Strabo, Geography, book 4, chapter 1 4:

(스트라본, 지리학, book 4, chapter 1 4:)

ἅπασα μὲν οὖν ἐστιν αὕτη ποταμοῖσ κατάρρυτοσ ἡ χώρα, τοῖσ μὲν ἐκ τῶν Ἄλπεων καταφερομένοισ τοῖσ δ’ ἐκ τοῦ Κεμμένου καὶ τῆσ Πυρήνησ, καὶ τοῖσ μὲν εἰσ τὸν ὠκεανὸν ἐκβάλλουσι τοῖσ δὲ εἰσ τὴν ἡμετέραν θάλατταν. δι’ ὧν δὲ φέρονται χωρίων, πεδία ἐστὶ τὰ πλεῖστα καὶ γεωλοφίαι διάρρουσ ἔχουσαι πλωτούσ. οὕτωσ δ’ εὐφυῶσ ἴσχει τὰ ῥεῖθρα πρὸσ ἄλληλα ὥστ’ ἐξ ἑκατέρασ τῆσ θαλάττησ εἰσ ἑκατέραν κατακομίζεσθαι, πορευομένων τῶν φορτίων ἐπ’ ὀλίγον καὶ διὰ πεδίων εὐμαρῶσ, τὸ δὲ πλέον τοῖσ ποταμοῖσ, τοῖσ μὲν ἀναγομένων τοῖσ δὲ καταγομένων. ἔχει δέ τι πλεονέκτημα πρὸσ τοῦτο ὁ Ῥοδανόσ· καὶ γὰρ πολλαχόθεν ἐστὶ σύρρουσ, καὶ συνάπτει πρὸσ τὴν ἡμετέραν θάλατταν κρείττω τῆσ ἐκτὸσ οὖσαν, ὥσπερ εἴρηται, καὶ διὰ χώρασ διέξεισι τῆσ εὐδαιμονεστάτησ τῶν ταύτῃ. τοὺσ γὰρ αὐτοὺσ ἐκφέρει καρποὺσ ἡ Ναρβωνῖτισ ἅπασα ὥσπερ ἡ Ἰταλία. προϊόντι δ’ ἐπὶ τὰσ ἄρκτουσ καὶ τὸ Κέμμενον ὄροσ ἡ μὲν ἐλαιόφυτοσ καὶ συκοφόροσ ἐκλείπει, τἆλλα δὲ φύεται. καὶ ἡ ἄμπελοσ δὲ προϊοῦσιν οὐ ῥᾳδίωσ τελεσφορεῖ· ἡ δ’ ἄλλη πᾶσα σῖτον φέρει πολὺν καὶ κέγχρον καὶ βάλανον καὶ βοσκήματα παντοῖα, ἀργὸν δ’ αὐτῆσ οὐδὲν πλὴν εἴ τι ἕλεσι κεκώλυται καὶ δρυμοῖσ· καίτοι καὶ τοῦτο συνοικεῖται πολυανθρωπίᾳ μᾶλλον ἢ ἐπιμελείᾳ. καὶ γὰρ τοκάδεσ αἱ γυναῖκεσ καὶ τρέφειν ἀγαθαί, οἱ δ’ ἄνδρεσ μαχηταὶ μᾶλλον ἢ γεωργοί· νῦν δ’ ἀναγκάζονται γεωργεῖν καταθέμενοι τὰ ὅπλα. κοινῇ μὲν οὖν ταῦτα λέγομεν περὶ πάσησ τῆσ ἐκτὸσ Κελτικῆσ, περὶ δὲ τῶν τεταρτημορίων ἑκάστου διαλαβόντεσ λέγωμεν νυνὶ μεμνημένοι τυπωδῶσ, καὶ πρῶτον περὶ τῆσ Ναρβωνίτιδοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION