Septuagint, Liber Isaiae 3:

(70인역 성경, 이사야서 3:)

ΙΔΟΥ δὴ ὁ δεσπότησ Κύριοσ σαβαὼθ ἀφελεῖ ἀπὸ τῆσ Ἰουδαίασ καὶ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ ἰσχύοντα καὶ ἰσχύουσαν, ἰσχὺν ἄρτου καὶ ἰσχὺν ὕδατοσ, γίγαντα καὶ ἰσχύοντα καὶ ἄνθρωπον πολεμιστὴν καὶ δικαστὴν καὶ προφήτην καὶ στοχαστὴν καὶ πρεσβύτερον καὶ πεντηκόνταρχον καὶ θαυμαστὸν σύμβουλον καὶ σοφὸν ἀρχιτέκτονα καὶ συνετὸν ἀκροατήν. καὶ ἐπιστήσω νεανίσκουσ ἄρχοντασ αὐτῶν, καὶ ἐμπαῖκται κυριεύσουσιν αὐτῶν. καὶ συμπεσεῖται ὁ λαόσ, ἄνθρωποσ πρὸσ ἄνθρωπον καὶ ἄνθρωποσ πρὸσ τὸν πλησίον αὐτοῦ. πρσκόψει τὸ παιδίον πρὸσ τὸν πρεσβύτην, ὁ ἄτιμοσ πρὸσ τὸν ἔντιμον. ὅτι ἐπιλήψεται ἄνθρωποσ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἢ τοῦ οἰκείου τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ λέγων. ἱμάτιον ἔχεισ, ἀρχηγὸσ ἡμῶν γενοῦ, καὶ τὸ βρῶμα τὸ ἐμὸν ὑπὸ σὲ ἔστω. καὶ ἀποκριθεὶσ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐρεῖ. οὐκ ἔσομαί σου ἀρχηγόσ. οὐ γὰρ ἔστιν ἐν τῷ οἴκῳ μου ἄρτοσ, οὐδὲ ἱμάτιον. οὐκ ἔσομαι ἀρχηγὸσ τοῦ λαοῦ τούτου. ὅτι αἰνεῖται Ἱερουσαλήμ, καὶ ἡ Ἰουδαία συμπέπτωκε, καὶ αἱ γλῶσσαι αὐτῶν μετὰ ἀνομίασ, τὰ πρὸσ Κύριον ἀπειθοῦντεσ. διότι νῦν ἐταπεινώθη ἡ δόξα αὐτῶν, καὶ ἡ αἰσχύνη τοῦ προσώπου αὐτῶν ἀντέστη αὐτοῖσ. τὴν δὲ ἁμαρτίαν αὐτῶν ὡσ Σοδόμων ἀνήγγειλαν καὶ ἐνεφάνισαν. οὐαὶ τῇ ψυχῇ αὐτῶν, διότι βεβούλευνται βουλὴν πονηρὰν καθ̓ ἑαυτῶν εἰπόντεσ. δήσωμεν τὸν δίκαιον, ὅτι δύσχρηστοσ ἡμῖν ἐστι. τοίνυν τὰ γεννήματα τῶν ἔργων αὐτῶν φάγονται. οὐαὶ τῷ ἀνόμῳ. πονηρὰ κατὰ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ συμβήσεται αὐτῷ. λαόσ μου, οἱ πράκτορεσ ὑμῶν καλαμῶνται ὑμᾶσ, καὶ οἱ ἀπαιτοῦντεσ κυριεύουσιν ὑμῶν. λαόσ μου, οἱ μακαρίζοντεσ ὑμᾶσ πλανῶσιν ὑμᾶσ καὶ τὸν τρίβον τῶν ποδῶν ὑμῶν ταράσσουσιν. ἀλλὰ νῦν καταστήσεται εἰσ κρίσιν Κύριοσ καὶ στήσει εἰσ κρίσιν τὸν λαὸν αὐτοῦ. αὐτὸσ Κύριοσ εἰσ κρίσιν ἥξει μετὰ τῶν πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ καὶ μετὰ τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ. ὑμεῖσ δὲ τί ἐνεπυρίσατε τὸν ἀμπελῶνά μου καὶ ἡ ἁρπαγὴ τοῦ πτωχοῦ ἐν τοῖσ οἴκοισ ὑμῶν̣ τί ὑμεῖσ ἀδικεῖτε τὸν λαόν μου καὶ τὸ πρόσωπον τῶν πτωχῶν καταισχύνετε̣ Τάδε λέγει Κύριοσ. ἀνθ̓ ὧν ὑψώθησαν αἱ θυγατέρεσ καὶ ἐπορεύθησαν ὑψηλῷ τραχήλῳ καὶ ἐν νεύμασιν ὀφθαλμῶν καὶ τῇ πορείᾳ τῶν ποδῶν ἅμα σύρουσαι τοὺσ χιτῶνασ καὶ τοῖσ ποσὶν ἅμα παίζουσαι, καὶ ταπεινώσει ὁ Θεὸσ ἀρχούσασ θυγατέρασ Σιών, καὶ Κύριοσ ἀποκαλύψει τὸ σχῆμα αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἀφελεῖ Κύριοσ τὴν δόξαν τοῦ ἱματισμοῦ αὐτῶν καὶ τοὺσ κόσμουσ αὐτῶν καὶ τὰ ἐμπλόκια καὶ τοὺσ κοσύμβουσ καὶ τοὺσ μηνίσκους καὶ τὸ κάθεμα καὶ τὸν κόσμον τοῦ προσώπου αὐτῶν καὶ τὴν σύνθεσιν τοῦ κόσμου τῆσ δόξησ καὶ τοὺσ χλιδῶνασ, καὶ τὰ ψέλια καὶ τὸ ἐμπλόκιον καὶ τὰ περιδέξια καὶ τοὺσ δακτυλίουσ καὶ τὰ ἐνώτια καὶ τὰ περιπόρφυρα καὶ τὰ μεσοπόρφυρα καὶ τὰ ἐπιβλήματα τὰ κατὰ τὴν οἰκίαν καὶ τὰ διαφανῆ Λακωνικὰ καὶ τὰ βύσσινα καὶ τὰ ὑακίνθινα καὶ τὰ κόκκινα καὶ τὴν βύσσον, σὺν χρυσῷ καὶ ὑακίνθῳ συγκαθυφασμένα καὶ θέριστρα κατάκλιτα. καὶ ἔσται ἀντὶ ὀσμῆσ ἡδείασ κονιορτόσ, καὶ ἀντὶ ζώνησ σχοινίῳ ζώσῃ καὶ ἀντὶ τοῦ κόσμου τῆσ κεφαλῆσ τοῦ χρυσίου φαλάκρωμα ἕξεισ διὰ τὰ ἔργα σου καὶ ἀντὶ τοῦ χιτῶνοσ τοῦ μεσοπορφύρου περιζώσῃ σάκκον. καὶ ὁ υἱόσ σου ὁ κάλλιστοσ, ὃν ἀγαπᾷσ, μαχαίρᾳ πεσεῖται, καὶ οἱ ἰσχύοντεσ ὑμῶν μαχαίρᾳ πεσοῦνται. Καὶ ταπεινωθήσονται καὶ πενθήσουσιν αἱ θῆκαι τοῦ κόσμου ὑμῶν, καὶ καταλειφθήσῃ μόνη καὶ εἰσ τὴν γῆν ἐδαφισθήσῃ.

목록

SEARCH

MENU NAVIGATION