Septuagint, Prophetia Ezechielis 5:

(70인역 성경, 에제키엘서 5:)

ΚΑΙ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, λαβὲ σεαυτῷ ρομφαίαν ὀξεῖαν ὑπὲρ ξυρὸν κουρέωσ. κτήσῃ αὐτὴν σεαυτῷ καὶ ἐπάξεισ αὐτὴν ἐπὶ τὴν κεφαλήν σου καὶ ἐπὶ τὸν πώγωνά σου. καὶ λήψῃ ζυγὸν σταθμίων καὶ διαστήσεισ αὐτούσ. τὸ τέταρτον ἐν πυρὶ ἀνακαύσεισ ἐν μέσῃ τῇ πόλει κατὰ τὴν πλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ συγκλεισμοῦ. καὶ λήψῃ τὸ τέταρτον καὶ κατακαύσεισ αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῆσ, καὶ τὸ τέταρτον κατακόψεισ ἐν ρομφαίᾳ κύκλῳ αὐτῆσ, καὶ τὸ τέταρτον διασκορπιεῖσ τῷ πνεύματι, καὶ μάχαιραν ἐκκενώσω ὀπίσω αὐτῶν. καὶ λήψῃ ἐκεῖθεν ὀλίγουσ ἐν ἀριθμῷ καὶ συμπεριλήψῃ αὐτοὺσ τῇ ἀναβολῇ σου. καὶ ἐκ τούτων λήψῃ ἔτι καὶ ρίψεισ αὐτοὺσ εἰσ μέσον τοῦ πυρὸσ καὶ κατακαύσεισ αὐτοὺσ ἐν πυρί. ἐξ αὐτῆσ ἐξελεύσεται πῦρ. ‐ Καὶ ἐρεῖσ παντὶ οἴκω Ἰσραήλ. τάδε λέγει Κύριοσ. αὕτη ἡ Ἱερουσαλὴμ ἐν μέσῳ τῶν ἐθνῶν τέθεικα αὐτὴν καὶ τὰσ κύκλῳ αὐτῆσ χώρασ. καὶ ἐρεῖσ τὰ δικαιώματά μου τῇ ἀνόμῳ ἐκ τῶν ἐθνῶν καὶ τὰ νόμιμά μου ἐκ τῶν χωρῶν τῶν κύκλῳ αὐτῆσ, διότι τὰ δικαιώματά μου ἀπώσαντο καὶ ἐν τοῖσ νομίμοισ μου οὐκ ἐπορεύθησαν ἐν αὐτοῖσ. διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριοσ. ἀνθ̓ ὧν ἡ ἀφορμὴ ὑμῶν ἐκ τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ ὑμῶν καὶ ἐν τοῖσ νομίμοισ μου οὐκ ἐπορεύθητε καὶ τὰ δικαιώματά μου οὐκ ἐποιήσατε, ἀλλ̓ οὐδὲ κατὰ τὰ δικαιώματα τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ ὑμῶν οὐ πεποιήκατε, διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριοσ. ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ καὶ ποιήσω ἐν μέσῳ σου κρίμα ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν καὶ ποιήσω ἐν σοὶ ἃ οὐ πεποίηκα καὶ ἃ οὐ ποιήσω ὅμοια αὐτοῖσ ἔτι κατὰ πάντα τὰ βελύγματά σου. διὰ τοῦτο πατέρεσ φάγονται τέκνα ἐν μέσῳ σου, καὶ τέκνα φάγονται πατέρασ. καὶ ποιήσω ἐν σοὶ κρίματα καὶ διασκορπιῶ πάντασ τοὺσ καταλοίπουσ σου εἰσ πάντα ἄνεμον. διὰ τοῦτο ζῶ ἐγώ, λέγει Κύριοσ, ἦ μὴν ἀνθ̓ ὧν τὰ ἅγιά μου ἐμίανασ ἐν πᾶσι τοῖσ βδελύγμασί σου, κἀγὼ ἀπώσομαί σε, οὐ φείσεταί μου ὁ ὀφθαλμόσ, κἀγὼ οὐκ ἐλεήσω. τὸ τέταρτόν σου ἐν θανάτῳ ἀναλωθήσεται, καὶ τὸ τέταρτόν σου ἐν λιμῷ συντελεσθήσεται ἐν μέσῳ σου, καὶ τὸ τέταρτόν σου εἰσ πάντα ἄνεμον σκορπιῶ αὐτούσ, καὶ τὸ τέταρτόν σου ἐν ρομφαίᾳ πεσοῦνται κύκλῳ σου, καὶ μάχαιραν ἐκκενώσω ὀπίσω αὐτῶν. καὶ συντελεσθήσεται ὁ θυμόσ μου καὶ ἡ ὀργή μου ἐπ̓ αὐτούσ, καὶ ἐπιγνώσῃ διότι ἐγὼ Κύριοσ λελάληκα ἐν ζήλῳ μου ἐν τῷ συντελέσαι με τὴν ὀργήν μου ἐπ̓ αὐτούσ. καὶ θήσομαί σε εἰσ ἔρημον καὶ τὰσ θυγατέρασ σου κύκλῳ σου ἐνώπιον παντὸσ διοδεύοντοσ, καὶ ἔσῃ στενακτὴ καὶ δηλαϊστὴ ἐν τοῖσ ἔθνεσι τοῖσ κύκλῳ σου ἐν τῷ ποιῆσαί με ἐν σοὶ κρίματα ἐν ἐκδικήσει θυμοῦ μου. ἐγὼ Κύριοσ λελάληκα. καὶ ἐν τῷ ἀποστεῖλάι με βολίδασ τοῦ λιμοῦ ἐπ̓ αὐτοὺσ καὶ ἔσονται εἰσ ἔκλειψιν, καὶ συντρίψω στήριγμα ἄρτου σου. καὶ ἐξαποστελῶ ἐπὶ σὲ λιμὸν καὶ θηρία πονηρὰ καὶ τιμωρήσομαί σε, καὶ θάνατοσ καὶ αἷμα διελεύσονται ἐπὶ σέ, καὶ ρομφαίαν ἐπάξω ἐπὶ σὲ κυκλόθεν. ἐγὼ Κύριοσ λελάληκα.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION