Septuagint, Prophetia Ezechielis 9:

(70인역 성경, 에제키엘서 9:)

ΚΑΙ ἀνέκραγεν εἰσ τὰ ὦτά μου φωνῇ μεγάλῃ λέγων. ἤγγικεν ἡ ἐκδίκησισ τῆσ πόλεωσ. καὶ ἕκαστοσ εἶχε τὰ σκεύη τῆσ ἐξολοθρεύσεωσ ἐν χειρὶ αὐτοῦ. καὶ ἰδοὺ ἓξ ἄνδρεσ ἤρχοντο ἀπὸ τῆσ ὁδοῦ τῆσ πύλησ τῆσ ὑψηλῆσ τῆσ βλεπούσησ πρὸσ βορρᾶν, καὶ ἑκάστου πέλυξ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. καὶ εἷσ ἀνὴρ ἐν μέσῳ αὐτῶν ἐνδεδυκὼσ ποδήρη, καὶ ζώνη σαπφείρου ἐπὶ τῆσ ὀσφύοσ αὐτοῦ. καὶ εἰσήλθοσαν καὶ ἔστησαν ἐχόμενοι τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ χαλκοῦ. καὶ δόξα Θεοῦ τοῦ Ἰσραὴλ ἀνέβη ἀπὸ τῶν Χερουβὶμ ἡ οὖσα ἐπ̓ αὐτῶν εἰσ τὸ αἴθριον τοῦ οἴκου. καὶ ἐκάλεσε τὸν ἄνδρα τὸν ἐνδεδυκότα τὸν ποδήρη, ὃσ εἶχεν ἐπί τῆσ ὀσφύοσ αὐτοῦ τὴν ζώνην, καὶ εἶπε πρὸσ αὐτόν. δίελθε μέσην τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ δὸσ τὸ σημεῖον ἐπὶ τὰ μέτωπα τῶν ἀνδρῶν τῶν καταστεναζόντων καὶ τῶν κατωδυνωμένων ἐπὶ πάσαισ ταῖσ ἀνομίαισ ταῖσ γινομέναισ ἐν μέσῳ αὐτῆσ. καὶ τούτοισ εἶπεν ἀκούοντόσ μου. πορεύεσθε ὀπίσω αὐτοῦ εἰσ τὴν πόλιν καὶ κόπτετε καὶ μὴ φείδεσθε τοῖσ ὀφθαλμοῖσ ὑμῶν καὶ μὴ ἐλεήσητε. πρεσβύτερον καὶ νεανίσκον καὶ παρθένον καὶ νήπια καὶ γυναῖκασ ἀποκτείνατε εἰσ ἐξάλειψιν, ἐπὶ δὲ πάντασ, ἐφ̓ οὕσ ἐστι τὸ σημεῖον, μὴ ἐγγίσητε. καὶ ἀπὸ τῶν ἁγίων μου ἄρξασθε. καὶ ἤρξαντο ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν τῶν πρεσβυτέρων, οἳ ἦσαν ἔσω ἐν τῷ οἴκῳ. καὶ εἶπε πρὸσ αὐτούσ. μιάνατε τὸν οἶκον καὶ πλήσατε τὰσ ὁδοὺσ νεκρῶν ἐκπορευόμενοι καὶ κόπτετε. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κόπτειν αὐτοὺσ καὶ πίπτω ἐπὶ πρόσωπόν μου καὶ ἀνεβόησα καὶ εἶπα. οἴμοι Κύριε, ἐξαλείφεισ σὺ τοὺσ καταλοίπουσ τοῦ Ἰσραὴλ ἐν τῷ ἐκχέαι σε τὸν θυμόν σου ἐπὶ Ἱερουσαλήμ̣ καὶ εἶπε πρόσ με. ἀδικία τοῦ οἴκου Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδα μεμεγάλυνται σφόδρα σφόδρα, ὅτι ἐπλήσθη ἡ γῆ λαῶν πολλῶν, καὶ ἡ πόλισ ἐπλήσθη ἀδικίασ καὶ ἀκαθαρσίασ. ὅτι εἶπαν. ἐγκαταλέλοιπε Κύριοσ τὴν γῆν, οὐκ ἐφορᾷ ὁ Κύριοσ. καὶ οὐ φείσεταί μου ὁ ὀφθαλμόσ, οὐδὲ μὴ ἐλεήσω. τὰσ ὁδοὺσ αὐτῶν εἰσ κεφαλὰσ αὐτῶν δέδωκα. καὶ ἰδοὺ ὁ ἀνὴρ ὁ ἐνδεδυκὼσ τὸν ποδήρη καὶ ἐζωσμένοσ τῇ ζώνῃ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ καὶ ἀπεκρίνατο λέγων. πεποίηκα καθὼσ ἐνετείλω μοι.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION