Strabo, Geography, book 2, chapter 1 26:

(스트라본, 지리학, book 2, chapter 1 26:)

φέρε δὴ ἐπὶ τὴν ἀνταίρουσαν τῇ Κινναμωμοφόρῳ καὶ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ παραλλήλου πρὸσ ἑώ κειμένην ὑποβῶμεν. αὕτη δ’ ἐστὶν ἡ περὶ τὴν Ταπροβάνην· ἡ δὲ Ταπροβάνη πεπίστευται σφόδρα ὅτι τῆσ Ἰνδικῆσ πρόκειται πελαγία μεγάλη νῆσοσ πρὸσ νότον, μηκύνεται δὲ ἐπὶ τὴν Αἰθιοπίαν πλέον ἢ πεντακισχιλίουσ σταδίουσ, ὥσ φασιν, ἐξ ἧσ καὶ ἐλέφαντα κομίζεσθαι πολὺν εἰσ τὰ τῶν Ἰνδῶν ἐμπόρια καὶ χελώνεια καὶ ἄλλον φόρτον. ταύτῃ δὴ τῇ νήσῳ πλάτοσ προστεθὲν τὸ ἀνάλογον τῷ μήκει καὶ δίαρμα τὸ ἐπ’ αὐτὴν ἐκ τῆσ Ἰνδικῆσ τῶν μὲν τρισχιλίων σταδίων οὐκ ἂν ἔλαττον ποιήσειε διάστημα, ὅσον ἦν τὸ ἀπὸ τοῦ ὁρ́ου τῆσ οἰκουμένησ εἰσ Μερόην, εἴπερ μέλλει τὰ ἄκρα τῆσ Ἰνδικῆσ ἀνταίρειν τῇ Μερόῃ· πιθανώτερον δ’ ἐστὶ καὶ πλείουσ τῶν τρισχιλίων τιθέναι. εἰ δὴ τοῦτο προσθείη τισ τοῖσ τρισμυρίοισ, οἷσ φησιν ὁ Δηίμαχοσ μέχρι τῆσ εἰσ Βακτρίουσ καὶ Σογδιανοὺσ ὑπερθέσεωσ, ἐκπέσοι ἂν πάντα ταῦτα τὰ ἔθνη τῆσ οἰκουμένησ καὶ τῆσ εὐκράτου. τίσ ἂν οὖν θαρρήσειε ταῦτα λέγειν, ἀκούων καὶ τῶν πάλαι καὶ τῶν νῦν τὴν εὐκρασίαν καὶ τὴν εὐκαρπίαν λεγόντων πρῶτον μὲν τὴν τῶν προσβόρρων Ἰνδῶν, ἔπειτα δὲ καὶ τὴν ἐν τῇ Ὑρκανίᾳ καὶ τῇ Ἀρίᾳ καὶ ἐφεξῆσ τῇ τε Μαργιανῇ καὶ τῇ Βακτριανῇ; ἅπασαι γὰρ αὗται προσεχεῖσ μέν εἰσι τῇ βορείῳ πλευρᾷ τοῦ Ταύρου, καὶ ἥ γε Βακτριανὴ καὶ πλησιάζει τῇ εἰσ Ἰνδοὺσ ὑπερθέσει, τοσαύτῃ δ’ εὐδαιμονίᾳ κέχρηνται ὥστε πάμπολύ τι ἀπέχειν τῆσ ἀοικήτου. ἐν μέν γε τῇ Ὑρκανίᾳ τὴν ἄμπελον μετρητὴν οἴνου φέρειν φασί, τὴν δὲ συκῆν μεδίμνουσ ἑξήκοντα, τὸν δὲ σῖτον ἐκ τοῦ ἐκπεσόντοσ καρποῦ τῆσ καλάμησ πάλιν φύεσθαι, ἐν δὲ τοῖσ δένδρεσι σμηνουργεῖσθαι καὶ τῶν φύλλων ἀπορρεῖν μέλι, ὅπερ γίνεσθαι μὲν καὶ τῆσ Μηδίασ ἐν τῇ Ματιανῇ καὶ τῆσ Ἀρμενίασ ἐν τῇ Σακασηνῇ καὶ τῇ Ἀραξηνῇ· ἀλλ’ ἐνταῦθα μὲν οὐκ ἐπ’ ἴσησ θαυμαστόν, εἴπερ εἰσὶ νοτιώτεραι τῆσ Ὑρκανίασ καὶ εὐκρασίᾳ διαφέρουσαι τῆσ ἄλλησ χώρασ· ἐκεῖ δὲ μᾶλλον. ἐν δὲ τῇ Μαργιανῇ τὸν πυθμένα φασὶν εὑρίσκεσθαι τῆσ ἀμπέλου πολλάκισ δυεῖν ἀνδρῶν ὀργυιαῖσ περιληπτόν, τὸν δὲ βότρυν δίπηχυν. παραπλησίαν δὲ λέγουσι καὶ τὴν Ἀρίαν, εὐοινίᾳ δὲ καὶ ὑπερβάλλειν, ἐν ᾗ γε καὶ εἰσ τριγένειαν παραμένειν ἐν ἀπιττώτοισ ἄγγεσι τὸν οἶνον· πάμφορον δ’ εἶναι καὶ τὴν Βακτριανὴν πλὴν ἐλαίου, πλησίον τῇ Ἀρίᾳ παρακειμένην.

SEARCH

MENU NAVIGATION