Sophocles, Ajax, episode 1:

(소포클레스, Ajax, episode 1:)

ἀεὶ μέν, ὦ παῖ Λαρτίου, δέδορκά σε πεῖράν τιν’ ἐχθρῶν ἁρπάσαι θηρώμενον· καὶ νῦν ἐπὶ σκηναῖσ σε ναυτικαῖσ ὁρῶ Αἰάντοσ, ἔνθα τάξιν ἐσχάτην ἔχει, πάλαι κυνηγετοῦντα καὶ μετρούμενον ἴχνη τὰ κείνου νεοχάραχθ’, ὅπωσ ἴδῃσ εἴτ’ ἔνδον εἴτ’ οὐκ ἔνδον. εὖ δέ σ’ ἐκφέρει κυνὸσ Λακαίνησ ὥσ τισ εὔρινοσ βάσισ. ἔνδον γὰρ ἁνὴρ ἄρτι τυγχάνει, κάρα στάζων ἱδρῶτι καὶ χέρασ ξιφοκτόνουσ. καί σ’ οὐδὲν εἴσω τῆσδε παπταίνειν πύλησ ἔτ’ ἔργον ἐστίν, ἐννέπειν δ’ ὅτου χάριν σπουδὴν ἔθου τήνδ’, ὡσ παρ’ εἰδυίασ μάθῃσ. ὦ φθέγμ’ Ἀθάνασ, φιλτάτησ ἐμοὶ θεῶν, ὡσ εὐμαθέσ σου, κἂν ἄποπτοσ ᾖσ ὅμωσ, φώνημ’ ἀκούω καὶ ξυναρπάζω φρενὶ χαλκοστόμου κώδωνοσ ὡσ Τυρσηνικῆσ. καὶ νῦν ἐπέγνωσ εὖ μ’ ἐπ’ ἀνδρὶ δυσμενεῖ βάσιν κυκλοῦντ’, Αἰάντι τῷ σακεσφόρῳ· κεῖνον γάρ, οὐδέν’ ἄλλον, ἰχνεύω πάλαι. νυκτὸσ γὰρ ἡμᾶσ τῆσδε πρᾶγοσ ἄσκοπον ἔχει περάνασ, εἴπερ εἴργασται τάδε· ἴσμεν γὰρ οὐδὲν τρανέσ, ἀλλ’ ἀλώμεθα· κἀγὼ ’θελοντὴσ τῷδ’ ὑπεζύγην πόνῳ. ἐφθαρμένασ γὰρ ἀρτίωσ εὑρίσκομεν λείασ ἁπάσασ καὶ κατηναρισμένασ ἐκ χειρὸσ αὐτοῖσ ποιμνίων ἐπιστάταισ. τήνδ’ οὖν ἐκείνῳ πᾶσ τισ αἰτίαν νέμει. καί μοί τισ ὀπτὴρ αὐτὸν εἰσιδὼν μόνον πηδῶντα πεδία σὺν νεορράντῳ ξίφει φράζει τε κἀδήλωσεν· εὐθέωσ δ’ ἐγὼ κατ’ ἴχνοσ ᾄσσω, καὶ τὰ μὲν σημαίνομαι, τὰ δ’ ἐκπέπληγμαι κοὐκ ἔχω μαθεῖν ὅτου. καιρὸν δ’ ἐφήκεισ· πάντα γὰρ τά τ’ οὖν πάροσ τά τ’ εἰσέπειτα σῇ κυβερνῶμαι χερί.

상위

Ajax

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION