Strabo, Geography, book 2, chapter 5 38:

(스트라본, 지리학, book 2, chapter 5 38:)

εἴρηται δὲ ὅτι ἀρχὴ τοῦδε τοῦ κόλπου ἐστὶν ὁ κατὰ τὰσ στήλασ πορθμόσ· τὸ δὲ στενώτατον τούτου περὶ ἑβδομήκοντα σταδίουσ λέγεται· παραπλεύσαντι δὲ τὸν στενωπὸν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι σταδίων ὄντα διάστασιν λαμβάνουσιν αἱ ᾐόνεσ ἀθρόαν, ἡ δ’ ἐν ἀριστερᾷ μᾶλλον· εἶτ’ ὄψισ μεγάλου φαίνεται πελάγουσ. ὁρίζεται δ’ ἐκ μὲν τοῦ δεξιοῦ πλευροῦ τῇ Λιβυκῇ παραλίᾳ μέχρι Καρχηδόνοσ, ἐκ δὲ θατέρου τῇ τε Ἰβηρικῇ καὶ τῇ Κελτικῇ κατὰ Νάρβωνα καὶ Μασσαλίαν, καὶ μετὰ ταῦτα τῇ Λιγυστικῇ, τελευταίᾳ δὲ τῇ Ἰταλικῇ μέχρι τοῦ Σικελικοῦ πορθμοῦ. τὸ δ’ ἑῷον τοῦ πελάγουσ πλευρὸν ἡ Σικελία ἐστὶ καὶ οἱ ἑκατέρωθεν αὐτῆσ πορθμοί, ὁ μὲν πρὸσ τῇ Ἰταλίᾳ ἑπταστάδιοσ, ὁ δὲ πρὸσ τῇ Καρχηδόνι χιλίων καὶ πεντακοσίων σταδίων. ἡ δ’ ἀπὸ τῶν στηλῶν ἐπὶ τὸ ἑπταστάδιον γραμμὴ μέροσ μέν ἐστι τῆσ ἐπὶ Ῥόδον καὶ τὸν Ταῦρον, μέσον δέ πωσ τέμνει τὸ λεχθὲν πέλαγοσ· λέγεται δὲ σταδίων μυρίων καὶ δισχιλίων· τοῦτο μὲν δὴ τὸ μῆκοσ τοῦ πελάγουσ, πλάτοσ δὲ τὸ μέγιστον ὅσον πεντακισχιλίων σταδίων τὸ ἀπὸ τοῦ Γαλατικοῦ κόλπου μεταξὺ Μασσαλίασ καὶ Νάρβωνοσ ἐπὶ τὴν κατ’ ἀντικρὺ Λιβύην. καλοῦσι δὲ τὸ πρὸσ τῇ Λιβύῃ πᾶν μέροσ τῆσ θαλάττησ ταύτησ Λιβυκὸν πέλαγοσ, τὸ δὲ πρὸσ τῇ κατ’ ἀντικρὺ γῇ τὸ μὲν Ἰβηρικὸν τὸ δὲ Λιγυστικὸν τὸ δὲ Σαρδόνιον, τελευταῖον δὲ μέχρι τῆσ Σικελίασ τὸ Τυρρηνικόν. νῆσοι δ’ εἰσὶν ἐν μὲν τῇ παραλίᾳ τῇ κατὰ τὸ Τυρρηνικὸν πέλαγοσ μέχρι τῆσ Λιγυστικῆσ συχναί, μέγισται δὲ Σαρδὼ καὶ Κύρνοσ, μετά γε τὴν Σικελίαν· αὕτη δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἐστὶ μεγίστη τῶν καθ’ ἡμᾶσ καὶ ἀρίστη. πολὺ δὲ τούτων λειπόμεναι πελάγιαι μὲν Πανδατερία τε καὶ Ποντία, πρόσγειοι δὲ Αἰθαλία τε καὶ Πλανασία καὶ Πιθηκοῦσσα καὶ Προχύτη καὶ Καπρίαι καὶ Λευκωσία καὶ ἄλλαι τοιαῦται. ἐπὶ θάτερα δὲ τῆσ Λιγυστικῆσ αἱ πρὸ τῆσ λοιπῆσ ᾐόνοσ μέχρι στηλῶν οὐ πολλαί, ὧν εἰσιν ἥ τε Γυμνησία καὶ Ἔβυσοσ· οὐ πολλαὶ δ’ οὐδ’ αἱ πρὸ τῆσ Λιβύησ καὶ τῆσ Σικελίασ, ὧν εἰσι Κόσσουρά τε καὶ Αἰγίμουροσ καὶ αἱ Λιπαραίων νῆσοι, ἃσ Αἰόλου τινὲσ προσαγορεύουσι.

SEARCH

MENU NAVIGATION