Septuagint, Prophetia Ezechielis 28:

(70인역 성경, 에제키엘서 28:)

ΚΑΙ ἐγένετο λόγοσ Κυρίου πρόσ με λέγων. καὶ σὺ υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπὸν τῷ ἄρχοντι Τύρου. τάδε λέγει Κύριοσ. ἀνθ’ ὧν ὑψώθη σου ἡ καρδία, καὶ εἶπασ. θεόσ εἰμι ἐγώ, κατοικίαν θεοῦ κατῴκησα ἐν καρδίᾳ θαλάσσησ, σὺ δὲ εἶ ἄνθρωποσ καὶ οὐ Θεόσ, καὶ ἔδωκασ τὴν καρδίαν σου ὡσ καρδίαν Θεοῦ. μὴ σοφώτεροσ εἶ σὺ τοῦ Δανιήλ̣ ἢ σοφοὶ οὐκ ἐπαίδευσάν σε τῇ ἐπιστήμη αὐτῶν̣ μὴ ἐν τῇ ἐπιστήμῃ σου ἢ τῇ φρονήσει σου ἐποίησασ σεαυτῷ δύναμιν καὶ χρυσίον καὶ ἀργύριον ἐν τοῖσ θησαυροῖσ σου̣ ἐν τῇ πολλῇ ἐπιστήμῃ σου καὶ ἐμπορίᾳ σου ἐπλήθυνασ δύναμίν σου, ὑψώθη ἡ καρδία σου ἐν τῇ δυνάμει σου. διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριοσ. ἐπειδὴ δέδωκασ τὴν καρδίαν σου ὡσ καρδίαν Θεοῦ, ἀντὶ τούτου ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ἐπὶ σὲ ἀλλοτρίουσ λοιμοὺσ ἀπὸ ἐθνῶν, καὶ ἐκκενώσουσι τὰσ μαχαίρασ αὐτῶν ἐπὶ σὲ καὶ ἐπὶ τὸ κάλλοσ τῆσ ἐπιστήμησ σου καὶ στρώσουσι τὸ κάλλοσ σου εἰσ ἀπώλειαν. καὶ καταβιβάσουσί σε, καὶ ἀποθανῇ θανάτῳ τραυματιῶν ἐν καρδίᾳ θαλάσσησ. μὴ λέγων ἐρεῖσ. Θεόσ εἰμι ἐγώ, ἐνώπιον τῶν ἀναιρούντων σε̣ σὺ δὲ εἶ ἄνθρωποσ καὶ οὐ Θεόσ. ἐν πλήθει ἀπεριτμήτων ἀπολῇ ἐν χερσὶν ἀλλοτρίων, ὅτι ἐγὼ ἐλάλησα, λέγει Κύριοσ. ‐ Καὶ ἐγένετο λόγοσ Κυρίου πρόσ με λέγων. υἱὲ ἀνθρώπου, λαβὲ θρῆνον ἐπὶ τὸν ἄρχοντα Τύρου καὶ εἰπὸν αὐτῷ. τάδε λέγει Κύριοσ Κύριοσ. σὺ ἀποσφράγισμα ὁμοιώσεωσ καὶ στέφανοσ κάλλους ἐν τῇ τρυφῇ τοῦ παραδείσου τοῦ Θεοῦ ἐγενήθησ. πάντα λίθον χρηστὸν ἐνδέδεσαι, σάρδιον καὶ τοπάζιον καὶ σμάραγδον καὶ ἄνθρακα καὶ σάπφειρον καὶ ἴασπιν καὶ ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ λιγύριον καί ἀχάτην καὶ ἀμέθυστον καὶ χρυσόλιθον καὶ βηρύλλιον καὶ ὀνύχιον, καὶ χρυσίου ἐνέπλησασ τοὺσ θησαυρούσ σου καὶ τὰσ ἀποθήκασ σου ἐν σοὶ ἀφ’ ἧσ ἡμέρασ ἐκτίσθησ σύ. μετὰ τοῦ Χεροὺβ ἔθηκά σε ἐν ὄρει ἁγίῳ Θεοῦ, ἐγενήθησ ἐν μέσῳ λίθων πυρίνων. ἐγενήθησ σὺ ἄμωμοσ ἐν ταῖσ ἡμέραισ σου, ἀφ’ ἧσ ἡμέρασ σὺ ἐκτίσθησ ἕωσ εὑρέθη τὰ ἀδικήματα ἐν σοί. ἀπὸ πλήθουσ τῆσ ἐμπορίασ σου ἔπλησασ τὰ ταμιεῖά σου ἀνομίασ καὶ ἥμαρτεσ καὶ ἐτραυματίσθησ ἀπὸ ὄρουσ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἤγαγέ σε τὸ Χεροὺβ ἐκ μέσου λίθων πυρίνων. ὑψώθη ἡ καρδία σου ἐπὶ τῷ κάλλει σου, διεφθάρη ἡ ἐπιστήμη σου μετὰ τοῦ κάλλουσ σου. διὰ πλῆθοσ ἁμαρτιῶν σου ἐπὶ τὴν γῆν ἔρριψά σε, ἐναντίον βασιλέων ἔδωκά σε παραδειγματισθῆναι. διὰ τὸ πλῆθοσ τῶν ἁμαρτιῶν σου καὶ τῶν ἀδικιῶν τῆσ ἐμπορίασ σου ἐβεβήλωσα τά ἱερά σου, καὶ ἐξάξω πῦρ ἐκ μέσου σου, τοῦτο καταφάγεταί σε. καὶ δώσω σε εἰσ σποδὸν ἐπὶ τῆσ γῆσ σου ἐναντίον πάντων τῶν ὁρώντων σε. καὶ πάντεσ οἱ ἐπιστάμενοί σε ἐν τοῖσ ἔθνεσι στυγνάσουσιν ἐπὶ σέ. ἀπώλεια ἐγένου καὶ οὐχ ὑπάρξεισ ἔτι εἰσ τὸν αἰῶνα. Καὶ ἐγένετο λόγοσ Κυρίου πρόσ με λέγων. υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Σιδῶνα καὶ προφήτευσον ἐπ’ αὐτὴν καὶ εἰπόν. τάδε λέγει Κύριοσ. ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σέ, Σιδών, καὶ ἐνδοξασθήσομαι ἐν σοί, καὶ γνώσῃ ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριοσ ἐν τῷ ποιῆσαί με ἐν σοὶ κρίματα, καὶ ἁγιασθήσομαι ἐν σοί. αἷμα καὶ θάνατοσ ἐν ταῖσ πλατείαισ σου, καὶ πεσοῦνται τετραυματισμένοι ἐν μαχαίραισ ἐν σοὶ περικύκλῳ σου. καὶ γνώσονται διότι ἐγώ εἰμι Κύριοσ. ‐ Καὶ οὐκ ἔσονται οὐκέτι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Ἰσραὴλ σκόλοψ πικρίασ καὶ ἄκανθα ὀδύνησ ἀπὸ πάντων τῶν περικύκλῳ αὐτῶν τῶν ἀτιμασάντων αὐτούσ. καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριοσ. τάδε λέγει Κύριοσ Κύριοσ. καὶ συνάξω τὸν Ἰσραὴλ ἐκ τῶν ἐθνῶν, οὗ διεσκορπίσθησαν ἐκεῖ, καὶ ἁγιασθήσομαι ἐν αὐτοῖσ ἐνώπιον τῶν λαῶν καὶ τῶν ἐθνῶν. καὶ κατοικήσουσιν ἐπὶ τῆσ γῆσ αὐτῶν, ἣν δέδωκα τῷ δούλῳ μου Ἰακώβ, καὶ κατοικήσουσιν ἐπ’ αὐτῆσ ἐν ἐλπίδι καὶ οἰκοδομήσουσιν οἰκίασ καὶ φυτεύσουσιν ἀμπελῶνασ καὶ κατοικήσουσιν ἐν ἐλπίδι, ὅταν ποιήσω κρίμα ἐν πᾶσι τοῖσ ἀτιμάσασιν αὐτοὺσ ἐν τοῖσ κύκλῳ αὐτῶν. καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριοσ ὁ Θεὸσ αὐτῶν καὶ ὁ Θεὸσ τῶν πατέρων αὐτῶν.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION