Strabo, Geography, book 3, chapter 4 8:

(스트라본, 지리학, book 3, chapter 4 8:)

οὐ δὴ θαυμάζοι τισ ἂν οὔτε τοῦ ποιητοῦ τὰ περὶ τὴν Ὀδυσσέωσ πλάνην μυθογραφήσαντοσ τοῦτον τὸν τρόπον, ὥστ’ ἔξω στηλῶν ἐν τῷ Ἀτλαντικῷ πελάγει τὰ πολλὰ διαθέσθαι τῶν λεγομένων περὶ αὐτοῦ τὰ γὰρ ἱστορούμενα ἐγγὺσ ἦν καὶ [τοῖσ] τόποισ καὶ τοῖσ ἄλλοισ τῶν ὑπ’ ἐκείνου πεπλασμένων, ὥστε οὐκ ἀπίθανον ἐποίει τὸ πλάσμα, οὔτ’ εἴ τινεσ αὐταῖσ τε ταύταισ ταῖσ ἱστορίαισ πιστεύσαντεσ καὶ τῇ πολυμαθείᾳ τοῦ ποιητοῦ καὶ πρὸσ ἐπιστημονικὰσ ὑποθέσεισ ἔτρεψαν τὴν Ὁμήρου ποίησιν, καθάπερ Κράτησ τε ὁ Μαλλώτησ ἐποίησε καὶ ἄλλοι τινέσ. οἱ δ’ οὕτωσ ἀγροίκωσ ἐδέξαντο τὴν ἐπιχείρησιν τὴν τοιαύτην ὥστε οὐ μόνον τὸν ποιητὴν σκαπανέωσ ἢ θεριστοῦ δίκην ἐκ πάσησ τῆσ τοιαύτησ ἐπιστήμησ ἐξέβαλον, ἀλλὰ καὶ τοὺσ ἁψαμένουσ τῆσ τοιαύτησ πραγματείασ μαινομένουσ ὑπέλαβον· συνηγορίαν δὲ ἢ ἐπανόρθωσιν ἤ τι τοιοῦτον ἕτερον εἰσ τὰ λεχθέντα ὑπ’ ἐκείνων εἰσενεγκεῖν οὐκ ἐθάρρησεν οὔτε τῶν γραμματικῶν οὔτε τῶν περὶ τὰ μαθήματα δεινῶν οὐδείσ. καίτοι ἔμοιγε δοκεῖ δυνατὸν εἶναι καὶ συνηγορῆσαι πολλοῖσ τῶν λεχθέντων καὶ εἰσ ἐπανόρθωσιν ἄγειν καὶ μάλιστα ταῦτα ὅσα Πυθέασ παρεκρούσατο τοὺσ πιστεύσαντασ αὐτῷ κατὰ ἄγνοιαν τῶν τε ἑσπερίων τόπων καὶ τῶν προσβόρρων τῶν παρὰ τὸν ὠκεανόν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐάσθω λόγον ἔχοντα ἴδιον καὶ μακρόν.

SEARCH

MENU NAVIGATION