Septuagint, Prophetia Ezechielis 20:

(70인역 성경, 에제키엘서 20:)

ΚΑΙ ἐγένετο ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑβδόμῳ, ἐν τῷ πέμπτῳ μηνί, δεκάτῃ τοῦ μηνόσ, ἦλθον ἄνδρεσ ἐκ τῶν πρεσβυτέρων οἴκου Ἰσραὴλ ἐπερωτῆσαι τὸν Κύριον καὶ ἐκάθισαν πρὸ προσώπου μου. καὶ ἐγένετο λόγοσ Κυρίου πρόσ με λέγων. υἱὲ ἀνθρώπου, λάλησον πρὸσ τοὺσ πρεσβυτέρουσ τοῦ οἴκου Ἰσραὴλ καὶ ἐρεῖσ πρὸσ αὐτούσ. τάδε λέγει Κύριοσ. εἰ ἐπερωτῆσαί με ὑμεῖσ ἔρχεσθε̣ ζῶ ἐγὼ εἰ ἀποκριθήσομαι ὑμῖν, λέγει Κύριοσ. εἰ ἐκδικήσω αὐτοὺσ ἐκδικήσει, υἱὲ ἀνθρώπου, τὰσ ἀνομίασ τῶν πατέρων αὐτῶν διαμάρτυραι αὐτοῖς καὶ ἐρεῖσ πρὸσ αὐτούσ. τάδε λέγει Κύριοσ. ἀφ’ ἧσ ἡμέρασ ᾑρέτισα τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐγνωρίσθην τῷ σπέρματι οἴκου Ἰακὼβ καὶ ἐγνώσθην αὐτοῖσ ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἀντελαβόμην τῇ χειρί μου αὐτῶν λέγων. ἐγὼ Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀντελαβόμην τῇ χειρί μου αὐτῶν τοῦ ἐξαγαγεῖν αὐτοὺσ ἐκ γῆσ Αἰγύπτου εἰσ τὴν γῆν, ἣν ἡτοίμασα αὐτοῖσ, γῆν ρέουσαν γάλα καὶ μέλι, κηρίον ἐστὶ παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν. καὶ εἶπα πρὸσ αὐτούσ. ἕκαστοσ βδελύγματα τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ ἀπορριψάτω, καὶ ἐν τοῖσ ἐπιτηδεύμασιν Αἰγύπτου μὴ μιαίνεσθε, ἐγὼ Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν. καὶ ἀπέστησαν ἀπ’ ἐμοῦ καὶ οὐκ ἠθέλησαν εἰσακοῦσαί μου, τὰ βδελύγματα τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν οὐκ ἀπέρριψαν καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα Αἰγύπτου οὐκ ἐγκατέλιπον. καὶ εἶπα τοῦ ἐκχέαι τὸν θυμόν μου ἐπ’ αὐτοὺσ τοῦ συντελέσαι τὴν ὀργήν μου ἐν αὐτοῖσ ἐν μέσῳ γῆσ Αἰγύπτου. καὶ ἐποίησα ὅπωσ τὸ ὄνομά μου τὸ παράπαν μὴ βεβηλωθῇ ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν, ὧν αὐτοί εἰσιν ἐν μέσῳ αὐτῶν, ἐν οἷσ ἐγνώσθην πρὸσ αὐτοὺσ ἐνώπιον αὐτῶν τοῦ ἐξαγαγεῖν αὐτοὺσ ἐκ γῆσ Αἰγύπτου. καὶ ἤγαγον αὐτοὺσ εἰσ τὴν ἔρημον καὶ ἔδωκα αὐτοῖσ τὰ προστάγματά μου καὶ τὰ δικαιώματά μου ἐγνώρισα αὐτοῖσ, ὅσα ποιήσει αὐτὰ ἄνθρωποσ καὶ ζήσεται ἐν αὐτοῖσ. καὶ τὰ σάββατά μου ἔδωκα αὐτοῖσ τοῦ εἶναι εἰσ σημεῖον ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ἀνὰ μέσον αὐτῶν τοῦ γνῶναι αὐτοὺσ διότι ἐγὼ Κύριοσ ὁ ἁγιάζων αὐτούσ. καὶ εἶπα πρὸσ τὸν οἶκον τοῦ Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἐρήμῳ. ἐν τοῖσ προστάγμασί μου πορεύεσθε. καὶ οὐκ ἐπορεύθησαν καὶ τὰ δικαιώματά μου ἀπώσαντο, ἃ ποιήσει αὐτὰ ἄνθρωποσ καὶ ζήσεται ἐν αὐτοῖσ, καὶ τὰ σάββατά μου ἐβεβήλωσαν σφόδρα. καὶ εἶπα τοῦ ἐκχέαι τὸν θυμόν μου ἐπ’ αὐτοὺσ ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ ἐξαναλῶσαι αὐτούσ. καὶ ἐποίησα ὅπωσ τὸ ὄνομά μου τὸ παράπαν μὴ βεβηλωθῇ ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξήγαγον αὐτοὺσ κατ’ ὀφθαλμοὺσ αὐτῶν. καὶ ἐγὼ ἐξῇρα τὴν χεῖρά μου ἐπ’ αὐτοὺσ ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ παράπαν τοῦ μὴ εἰσαγαγεῖν αὐτοὺσ εἰσ τὴν γῆν, ἣν ἔδωκα αὐτοῖσ, γῆν ρέουσαν γάλα καὶ μέλι, κηρίον ἐστὶ παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν, ἀνθ’ ὧν τὰ δικαιώματά μου ἀπώσαντο καὶ ἐν τοῖσ προστάγμασί μου οὐκ ἐπορεύθησαν ἐν αὐτοῖσ καὶ τὰ σάββατά μου ἐβεβήλουν καὶ ὀπίσω τῶν ἐνθυμημάτων καρδίασ αὐτῶν ἐπορεύοντο. καὶ ἐφείσατο ὁ ὀφθαλμόσ μου ἐπ’ αὐτοὺσ τοῦ ἐξαλεῖψαι αὐτοὺσ καὶ οὐκ ἐποίησα αὐτοὺσ εἰσ συντέλειαν ἐν τῇ ἐρήμῳ. καὶ εἶπα πρὸσ τὰ τέκνα αὐτῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ. ἐν τοῖσ νομίμοισ τῶν πατέρων ὑμῶν μὴ πορεύεσθε καὶ τὰ δικαιώματα αὐτῶν μὴ φυλάσσεσθε καὶ ἐν τοῖσ ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν μὴ συναναμίσγεσθε καὶ μὴ μιαίνεσθε. ἐγὼ Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν, ἐν τοῖσ προστάγμασί μου πορεύεσθε καὶ τὰ δικαιώματά μου φυλάσσεσθε, καὶ ποιεῖτε αὐτά. καὶ τὰ σάββατά μου ἁγιάζετε, καὶ ἔστω εἰσ σημεῖον ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ ὑμῶν τοῦ γινώσκειν διότι ἐγὼ Κύριοσ ὁ Θεὸσ ὑμῶν. καὶ παρεπίκρανάν με καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν, ἐν τοῖσ προστάγμασί μου οὐκ ἐπορεύθησαν, καὶ τὰ δικαιώματά μου οὐκ ἐφυλάξαντο τοῦ ποιεῖν αὐτά, ἃ ποιήσει ἄνθρωποσ καὶ ζήσεται ἐν αὐτοῖσ, καὶ τὰ σάββατά μου ἐβεβήλουν. καὶ εἶπα τοῦ ἐκχέαι τὸν θυμόν μου ἐπ’ αὐτοὺσ ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ συντελέσαι τὴν ὀργήν μου ἐπ’ αὐτούσ. καὶ ἐποίησα ὅπωσ τὸ ὄνομά μου τὸ παράπαν μὴ βεβηλωθῇ ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξήγαγον αὐτοὺσ κατ’ ὀφθαλμοὺσ αὐτῶν. καὶ ἐξῇρα τὴν χεῖρά μου ἐπ’ αὐτοὺσ ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ διασκορπίσαι αὐτοὺσ ἐν τοῖσ ἔθνεσι καὶ διασπεῖραι αὐτοὺσ ἐν ταῖσ χώραισ, ἀνθ’ ὧν τὰ δικαιώματά μου οὐκ ἐποίησαν καὶ τὰ προστάγματά μου ἀπώσαντο καὶ τὰ σάββατά μου ἐβεβήλουν, καὶ ὀπίσω τῶν ἐνθυμημάτων τῶν πατέρων αὐτῶν ἦσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν. καὶ ἐγὼ ἔδωκα αὐτοῖσ προστάγματα οὐ καλὰ καὶ δικαιώματα, ἐν οἷσ οὐ ζήσονται ἐν αὐτοῖσ. καὶ μιανῶ αὐτοὺσ ἐν τοῖσ δόμασιν αὐτῶν ἐν τῷ διαπορεύεσθαί με πᾶν διανοῖγον μήτραν, ὅπωσ ἀφανίσω αὐτούσ. Διὰ τοῦτο λάλησον πρὸσ τὸν οἶκον τοῦ Ἰσραήλ, υἱὲ ἀνθρώπου, καὶ ἐρεῖσ πρὸσ αὐτούσ. τάδε λέγει Κύριοσ. ἕωσ τούτου παρώργισάν με οἱ πατέρεσ ὑμῶν ἐν τοῖσ παραπτώμασιν αὐτῶν, ἐν οἷσ παρέπεσον εἰσ ἐμέ. καὶ εἰσήγαγον αὐτοὺσ εἰσ τὴν γῆν, ἣν ᾖρα τὴν χεῖρά μου τοῦ δοῦναι αὐτὴν αὐτοῖσ, καὶ εἶδον πάντα βουνὸν ὑψηλὸν καὶ πᾶν ξύλον κατάσκιον καὶ ἔθυσαν ἐκεῖ τοῖσ θεοῖσ αὐτῶν καὶ ἔταξαν ἐκεῖ ὀσμὴν εὐωδίασ καὶ ἔσπεισαν ἐκεῖ τὰσ σπονδὰσ αὐτῶν. καὶ εἶπον πρὸσ αὐτούσ. τί ἐστιν Ἀβαμά, ὅτι ὑμεῖσ εἰσπορεύεσθε ἐκεῖ̣ καὶ ἐπεκάλεσαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἀβαμὰ ἕωσ τῆσ σήμερον ἡμέρασ. διὰ τοῦτο εἰπὸν πρὸσ τὸν οἶκον τοῦ Ἰσραήλ. τάδε λέγει Κύριοσ. εἰ ἐν ταῖσ ἀνομίαισ τῶν πατέρων ὑμῶν ὑμεῖσ μιαίνεσθε καὶ ὀπίσω τῶν βδελυγμάτων αὐτῶν ὑμεῖσ ἐκπορνεύετε, καὶ ἐν ταῖσ ἀπαρχαῖσ τῶν δομάτων ὑμῶν, ἐν τοῖσ ἀφορισμοῖσ, οἷσ ὑμεῖσ μιαίνεσθε ἐν πᾶσι τοῖσ ἐνθυμήμασιν ὑμῶν ἕωσ τῆσ σήμερον ἡμέρασ, καὶ ἐγὼ ἀποκριθῶ ὑμῖν, οἶκοσ τοῦ Ἰσραήλ̣ ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριοσ, εἰ ἀποκριθήσομαι ὑμῖν, καὶ εἰ ἀναβήσεται ἐπὶ τὸ πνεῦμα ὑμῶν τοῦτο. καὶ οὐκ ἔσται ὃν τρόπον ὑμεῖσ λέγετε. ἐσόμεθα ὡσ τὰ ἔθνη καὶ ὡσ αἱ φυλαὶ τῆσ γῆσ τοῦ λατρεύειν ξύλοισ καὶ λίθοισ. διὰ τοῦτο, ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριοσ, ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ καὶ ἐν θυμῷ κεχυμένῳ βασιλεύσω ἐφ’ ὑμᾶσ. καὶ ἐξάξω ὑμᾶσ ἐκ τῶν λαῶν καὶ εἰσδέξομαι ὑμᾶσ ἐκ τῶν χωρῶν, οὗ διεσκορπίσθητε ἐν αὐταῖσ, ἐν χειρὶ κραταιᾷ καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῷ καὶ ἐν θυμῷ κεχυμένῳ. καὶ ἄξω ὑμᾶσ εἰσ τὴν ἔρημον τῶν λαῶν, καὶ διακριθήσομαι πρὸσ ὑμᾶσ ἐκεῖ πρόσωπον κατὰ πρόσωπον. ὃν τρόπον διεκρίθην πρὸσ τοὺσ πατέρασ ὑμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆσ Αἰγύπτου, οὕτωσ κρινῶ ὑμᾶσ, λέγει Κύριοσ. καὶ διάξω ὑμᾶσ ὑπὸ τὴν ράβδον μου καὶ εἰσάξω ὑμᾶσ ἐν ἀριθμῷ καὶ ἐκλέξω ἐξ ὑμῶν τοὺσ ἀσεβεῖσ καὶ τοὺσ ἀφεστηκότασ, διότι ἐκ τῆσ παροικεσίασ αὐτῶν ἐξάξω αὐτούσ, καὶ εἰσ τὴν γῆν τοῦ Ἰσραὴλ οὐκ εἰσελεύσονται. καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ Κύριοσ Κύριοσ. καὶ ὑμεῖσ οἶκοσ Ἰσραήλ, τάδε λέγει Κύριοσ Κύριοσ. ἕκαστοσ τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ ἐξάρατε. καὶ μετὰ ταῦτα εἰ ὑμεῖσ εἰσακούετέ μου καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον οὐ βεβηλώσετε οὐκέτι ἐν τοῖσ δώροισ ὑμῶν καὶ ἐν τοῖσ ἐπιτηδεύμασιν ὑμῶν. διότι ἐπὶ τοῦ ὄρουσ τοῦ ἁγίου μου, ἐπ’ ὄρουσ ὑψηλοῦ, λέγει Κύριοσ Κύριοσ, ἐκεῖ δουλεύσουσί μοι πᾶσ οἶκοσ Ἰσραὴλ εἰσ τέλοσ, καὶ ἐκεῖ προσδέξομαι καὶ ἐκεῖ ἐπισκέψομαι τὰσ ἀπαρχὰσ ὑμῶν καὶ τὰσ ἀπαρχὰσ τῶν ἀφορισμῶν ὑμῶν ἐν πᾶσι τοῖσ ἁγιάσμασιν ὑμῶν. ἐν ὀσμῇ εὐωδίασ προσδέξομαι ὑμᾶσ ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν με ὑμᾶσ ἐκ τῶν λαῶν καὶ εἰσδέχεσθαι ὑμᾶσ ἐκ τῶν χωρῶν, ἐν αἷσ διεσκορπίσθητε ἐν αὐταῖσ, καὶ ἁγιασθήσομαι ἐν ὑμῖν κατ’ ὀφθαλμοὺσ τῶν λαῶν. καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ Κύριοσ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν με ὑμᾶσ εἰσ τὴν γῆν τοῦ Ἰσραήλ, εἰσ τὴν γῆν, εἰσ ἣν ᾖρα τὴν χεῖρά μου τοῦ δοῦναι αὐτὴν τοῖσ πατράσιν ὑμῶν. καὶ μνησθήσεσθε ἐκεῖ τὰσ ὁδοὺσ ὑμῶν καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν, ἐν οἷσ ἐμιαίνεσθε ἐν αὐτοῖσ, καὶ κόψεσθε τὰ πρόσωπα ὑμῶν ἐν πάσαισ ταῖσ κακίαισ ὑμῶν. καὶ ἐπιγνώσεσθε διότι ἐγὼ Κύριοσ ἐν τῷ ποιῆσαί με οὕτωσ ὑμῖν, ὅπωσ τὸ ὄνομά μου μὴ βεβηλωθῇ κατὰ τὰσ ὁδοὺσ ὑμῶν τὰσ κακὰσ καὶ κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν τὰ διεφθαρμένα, λέγει Κύριοσ. . καὶ ἐγένετο λόγοσ Κυρίου πρόσ με λέγων. υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Θαιμὰν καὶ ἐπίβλεψον ἐπὶ Δαρὸμ καὶ προφήτευσον ἐπὶ δρυμὸν ἡγούμενον Ναγὲβ καὶ ἐρεῖσ τῷ δρυμῷ Ναγέβ. ἄκουε λόγον Κυρίου. τάδε λέγει Κύριοσ Κύριοσ. ἰδοὺ ἐγὼ ἀνάπτω ἐν σοὶ πῦρ, καὶ καταφάγεται ἐν σοὶ πᾶν ξύλον χλωρὸν καὶ πᾶν ξύλον ξηρόν, οὐ σβεσθήσεται ἡ φλὸξ ἡ ἐξαφθεῖσα, καὶ κατακαυθήσεται ἐν αὐτῇ πᾶν πρόσωπον ἀπὸ ἀπηλιώτου ἕωσ βορρᾶ. καὶ ἐπιγνώσεται πᾶσα σὰρξ ὅτι ἐγὼ Κύριοσ ἐξέκαυσα αὐτὸ καὶ οὐ σβεσθήσεται. καὶ εἶπα. μηδαμῶσ Κύριε Κύριε. αὐτοὶ λέγουσι πρόσ με. οὐχὶ παραβολή ἐστι λεγομένη αὕτη̣

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION