Septuagint, Liber Isaiae 58:

(70인역 성경, 이사야서 58:)

ΑΝΑΒΟΗΣΟΝ ἐν ἰσχύϊ καὶ μὴ φείσῃ, ὡσ σάλπιγγα ὕψωσον τὴν φωνήν σου, καὶ ἀνάγγειλον τῷ λαῷ μου τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν καὶ τῷ οἴκῳ Ἰακὼβ τὰσ ἀνομίασ αὐτῶν. ἐμὲ ἡμέραν ἐξ ἡμέρασ ζητοῦσι καὶ γνῶναί μου τὰσ ὁδοὺσ ἐπιθυμοῦσιν. ὡσ λαὸσ δικαιοσύνην πεποιηκὼσ καὶ κρίσιν Θεοῦ αὐτοῦ μὴ ἐγκαταλελοιπὼσ αἰτοῦσί με νῦν κρίσιν δικαίαν καὶ ἐγγίζειν Θεῷ ἐπιθυμοῦσι λέγοντεσ. τί ὅτι ἐνησταύσαμεν καὶ οὐκ εἶδεσ̣ ἐταπεινώσαμεν τὰσ ψυχὰσ ἡμῶν καὶ οὐκ ἔγνωσ̣ ἐν γὰρ ταῖσ ἡμέραισ τῶν νηστειῶν ὑμῶν εὑρίσκετε τὰ θελήματα ὑμῶν καὶ πάντασ τοὺσ ὑποχειρίουσ ὑμῶν ὑπονύσσετε. εἰ εἰσ κρίσεισ καὶ μάχασ νηστεύετε καὶ τύπτετε πυγμαῖσ ταπεινόν, ἱνατί μοι νηστεύετε ὡσ σήμερον, ἀκουσθῆναι ἐν κραυγῇ τὴν φωνὴν ὑμῶν̣ οὐ ταύτην τὴν νηστείαν ἐξελεξάμην καὶ ἡμέραν ταπεινοῦν ἄνθρωπον τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. οὐδ̓ ἂν κάμψῃσ ὡσ κρίκον τὸν τράχηλόν σου καὶ σάκκον καὶ σποδὸν ὑποστρώσῃ, οὐδ̓ οὕτω καλέσετε νηστείαν δεκτήν. οὐχὶ τοιαύτην νηστείαν ἐγὼ ἐξελεξάμην, λέγει Κύριοσ, ἀλλὰ λύε πάντα σύνδεσμον ἀδικίασ, διάλυε στραγγαλιὰσ βιαίων συναλλαγμάτων, ἀπόστελλε τεθραυσμένουσ ἐν ἀφέσει καὶ πᾶσαν συγγραφὴν ἄδικον διάσπα. διάθρυπτε πεινῶντι τὸν ἄρτον σου καὶ πτωχοὺσ ἀστέγουσ εἴσαγε εἰσ τὸν οἶκόν σου. ἐὰν ἴδῃσ γυμνόν, περίβαλε, καὶ ἀπὸ τῶν οἰκείων τοῦ σπέρματόσ σου οὐχ ὑπερόψει. τότε ραγήσεται πρώϊμον τὸ φῶσ σου, καὶ τὰ ἰάματά σου ταχὺ ἀνατελεῖ, καὶ προπορεύσεται ἔμπροσθέν σου ἡ δικαιοσύνη σου, καὶ ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ περιστελεῖ σε. τότε βοήσῃ, καὶ ὁ Θεὸσ εἰσακούσεταί σου. ἔτι λαλοῦντόσ σου ἐρεῖ. ἰδοὺ πάρειμι. ἐὰν ἀφέλῃσ ἀπὸ σοῦ σύνδεσμον καὶ χειροτονίαν καὶ ρῆμα γογγυσμοῦ καὶ δῷσ πεινῶντι τὸν ἄρτον ἐκ ψυχῆσ σου καὶ ψυχὴν τεταπεινωμένην ἐμπλήσῃσ, τότε ἀνατελεῖ ἐν τῷ σκότει τὸ φῶσ σου, καὶ τὸ σκότοσ σου ὡσ μεσημβρία. καὶ ἔσται ὁ Θεόσ σου μετὰ σοῦ διαπαντόσ. καὶ ἐμπλησθήσῃ καθάπερ ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχή σου, καὶ τὰ ὀστᾶ σου πιανθήσεται, καὶ ἔσῃ ὡσ κῆποσ μεθύων καὶ ὡσ πηγὴ ἣν μὴ ἐξέλιπεν ὕδωρ καὶ τὰ ὀστᾶ σου ὡσ βοτάνη ἀνατελεῖ καὶ πιανθήσεται καὶ κληρονομήσουσι γενεὰσ γενεῶν. καὶ οἰκοδομηθήσονταί σου αἱ ἔρημοι αἰώνιοι, καὶ ἔσται σου τὰ θεμέλια αἰώνια γενεῶν γενεαῖσ. καὶ κληθήσῃ Οἰκοδόμοσ φραγμῶν, καὶ τοὺσ τρίβουσ τοὺσ ἀναμέσον παύσεισ. ἐὰν ἀποστρέψῃσ τὸν πόδα σου ἀπὸ τῶν σαββάτων τοῦ μὴ ποιεῖν τὰ θελήματά σου ἐν τῇ ἡμέρα τῇ ἁγίᾳ καὶ καλέσεισ τὰ σάββατα τρυφερά, ἅγια τῷ Θεῷ σου, οὐκ ἀρεῖσ τὸν πόδα σου ἐπ̓ ἔργῳ, οὐδὲ λαλήσεισ λόγον ἐν ὀργῇ ἐκ τοῦ στόματόσ σου, καὶ ἔσῃ πεποιθὼσ ἐπὶ Κύριον, καὶ ἀναβιβάσει σε ἐπὶ τὰ ἀγαθὰ τῆσ γῆσ καὶ ψωμιεῖ σε τὴν κληρονομίαν Ἰακὼβ τοῦ πατρόσ σου. τὸ γὰρ στόμα Κυρίου ἐλάλησε ταῦτα.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION