Strabo, Geography, book 4, chapter 5 4:

(스트라본, 지리학, book 4, chapter 5 4:)

τέτταρα δ’ ἐστὶ διάρματα, οἷσ χρῶνται συνήθωσ ἐπὶ τὴν νῆσον ἐκ τῆσ ἠπείρου, τὰ ἀπὸ τῶν ἐκβολῶν τῶν ποταμῶν, τοῦ τε Ῥήνου καὶ τοῦ Σηκοάνα καὶ τοῦ Λίγηροσ καὶ τοῦ Γαρούνα. τοῖσ δ’ ἀπὸ τῶν περὶ τὸν Ῥῆνον τόπων ἀναγομένοισ οὐκ ἀπ’ αὐτῶν τῶν ἐκβολῶν ὁ πλοῦσ ἐστιν, ἀλλὰ ἀπὸ τῶν ὁμορούντων τοῖσ Μεναπίοισ Μορίνων, παρ’ οἷσ ἐστὶ καὶ τὸ Ἴτιον, ᾧ ἐχρήσατο ναυστάθμῳ Καῖσαρ ὁ θεόσ, διαίρων εἰσ τὴν νῆσον· νύκτωρ δ’ ἀνήχθη, καὶ τῇ ὑστεραίᾳ κατῆρε περὶ τετάρτην ὡρ́αν τριακοσίουσ καὶ εἴκοσι σταδίουσ τοῦ διάπλου τελέσασ· κατέλαβε δ’ ἐν ἀρούραισ τὸν σῖτον. ἔστι δ’ ἡ πλείστη τῆσ νήσου πεδιὰσ καὶ κατάδρυμοσ, πολλὰ δὲ καὶ γεώλοφα τῶν χωρίων ἐστί, φέρει δὲ σῖτον καὶ βοσκήματα καὶ χρυσὸν καὶ ἄργυρον καὶ σίδηρον· ταῦτά [τε] δὴ κομίζεται ἐξ αὐτῆσ καὶ δέρματα καὶ ἀνδράποδα καὶ κύνεσ εὐφυεῖσ πρὸσ τὰσ κυνηγεσίασ· Κελτοὶ δὲ καὶ πρὸσ τοὺσ πολέμουσ χρῶνται καὶ τούτοισ καὶ τοῖσ ἐπιχωρίοισ. οἱ δὲ ἄνδρεσ εὐμηκέστεροι τῶν Κελτῶν εἰσι καὶ ἧσσον ξανθότριχεσ, χαυνότεροι δὲ τοῖσ σώμασι. σημεῖον δὲ τοῦ μεγέθουσ· ἀντίπαιδασ γὰρ εἴδομεν ἡμεῖσ ἐν Ῥώμῃ τῶν ὑψηλοτάτων αὐτόθι ὑπερέχοντασ καὶ ἡμιποδίῳ, βλαισοὺσ δὲ καὶ τἆλλα οὐκ εὐγράμμουσ τῇ συστάσει. τὰ δ’ ἔθη τὰ μὲν ὅμοια τοῖσ Κελτοῖσ τὰ δ’ ἁπλούστερα καὶ βαρβαρώτερα, ὥστ’ ἐνίουσ γάλακτοσ εὐποροῦντασ μὴ τυροποιεῖν διὰ τὴν ἀπειρίαν, ἀπείρουσ δ’ εἶναι καὶ κηπείασ καὶ ἄλλων γεωργικῶν. δυναστεῖαι δ’ εἰσὶ παρ’ αὐτοῖσ. πρὸσ δὲ τοὺσ πολέμουσ ἀπήναισ χρῶνται τὸ πλέον, καθάπερ καὶ τῶν Κελτῶν ἔνιοι. πόλεισ δ’ αὐτῶν εἰσιν οἱ δρυμοί· περιφράξαντεσ γὰρ δένδρεσι καταβεβλημένοισ εὐρυχωρῆ κύκλον ἐνταῦθα καὶ αὐτοὶ καλυβοποιοῦνται καὶ τὰ βοσκήματα κατασταθμεύουσιν οὐ πρὸσ πολὺν χρόνον. ἔπομβροι δ’ εἰσὶν οἱ ἀέρεσ μᾶλλον ἢ νιφετώδεισ· ἐν δὲ ταῖσ αἰθρίαισ ὁμίχλη κατέχει πολὺν χρόνον, ὥστε δι’ ἡμέρασ ὅλησ ἐπὶ τρεῖσ μόνον ἢ τέτταρασ ὡρ́ασ τὰσ περὶ τὴν μεσημβρίαν ὁρᾶσθαι τὸν ἥλιον. τοῦτο δὲ κἀν τοῖσ Μορίνοισ συμβαίνει καὶ τοῖσ Μεναπίοισ καὶ ὅσοι τούτων πλησιόχωροι.

SEARCH

MENU NAVIGATION