Septuagint, Liber Isaiae 54:

(70인역 성경, 이사야서 54:)

ΕΥΦΡΑΝΘΗΤΙ, στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ρῆξον καὶ βόησον, ἡ οὐκ ὠδίνουσα, ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆσ ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆσ ἐχούσησ τὸν ἄνδρα. εἶπε γὰρ Κύριοσ. πλάτυνον τὸν τόπον τῆσ σκηνῆσ σου καὶ τῶν αὐλαιῶν σου, πῆξον, μὴ φείσῃ. μάκρυνον τὰ σχοινίσματά σου καὶ τοὺσ πασσάλουσ σου κατίσχυσον. ἔτι εἰσ τὰ δεξιὰ καὶ εἰσ τὰ ἀριστερὰ ἐκπέτασον, καὶ τὸ σπέρμα σου ἔθνη κληρονομήσει, καὶ πόλεισ ἠρημωμένασ κατοικιεῖσ. μὴ φοβοῦ, ὅτι κατῃσχύνθησ, μηδὲ ἐντραπῇσ, ὅτι ὠνειδίσθησ. ὅτι αἰσχύνην αἰώνιον ἐπιλήσῃ καὶ ὄνειδοσ τῆσ χηρείασ σου οὐ μὴ μνησθήσῃ ἔτι. ὅτι Κύριοσ ὁ ποιῶν σε, Κύριοσ σαβαὼθ ὄνομα αὐτῷ. καὶ ὁ ρυσάμενόσ σε αὐτὸσ Θεὸσ Ἰσραήλ, πάσῃ τῇ γῇ κληθήσεται. οὐχ ὡσ γυναῖκα καταλελειμμένην καὶ ὀλιγόψυχον κέκληκέ σε Κύριοσ, οὐδ̓ ὡσ γυναίκα ἐκ νεότητοσ μεμισημένην, εἶπεν ὁ Θεόσ σου. χρόνον μικρὸν κατέλιπόν σε καὶ μετ̓ ἐλέουσ μεγάλου ἐλεήσω σε, ἐν θυμῷ μικρῷ ἀπέστρεψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ σοῦ καὶ ἐν ἐλέει αἰωνίῳ ἐλεήσω σε, εἶπεν ὁ ρυσάμενόσ σε Κύριοσ. ἀπὸ τοῦ ὕδατοσ τοῦ ἐπὶ Νῶε τοῦτό μοί ἐστι. καθότι ὤμοσα αὐτῷ ἐν τῷ χρόνῳ ἐκείνῳ τῇ γῇ μὴ θυμωθήσεσθαι ἐπὶ σοὶ ἔτι, μηδὲ ἐν ἀπειλῇ σου τὰ ὄρη μεταστήσεσθαι, οὐδ̓ οἱ βουνοί σου μετακινηθήσονται, οὕτωσ οὐδὲ τὸ παῤ ἐμοῦ σοὶ ἔλεοσ ἐκλείψει, οὐδὲ ἡ διαθήκη τῆσ εἰρήνησ σου οὐ μὴ μεταστῇ. εἶπε γὰρ Κύριοσ. ἵλεώσ σοι. Ταπεινὴ καὶ ἀκατάστατοσ, οὐ παρεκλήθησ, ἰδοὺ ἐγὼ ἑτοιμάζω σοι ἄνθρακα τὸν λίθον σου καὶ τὰ θεμέλιά σου σάπφειρον καὶ θήσω τὰσ ἐπάλξεισ σου ἴασπιν καὶ τὰσ πύλασ σου λίθουσ κρυστάλλου καὶ τὸν περίβολόν σου λίθουσ ἐκλεκτοὺς καὶ πάντασ τοὺσ υἱούσ σου διδακτοὺσ Θεοῦ καὶ ἐν πολλῇ εἰρήνῃ τὰ τέκνα σου. καὶ ἐν δικαιοσύνῃ οἰκοδομηθήσῃ. ἀπέχου ἀπὸ ἀδίκου καὶ οὐ φοβηθήσῃ, καὶ τρόμοσ οὐκ ἐγγιεῖ σοι. ἰδοὺ προσήλυτοι προσελεύσονταί σοι δἰ ἐμοῦ καὶ ἐπὶ σὲ καταφεύξονται. ἰδοὺ ἐγὼ ἔκτισά σε οὐχ ὡσ χαλκεὺσ φυσῶν ἄνθρακασ καὶ ἐκφέρων σκεῦοσ εἰσ ἔργον. ἐγὼ δὲ ἔκτισά σε οὐκ εἰσ ἀπώλειαν φθεῖραι πᾶν σκεῦοσ φθαρτόν, ἐπὶ σὲ οὐκ εὐοδώσω, καὶ πᾶσα φωνὴ ἀναστήσεται ἐπὶ σὲ εἰσ κρίσιν. πάντασ αὐτοὺσ ἡττήσεισ, οἱ δὲ ἔνοχοί σου ἔσονται ἐν αὐτῇ. ἔστι κληρονομία τοῖσ θεραπεύουσι Κύριον, καὶ ἡμεῖσ ἔσεσθέ μοι δίκαιοι, λέγει Κύριοσ.

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION