Strabo, Geography, book 2, chapter 5 4:

(스트라본, 지리학, book 2, chapter 5 4:)

τὸν μὲν δὴ γεωγραφοῦντα πιστεῦσαι δεῖ περὶ τῶν ἐχόντων αὐτῷ τάξιν ἀρχῆσ τοῖσ ἀναμετρήσασι τὴν ὅλην γῆν γεωμέτραισ, τούτουσ δὲ τοῖσ ἀστρονομικοῖσ, ἐκείνουσ δὲ τοῖσ φυσικοῖσ. ἡ δὲ φυσικὴ ἀρετή τισ· τὰσ δ’ ἀρετὰσ ἀνυποθέτουσ φασὶν ἐξ αὑτῶν ἠρτημένασ, καὶ ἐν αὑταῖσ ἐχούσασ τάσ τε ἀρχὰσ καὶ τὰσ περὶ τούτων πίστεισ. τὰ μὲν οὖν παρὰ τῶν φυσικῶν δεικνύμενα τοιαῦτά ἐστι· σφαιροειδὴσ μὲν ὁ κόσμοσ καὶ ὁ οὐρανόσ, ἡ ῥοπὴ δ’ ἐπὶ τὸ μέσον τῶν βαρέων· περὶ τοῦτό τε συνεστῶσα ἡ γῆ σφαιροειδῶσ ὁμόκεντροσ τῷ μὲν οὐρανῷ μένει καὶ αὐτὴ καὶ ὁ δι’ αὐτῆσ ἄξων καὶ τοῦ οὐρανοῦ μέσου τεταμένοσ, ὁ δ’ οὐρανὸσ περιφέρεται περί τε αὐτὴν καὶ περὶ τὸν ἄξονα ἀπ’ ἀνατολῆσ ἐπὶ δύσιν, σὺν αὐτῷ δὲ οἱ ἀπλανεῖσ ἀστέρεσ ὁμοταχεῖσ τῷ πόλῳ. οἱ μὲν οὖν ἀπλανεῖσ ἀστέρεσ κατὰ παραλλήλων φέρονται κύκλων· παράλληλοι δ’ εἰσὶ γνωριμώτατοι ὅ τε ἰσημερινὸσ καὶ οἱ τροπικοὶ δύο καὶ οἱ ἀρκτικοί· οἱ δὲ πλάνητεσ ἀστέρεσ καὶ ἥλιοσ καὶ σελήνη κατὰ λοξῶν τινων τῶν τεταγμένων ἐν τῷ ζωδιακῷ. τούτοισ δὲ πιστεύσαντεσ ἢ πᾶσιν ἢ τισὶν οἱ ἀστρονομικοὶ τὰ ἑξῆσ πραγματεύονται, κινήσεισ καὶ περιόδουσ καὶ ἐκλείψεισ καὶ μεγέθη καὶ ἀποστάσεισ καὶ ἄλλα μυρία· ὡσ δ’ αὕτωσ οἱ τὴν γῆν ὅλην ἀναμετροῦντεσ γεωμέτραι προστίθενται ταῖσ τῶν φυσικῶν καὶ τῶν ἀστρονομικῶν δόξαισ, ταῖσ δὲ τῶν γεωμετρῶν πάλιν οἱ γεωγράφοι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION