὅτι νήσου δίκην ἀσφαλῶσ φρουρεῖται τοῖσ πελάγεσι κύκλῳ πλὴν ὀλίγων μερῶν, ἃ καὶ αὐτὰ τετείχισται τοῖσ ὄρεσι δυσβάτοισ οὖσι. δεύτερον δὲ τὸ ἀλίμενον κατὰ τὸ πλεῖστον καὶ τὸ τοὺσ ὄντασ λιμένασ μεγάλουσ εἶναι καὶ θαυμαστούσ, ὧν τὸ μὲν πρὸσ τὰσ ἔξωθεν ἐπιχειρήσεισ χρήσιμον, τὸ δὲ πρὸσ τὰσ ἀντεπιχειρήσεισ καὶ τὴν τῶν ἐμποριῶν ἀφθονίαν συνεργόν. τρίτον δὲ τὸ πολλαῖσ ὑποπεπτωκέναι διαφοραῖσ ἀέρων τε καὶ κράσεων, παρ’ ἃσ καὶ ζῷα καὶ φυτὰ καὶ πάνθ’ ἁπλῶσ τὰ πρὸσ τὸν βίον χρήσιμα πλείστην ἐξάλλαξιν ἔχει πρόσ τε τὸ βέλτιον καὶ τὸ χεῖρον. ἐκτέταται δὲ τὸ μῆκοσ αὐτῆσ ἐπὶ μεσημβρίαν ἀπὸ τῶν ἄρκτων τὸ πλέον, προσθήκη δ’ ἐστὶν ἡ Σικελία τῷ μήκει τοσαύτη οὖσα καὶ τοσούτῳ καθάπερ μέροσ. εὐκρασία δ’ ἀέρων καὶ δυσκρασία κρίνεται παρὰ τὰ ψύχη καὶ τὰ θάλπη καὶ τὰ μεταξὺ τούτων, ὥστ’ ἐκ τούτων ἀνάγκη τὴν νῦν Ἰταλίαν ἐν μέσῳ τῶν ὑπερβολῶν ἀμφοτέρων κειμένην τοσαύτην τῷ μήκει πλεῖστον τῆσ εὐκράτου μετέχειν καὶ κατὰ πλείστασ ἰδέασ. τοῦτο δὲ καὶ ἄλλωσ συμβέβηκεν αὐτῇ· τῶν γὰρ Ἀπεννίνων ὀρῶν δι’ ὅλου τοῦ μήκουσ διατεταμένων, ἐφ’ ἑκάτερον δὲ τὸ πλευρὸν πεδία καὶ γεωλοφίασ καλλικάρπουσ ἀπολειπόντων, οὐδὲν μέροσ αὐτῆσ ἐστιν ὃ μὴ καὶ τῶν ὀρείων ἀγαθῶν καὶ τῶν πεδινῶν ἀπολαῦον τυγχάνει. καὶ προστίθει τὸ μέγεθοσ καὶ πλῆθοσ ποταμῶν τε καὶ λιμνῶν, πρὸσ δὲ τούτοισ θερμῶν τε καὶ ψυχρῶν ὑδάτων ἀναβολὰσ πολλαχοῦ πρὸσ ὑγίειαν φύσει παρεσκευασμένασ, καὶ μὴν καὶ μετάλλων εὐπορίασ παντοδαπῶν. ὕλησ δὲ καὶ τροφῆσ ἀνθρώποισ τε καὶ βοσκήμασιν οὐδ’ ἀξίωσ ἐστὶν εἰπεῖν τὴν ἀφθονίαν ὅσην παρέχεται καὶ τὴν χρηστοκαρπίαν. ἐν μέσῳ δὲ καὶ τῶν ἐθνῶν τῶν μεγίστων οὖσα καὶ τῆσ Ἑλλάδοσ καὶ τῶν ἀρίστων τῆσ Λιβύησ μερῶν τῷ μὲν κρατιστεύειν ἐν ἀρετῇ τε καὶ μεγέθει τὰ περιεστῶτα αὐτὴν πρὸσ ἡγεμονίαν εὐφυῶσ ἔχει, τῷ δ’ ἐγγὺσ εἶναι τὸ μετὰ ῥᾳστώνησ ὑπουργεῖσθαι πεπόρισται.

상위

Geography (지리학)

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION