Strabo, Geography, book 2, chapter 5 2:

(스트라본, 지리학, book 2, chapter 5 2:)

ἐπεὶ δὲ τοῖσ πρὸσ ἐκείνουσ λόγοισ συνεχήσ ἐστιν ἡ ἐγχείρησισ τῆσ ἡμετέρασ ὑποσχέσεωσ, λαβόντεσ ἀρχὴν ἑτέραν λέγωμεν, ὅτι δεῖ τὸν χωρογραφεῖν ἐπιχειροῦντα πολλὰ τῶν φυσικῶσ τε καὶ μαθηματικῶσ λεγομένων ὑποθέσθαι, καὶ πρὸσ τὴν ἐκείνων ὑπόνοιάν τε καὶ πίστιν τὰ ἑξῆσ πραγματεύεσθαι. εἴρηται γάρ, ὅτι οὐδ’ οἰκοδόμοσ, οὐδ’ ἀρχιτέκτων οἰκίαν ἢ πόλιν ἱδρῦσαι καλῶσ οἱο͂́σ τε γένοιτ’ ἂν ἀπρονοήτωσ ἔχων κλιμάτων τε τῶν κατὰ τὸν οὐρανὸν καὶ σχημάτων τε καὶ μεγεθῶν καὶ θάλπουσ καὶ ψύχουσ καὶ ἄλλων τοιούτων, μή τί γε τὴν ὅλην οἰκουμένην τοποθετῶν. αὐτὸ γὰρ τὸ εἰσ ἐπίπεδον γράφειν ἐπιφάνειαν μίαν καὶ τὴν αὐτὴν τά τε Ἰβηρικὰ καὶ τὰ Ἰνδικὰ καὶ τὰ μέσα τούτων, καὶ μηδὲν ἧττον δύσεισ καὶ ἀνατολὰσ ἀφορίζειν καὶ μεσουρανήσεισ ὡσ ἂν κοινὰσ πᾶσι, τῷ μὲν προεπινοήσαντι τὴν τοῦ οὐρανοῦ διάθεσίν τε καὶ κίνησιν καὶ λαβόντι, ὅτι σφαιρικὴ μέν ἐστιν ἡ κατ’ ἀλήθειαν τῆσ γῆσ ἐπιφάνεια, πλάττεται δὲ νῦν ἐπίπεδοσ πρὸσ τὴν ὄψιν, γεωγραφικὴν ἔχει τὴν παράδοσιν, τῷ δ’ ἄλλωσ, οὐ γεωγραφικήν. οὐ γὰρ ὥσπερ διὰ πεδίων ἰοῦσι μεγάλων, οἱο͂ν τῶν Βαβυλωνίων, ἢ διὰ πελάγουσ παρίσταται τὰ πρόσω πάντα καὶ τὰ κατόπιν καὶ ἐκ πλαγίων ἐπίπεδα, καὶ οὐδεμίαν ἀντέμφασιν παρέχει πρὸσ τὰ οὐράνια καὶ τὰσ τοῦ ἡλίου κινήσεισ καὶ σχέσεισ πρὸσ ἡμᾶσ καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων, οὕτω καὶ γεωγραφοῦσιν παρίστασθαι ἀεὶ δεῖ τὰ ὅμοια. ὁ μὲν γὰρ πελαγίζων ἢ ὁδεύων διὰ χώρασ πεδιάδοσ κοιναῖσ τισι φαντασίαισ ἄγεται, καθ’ ἃσ καὶ ὁ ἀπαίδευτοσ καὶ ὁ πολιτικὸσ ἐνεργεῖ ταὐτά, ἄπειροσ ὢν τῶν οὐρανίων καὶ τὰσ πρὸσ ταῦτα ἀντεμφάσεισ ἀγνοῶν. ἀνατέλλοντα μὲν γὰρ ὁρᾷ ἥλιον καὶ δύνοντα καὶ μεσουρανοῦντα, τίνα δὲ τρόπον, οὐκ ἐπισκοπεῖ· οὐδὲ γὰρ χρήσιμον αὐτῷ πρὸσ τὸ προκείμενον, ὥσπερ οὐδὲ τὸ παράλληλον ἑστάναι τῷ παρεστῶτι ἢ μή· τάχα δ’ ἐπισκοποῖ μὲν ἄν τι, δόξει δ’ ἐν τοῖσ μαθηματικῶσ λεγομένοισ, καθάπερ οἱ ἐπιχώριοι· ἔχει γὰρ ὁ τόποσ τοιαῦτα διαπτώματα. ὁ δὲ γεωγραφικὸσ οὐκ ἐπιχωρίῳ γεωγραφεῖ, οὐδὲ πολιτικῷ τοιούτῳ, ὅστισ μηδὲν ἐφρόντισε τῶν λεγομένων ἰδίωσ μαθημάτων· οὐδὲ γὰρ θεριστῇ καὶ σκαπανεῖ, ἀλλὰ τῷ πεισθῆναι δυναμένῳ τὴν γῆν ἔχειν οὕτω τὴν ὅλην, ὡσ οἱ μαθηματικοί φασι, καὶ τὰ ἄλλα τὰ πρὸσ τὴν ὑπόθεσιν τὴν τοιαύτην. κελεύει τε τοῖσ προσιοῦσιν ἐκεῖνα προενθυμηθεῖσι τὰ ἑξῆσ ἐφορᾶν· ἐκείνοισ γὰρ τὰ ἀκόλουθα ἐρεῖν, ὥστε μᾶλλον ποιήσασθαι τῶν παραδιδομένων ἀσφαλῆ τὴν χρῆσιν τοὺσ ἐντυγχάνοντασ, ἂν ἀκούωσι μαθηματικῶσ, τοῖσ δ’ ἄλλωσ ἔχουσιν οὔ φησι γεωγραφεῖν.

SEARCH

MENU NAVIGATION